Tulevaisuusrahaston neuvottelukunnan toiminta alkoi

19.12.2011

Tulevaisuusrahaston neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran 9.12.2011 keskustelemaan tulevaisuusrahaston tuoton käytöstä. Rahaston pääoma on valtioneuvoston 8.12.2011 antaman vastinrahoituspäätöksen jälkeen noin 64 miljoonaa euroa.

Tulevaisuusrahasto

Rehtori Thomas Wilhemsson esitteli neuvottelukunnalle tulevaisuusrahaston tuoton jakautumista yliopiston strategian kannalta tärkeisiin kohteisiin. Ensimmäistä tuotonjakoa on valmisteltu yhteistyössä tiedekuntien kanssa ja valmistelussa on huomioitu myös lahjoittajien toiveet, tiedekuntien näkemykset tulevaisuuden kannalta keskeisistä kehittämiskohteista sekä kampanjaan osallistuneiden hankkeiden aktiivisuus kampanjan toteutuksessa.

Lahjoitusten tuotoilla yliopisto tukee laajasti eri alojen tutkimusta ja opetusta. Vuodelle 2012 tuottoa jaetaan yhteensä kaksi miljoonaa euroa, josta suurimman potin saavat humanistinen (440 000 euroa) ja lääketieteellinen (360 000 euroa) tiedekunta.

Yliopistoon perustetaan muun muassa 25 uutta professuuria, joista lääketieteelliseen tiedekuntaan tulee 12 ja oikeustieteelliseen 6. Professorin saavat esimerkiksi kipulääketiede, muistisairaudet, yritys-, teollisuus- ja pankkihistoria, metsien ja ilmakehän vuorovaikutus sekä ympäristöoikeus. Yliopisto kohdentaa varoja myös nuorten tutkijoiden uramahdollisuuksiin perustamalla uusia määräaikaisia apulaisprofessuureja (ns. tenure track -paikat).

Neuvottelukunta kuuli myös esitykset yliopiston strategiasta ja varainhankinnan jatkosta.

Neuvottelukunnan jäsenet kiittivät yliopistoa hyvästä kumppanuudesta ja strategian tavoitteellisuudesta. Eniten kysymyksiä neuvottelukunnassa herättivät yliopiston strategia ja näkemykset siitä, minkälaista yhteistyötä Helsingin yliopisto tekee muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Neuvottelukunta koostuu merkittävän lahjoituksen tehneistä yksityishenkilöistä ja yhteisöjen edustajista, ja sen tarkoitus on osallistua vuosittain Tulevaisuusrahaston tuotonkäytön valmisteluun. Tämän lisäksi neuvottelukunnalla on tärkeä rooli yliopiston ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa ja -puhelussa.

Rehtorin päätös 2011/201 Tulevaisuusrahaston tuotonjakamisesta
Liite rehtorin päätökseen 2011/201
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote yliopistojen saamasta vastinrahoituksesta

Teksti: Helsingin yliopisto