Suositus IL-opintosuunnitelmaksi

Informaatiolukutaidon opintosuunnitelman suositus syntyi yliopistokirjastojen yhteishankkeesta vuosina 2004-2006.

Tiivistetysti suositus tarkoittaa informaatiolukutaidon integroimista osaksi akateemisia opintoja. Informaatiolukutaidon opintosuunnitelman käytännön toteutuksesta yliopistot päättävät itsenäisesti.

Suositus yliopistoille informaatiolukutaidon oppiainesten sisällyttämiseksi uusiin tutkintorakenteisiin (4.6.2004)
suomeksi (PDF) - på svenska (PDF) - in English (PDF)

Suositus yliopistoille informaatiolukutaidon oppiainesten sisällyttämiseksi uusiin tutkintorakenteisiin pyramidikaaviona (ks. myös alla).
suomeksi (PDF) - på svenska (PDF) - in English (PDF)

Kuva: Ote IL-OPS-kaaviosta.

 

20.03.2009/KL