Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma - yliopistokirjastojen yhteinen SVY -hanke 2004-2006

Hankkeen keskeinen tavoite oli integroida informaatiolukutaito osaksi akateemisia opintoja.

Muita tavoitteita olivat informaatiolukutaidon keskeisten elementtien kartoittaminen, informaatiolukutaidon opintosuunnitelman laatiminen, verkko-opetuksen kehittäminen sekä yliopistojen välisen verkoston luominen.

Hankkeen aikana vakiinnutettuja verkostoja ja kokonaisuuksia ylläpidetään ja kehitetään jatkossakin. Näihin kuuluvat:

Hankkeessa laadittiin myös Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus. Suosituksessa määritellään, kuinka informaatiolukutaidon opetus tulisi huomioida kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä.

Hankkeesta ja informaatiolukutaidon kehittämistyöstä ilmestyi keväällä 2007 Anne Nevgin toimittama ja Yliopistopainon kustantama julkaisu, johon on koottu artikkeleita eri kirjoittajilta.

Lisää hankkeesta arkistosta
Arkistoon on koottu hankkeessa tuotettuja esityksiä ja artikkeleita

26.03.2009