Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämään

Unioninkatu 38 B (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Sijoittuminen työelämään

Indoeuropeistiikasta valmistuneiden tutkinto on yleissivistävä. Valmistuneiden ammattien kirjo onkin laaja. Pääaineopinnot eivät yksin määrää tulevan uran suuntaa, vaan mm. työkokemus, työharjoittelu, harrastukset, järjestötoiminta ja sivuainevalinnat sekä oma aktiivisuus vaikuttavat siihen suuresti. Indoeuropeistiikan pääaineopinnot valmentavat joko tutkijanuralle tai sivuaineista riippuen erilaisiin kehitysmaa-asiantuntijatehtäviin tai kulttuurialalle.

Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitokselta vuosina 1997–2006 valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumista työelämään on tutkittu 2007 tehdyssä sijoittumisselvityksessä.

AAKKL sijoittumisselvitys kokonaisuudessaan, 62 s
AAKKL sijoittumisselvitys, tiivistelmä, 2 s

Selvityksen mukaan työtehtävät liittyvät yleisimmin hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin, opetus- tai koulutusalaan ja tutkimukseen. Valmistuneidenammattikirjo on todella laaja yleissivistävän tutkinnon myötä. Valmistuneiden joukossa on muun muassa opettajia, kouluttajia, toimittajia, tiedottajia, kääntäjiä, tulkkeja, tutkijoita, taiteilijoita, suunnittelijoita, analyytikkoja, rekrytoijia ja diplomaatteja. Valmistuneiden työtehtävät vaihtelevat avustavista asemista johtajiin.

Tutkimusten mukaan laitoksen opiskelijat työllistyvät varsin hyvin. Selvityksen tuloksista käy ilmi, että työttömiä työnhakijoita laitokselta valmistuneissa on varsin vähän: HuK-tutkinnon tehneistä työttömänä oli vastaushetkellä 3 %, FM-tutkinnon tehneistä 2 %, ja jatkotutkinnon tehneistä 11 %.

Tällä hetkellä 61 % vastaajista kokee olevansa oman koulutusalansa (joko pää- tai sivuaineen) akateemisissa töissä.

Prosentuaalisesti suurin työllistäjä laitokselta valmistuneille ovat yksityiset yritykset (25 %). Toiseksi eniten laitokselta valmistuneet työskentelevät yliopistoissa ja korkeakouluissa (20 %). 7 % vastaajista on nykyisessä työpaikassaan yksityisyrittäjiä, ammatinharjoittajia tai freelancereita. 22 % vastaajista on ilmoittanut toimineensa laitokseltamme valmistumisensa jälkeen jossain vaiheessa itsenäisenä yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina.

Työllistymistä edistäviksi koettiin muun muassa kielitaito, akateeminen tutkinto ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja persoona. Opiskelijan omalla aktiivisella suuntautumisella työelämään ja työnhakuun on huomattava merkitys. Työllistymistä edistää myös opintojen aikana syntyneet yhteydet työnantajiin ja erilaiset, esimerkiksi opiskeluaikaiset ja harrastuksista syntyneet kontaktiverkostot. Työpaikka saadaan usein avoimen hakemuksen kautta (eli ei työpaikkailmoitukseen vastaamalla), etenkin kun kyse on ollut ensimmäisestä valmistumisen jälkeisestä työpaikasta.

Laitokselta valmistuu kielten ja kulttuurien ammattilaisia, joilla on erinomaiset edellytykset työskennellä myös ulkomailla. Valmistuneista 41 % olikin työskennellyt ulkomailla valmistumisensa jälkeen.