Sajten uppdateras inte.
Den nya sajten
Kontaktuppgifter

Informationskompetens nätverk mellan universiteten
Åbo universitet svarar för samordningen av nätverket 2011-->.

Koordinator:
Leena Järveläinen
Åbo universitets bibliotek
leena.jarvelainen [at] utu.fi

Nordisk sommarskola för informationskompetens 27.6.-1.7.2005 Tusby, Finland

Den fjärde nordiska sommarskolan i informationskompetens (IK) hölls i Finland i Gustavelund kurscentrum, som ligger i det kulturrika Tusby, mitt i ett vackert naturlandskap.

Tidigare sommarskolor hade arrangerats i Danmark 2002, i Norge 2003 och på Färöarna 2004. För 2005 årets arrangemang stod den finländska nationella planeringsgruppen tillsammans med NordINFOLIT-gruppen (http://www.nordinfolit.org). Dessutom fick sommarskolans kulturprogram stöd från Nordiska kulturfonden.

Teman

Sommarskolan inleddes vid Helsingfors universitet (HU) med fokusering på IK strategi och policy. Teman för de övriga kursdagarna var:

  • aktiverande undervisning/aktiv inlärning – kvalitetsvärdering
  • samarbete mellan lärare och bibliotekarie – ett problem eller en möjlighet?
  • nya vindar för IK-undervisningen - inspiration och motivation
  • framtidsvisioner – vilka kompetenser i IK behövs?

Undervisningsform

Sommarskolan 2005 bestod av kursundervisning, föredrag, grupparbete och reflektion, samt kulturella och sociala arrangemang.

Målgrupp

Bibliotekarier, informationsspecialister, lärare och studieplanerare inom den högre utbildningen i Norden.

Program

Se detaljerat program i pdf-format.

Språk

Skandinaviska och engelska.

Deltagarantal

35

Pris

1 100  euro (momsfritt) inkl. kursprogram, fyra övernattningar i enkel rum, frukost, lunch, kaffe och kvällsaktiviteter.

Anmälan

Anmälan via e-post till Sirkku Liukkonen, e-postadress: sirkku.liukkonen[at]helsinki.fi, senast den 30. april.

Ordförande/kursledare

Kaisa Sinikara, kaisa.sinikara[at]helsinki.fi

Den nordiska sommarskolan är förutom att den är kompetenshöjande, ett strålande tillfälle att få bekanta sig med ett annat nordiskt land.

Sommarskolan är också ett tillfälle att lära känna sina nordiska kollegor och bygga upp ett nätverk av bibliotekarier och informationsspecialister, som arbetar med undervisning och informationskompetens inom den högre utbildningen i Norden.

Planeringsgrupp i Finland
Kaisa Sinikara, kaisa.sinikara[at]helsinki.fi
Tua Hindersson-Söderholm, tua.hindersson-soderholm[at]shh.fi
Margareta Jorpes-Friman, margareta.jorpes-friman[at]abo.fi
Anne Lehto, anne.ma.lehto[at]helsinki.fi
Sirkku Liukkonen, sirkku.liukkonen[at]helsinki.fi
Teodora Oker-Blom, teodora.oker-blom[at]helsinki.fi
Maria Schröder, maria.schroder[at]shh.fi
Sari Tarvonen, sari.tarvonen[at]uwasa.fi
Eva Tolonen, eva.tolonen[at]hut.fi.

Presentationer i sommarskolan

Måndag 27.6.2005, tema: strategi & policy

Välkomstord i solennitetssalen, Helsingfors universitet (HU)
Kaisa Sinikara, direktör, informations- och biblioteksservicen, HU

Informationskompetensens betydelse inom universitetet [ppt]
Hannele Niemi , prorektor, professor i pedagogik vid HU

Informationskompetens i nationella strategier: finländsk synvinkel [ppt]
Annu Jylhä-Pyykönen, undervisningsråd, undervisningsministeriet

Informationskompetens i nationella strategier i Norden [ppt]
Helli Skærbæk, bibliotekarie, Roskilde universitetsbibliotek

Finland och Skandinavien – en gemensam historia
Henrik Meinander, professor i historia vid HU

Tisdag 28.6.2005, tema: aktiverande undervisning/aktiv inlärning

Dagens ordförande: Christina Tovoté, pedagogisk utvecklare, Stockholms universitetsbibliotek, ordförande i NordINFOLITs styrgrupp

Undersökande lärande (progressive inquiry learning) [ppt]
Kirsti Lonka, professor, Karolinska institutet/HU, institutionen för tillämpad pedagogik

Onsdag 29.6.2005, tema: samarbetet mellan lärare och bibliotekarie; ett problem eller en möjlighet?

Dagens ordförande: Astrid Magnúsdóttir, University librarian, University of Akureyri Library

Someone else´s job: Måluppfyllelse av 1 kap. 9 § högskolelagen avseende studenters informationskompetens [ppt]
Birgitta Hansson, bibliotekarie & Olle Rimsten, lektor, Örebro universitet

Viko-projektet i Norge [ppt]
Anne Lorange,
bibliotekarie, Universitetsbiblioteket i Trondheim

IK-utbildning för lärare [ppt]
Anne Nevgi
, pedagogie lektor vid HU

Case: Presentation av LIN–samarbete [ppt]
Kim Vesterbacka,
pedagog & Christina Flemming, byråchef, Tritonia, Vasa

Torsdag 30.6.2005, Tema: nya vindar för IK-undervisning: kvalitet, inspiration och motivering

Dagens ordförande: Annette Skov, studielektor, Institut for Informationsstudier, Danmarks Biblioteksskole

Motivering, lärande & utvärdering: case IKT-körkort vid Helsingfors universitet & kort presentation av det nationella finländska IK-projektet [ppt]
Anne Lehto
, planerare, HU

Scaffolding and anchoring in information retrieval instruction - working within the zone of proximal development [jpg]
Kai Halttunen , Ph.D., Senior lecturer - Department of Information Studies, University of Tampere

Hvad vi taler om i Danmark …
In the wake of the Bologna Process; Studerende, Google og biblioteker; Lærer de studerende noget?[ppt]

Annette Skov, studielektor, Danmarks Biblioteksskole

Att byta perspektiv
Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur, HU

Grupparbete med metaformetoden
Sirkku Liukkonen, utbildningsplanerare, HU; Teodora Oker-Blom, chef för service, HU, Vetenskapliga biblioteket i Vik och Eva Tolonen, informatiker, Tekniska högskolan.
Resultaten:

Fredag 1.7.2005, tema: framtidsvisioner & avslutning

Information competence development in Europe: trends and future prospects[ppt]
Sirje Virkus , Professor, Manchester Metropolitan University/Tallinn Pedagogical University

Framtidsvisioner – hur gå vidare?
Paneldiskussion, NordINFOLITs styrgrupp, ordförande Christina Tovoté

Reflektion & slutdiskussion
Christina Tovoté

Avslutning av sommarskolan
Kaisa Sinikara

IK på nätet