NORD
ISKT SEMINARIUM OM INFORMATIONSKOMPETENS
   

   i Vasa 6.- 8.2.2003

 
 

 
 


INFORMATIONSKOMPETENS SOM UTBILDNINGSMÅL INOM UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR


Informationskompetensens betydelse i vårt moderna samhälle har ökat genom de snabba tekniska förändringarna och det enorma informationsflödet. Studenternas förmåga att söka, kritiskt värdera och kreativt utnyttja information är avgörande för en hög utbildningskvalitet inom universitets- och högskolesektorn, speciellt inom det virtuella universitetet.

Seminariet i Vasa var det första i den serie nordiska seminarier om standarder och riktlinjer för informationskompetens inom den högre utbildningen. Begreppet ”Informationskompetens - Information Literacy” analyserades utgående från det standardiseringsarbete som har startats i USA, Australien och Europa. Även IFLA verkar för en allmän internationell standard inom området. Under seminariet dryftades bl.a. hur den nordiska modellen skall se ut.

Tritonia, Vasa vetenskapliga bibliotek och Lärocenter i Vasa i samarbete med Nordinfolits styrgrupp arrangerade seminariet i den vackra staden Vasa vid havet.

   
  SEMINARIEPROGRAM > MATERIAL FRÅN GRUPPARBETEN >
     
       
 
   
       
© Leena Maunumäki