Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämään

Unioninkatu 38 B (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Opinto-opas

Indoeuropeistiikan tutkintorakenne ja tutkintovaatimukset löytyvät WebOodista, samoin myös opetustiedot ja kurssikuvaukset: http:/www.helsinki.fi/weboodi

Sivuaineopiskelu 

Indoeuropeistiikkaa ei voi opiskella sivuaineena.