Helsinki Insight - ratkaisuja globaaleihin haasteisiin 2010-2012

Uutta luovat ja merkitykselliset ideat viihtyvät tieteen rajapinnoissa. Kun tieteenalat ja eri toimijat kohtaavat, kehittyy ideoita, joissa on aitoa luovaa voimaa ja kyky vaikuttaa yhteiskuntaan. Tutkimuksen, elinkeinoelämän ja alumnien kohtaamisissa on syntynyt ja tulee aina syntymään uutta. Siksi haluamme entisestään lisätä yhteistyötä oppimisesta ja uuden luomisesta kiinnostuneiden yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Monitieteinen näkökulma

Helsingin yliopiston erityinen vahvuus on monitieteinen perustutkimus. Monitieteisyys on yliopistollemme luonteva tapa tarkastella tutkittavaa aihetta ennakkoluulottomasti ja useammasta tutkimustraditiosta käsin. Laadukas perustutkimus on paitsi tieteen myös soveltavan tutkimuksen, yritysten tuotekehityksen ja yhteiskunnallisen uudistumisen kivijalka.

Matkalla maailman parhaaksi

Maailman yli 15 000 yliopiston joukosta Helsingin yliopisto on tällä hetkellä sijalla 72. Olemme yksi Euroopan parhaita, ellei jopa paras monitieteinen tutkimusyliopisto. Helsingin yliopisto on myös yksi arvostetun eurooppalaisten tutkimusyliopistojen liiton (LERU) perustajajäsenistä. Yliopiston varainhankinta käynnistyi uudistuneena vuonna 2010 Helsinki Insight -kampanjan alkaessa. Helsingin yliopiston kunnianhimoinen tavoite on olla vuonna 2016 maailman50 parhaan yliopiston joukossa.

Huipputieteelle huippuresurssit

Huipputiede ei synny tyhjästä, vaan sen olemassaolo edellyttää taloudellisia resursseja. Varainhankinta on pitkään ollut keskeinen menestystekijä maailman parhaille yliopistoille kuten Oxfordille, Cambridgelle ja Yalelle. Hyvä rankinglistasijoitus korreloikin suoraan tutkimukseen ja opetukseen käytettävissä olevien resurssien kanssa. Huipputieteen tekeminen vaatii rahaa.

Helsinki Insight – varainhankintakampanja

Helsingin yliopiston varainhankintakampanja Helsinki Insight käynnistyi yliopiston 370-vuotisjuhlapäivänä ja päättyi vuoden 2012 lopussa. Kampanja tähtäsu yliopiston strategisen pääoman kasvattamiseen ja valittujen, yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden huippututkimusalueiden vahvistamiseen. Lahjoitustavoitteemme oli 20 miljoonaa euroa vuoden 2012 loppuun mennessä, mikä saavutettiin jo kesällä 2011. Kampanjalla haluttiin vahvistaa myös yliopiston alumni- ja sidosryhmäsuhteita, tehdä tunnetuksi yliopiston tavoitteita sekä tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä globaalin hyvinvoinnin luomisessa.

Näköalapaikka tieteeseen

Tarjoamme yliopiston lahjoittajille paikan kanslerin ja rehtorin isännöimässä lahjoittajaklubissa sekä näkyvyyttä yliopistoyhteisössä. Lahjoittajaklubin jäsenet saavat kutsuja tieteen ajankohtaistilaisuuksiin ja mahdollisuuden verkostoitua muiden lahjoittajien, yliopiston johdon ja tieteen huippuasiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa klubilaiseksi!

Lahjoittaminen kannattaa nyt

Kaikki yksityishenkilöiden ja kuolinpesien yliopistolle viimeistään 31.12.2012 tehdyt lahjoitukset suuruudeltaan 850-250 000 euroa olivat verovähennyskelpoisia. Yhteisöjen verovähennysoikeus on pysyvä. Lahjoitus Helsingin yliopistolle on kannattava sijoitus!

Tutustu kampanjaan verkossa tai ota yhteyttä

Näillä verkkosivuilla esittelemme Helsingin yliopiston varainhankinnan tavoitteita sekä Helsingin yliopiston rahastojen toimintaa. Verkossa voi seurata yliopiston tavoitteiden etenemistä, ottaa osaa keskusteluun, tutustua lahjoitusmahdollisuuksiin ja tehdä lahjoituksen. Kerromme myös mielellämme henkilökohtaisesti lisää varainhankinnasta, rahastojen toiminnasta ja tavoitteistamme, joten voit myös ottaa yhteyttä lahjoittajasuhteisiin puhelimitse 029 191 21650 tai sähköpostitse lahjoittajasuhteet@helsinki.fi.

Tervetuloa tieteen sisäpiiriin, tulevaisuuden näköalapaikalle!

Thomas Wilhelmsson
Kansleri