Kansallinen IL-verkosto

syntyi osana Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma -hanketta (2004-2006). Verkoston tarkoitus on jakaa IL-tietoutta yliopistokirjastojen välillä.

Informaatiolukutaitoverkosto perustettiin Suomen yliopistokirjastojen neuvoston aloitteesta ja Helsingin yliopiston kirjasto toimii koordinointivastuussa vv. 2007-2011.

Verkosto koostuu yliopistokirjastojen yhdyshenkilöistä, jotka edustavat verkostossa kirjastojensa IL-asioita ja jotka tiedottavat kansallisista IL-asioista omia kirjastojaan.


Sivustoa ei ylläpidetä.
Uudet sivut