Sivustoa ei ylläpidetä.
Uudet sivut
Yhteystiedot

Kansallinen IL-verkosto

Verkoston koordinointivastuu:
Turun yliopiston kirjasto
Leena Järveläinen
leena.jarvelainen [at] utu.fi

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto perusti verkoston vuonna 2004.


Informaatiolukutaito yliopistokirjastoissa

Informaatiolukutaito

tarkoittaa
  • kykyä tunnistaa tiedontarve ja
  • hakea ja paikantaa tietoa, sekä
  • löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä.

Akateemisissa opinnoissa ja työelämässä
hyvät tiedonhankinnan ja tietotekniikan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä auttavat saavuttamaan laadukkaampia lopputuloksia. Opiskelijan monipuolinen informaatiolukutaito viestii tutkinnon laadusta ja kilpailukyvystä.

Informaatiolukutaito - suositus opintosuunnitelmaksi (IL-ops).

Informaatiolukutaitoverkosto

Pinnalla

  • Seminaareja
  • Blogeja
  • E-lehtiä
  • 04.01.2012 /KL