Tapaturmavakuutuslaitosten liitto lahjoittaa 250 000 euroa Helsingin yliopistolle

20.12.2010

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) on päättänyt tehdä 250 000 euron lahjoituksen Helsingin yliopiston tulevaisuusrahastoon. TVL:n toimitusjohtaja Jussi Kauma kertoo, että lahjoitus haluttiin tehdä yliopiston peruspääomaan, koska siten se parhaiten tukee yliopiston vapaata tutkimustoimintaa. Lahjoitushalun herättäjänä on kuitenkin erityisesti ollut halu tukea neurologisen kuntoutuksen tutkimusta ja kehittämistä.

- Neurotieteissä edistytään tällä hetkellä hyvää vauhtia, ja tietoa aivojen toimintamekanismeista ja niihin vaikuttavista tekijöistä saadaan koko ajan lisää. Tämä merkitsee uusia mahdollisuuksia neurologisten sairauksien ja tapaturmien kuntoutuksessa. Kun tiedämme, millaisia kohtalonkysymyksiä nämä vammat ja sairaudet ovat työkyvyn ja elämänhallinnan kannalta, on helppo ymmärtää, miten tärkeää neurologisen kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen ovat, Kauma toteaa.

- Toivomme, että lahjoituksemme omalta osaltaan antaa Helsingin yliopistolle mahdollisuuden panostaa myös tähän tutkimusalueeseen. Tämä on myös hyvä tapa juhlistaa TVL:n 90.´toimintavuotta.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen sanoo olevansa ilahtunut siitä, että TVL on lahjoituksen yhteydessä ottanut esille neurotieteiden ja erityisesti neurologisen kuntoutuksen tarpeet.

- Tiedekunnassa tiedämme hyvin, että tälle alueelle kaivataan lisää voimavaroja, ja oman professuurin mahdollisuutta on myös pohdittu. Mitä enemmän yliopiston Tulevaisuusrahasto karttuu, sitä enemmän myös tiedekunnille tulee mahdollisuuksia vahvistaa tärkeitä tutkimus- ja opetusalojaan.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen keskuselin. Sen jäseninä ovat 13 vahinkovakuutusyhtiötä, Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela.

Lisätietoja:
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Toimitusjohtaja Jussi Kauma
040 450 4208
Helsingin yliopisto

Yhteyspäällikkö Pia Dolivo
050 595 1209

Dekaani Risto Renkonen
(09) 191 25111