Yhteystiedot

Unioninkatu 38 B (PL 59)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Tervetuloa indoeuropeistiikan verkkosivuille!

Opiskelijoita tietokoneellaOppiaine on ainoastaan maisteritutkinnon pääaine eli edellyttää HuK-tutkintoa soveltuvassa kieliaineessa.

Indoeuropeistiikassa perehdytään historiallisen ja vertailevan kielitieteen metodeihin sekä kielihistoriallisesti tärkeimpiin indoeurooppalaisiin kieliin (sanskrit, kreikka, latina, liettua, heetti, muinaiskirkkoslaavi, gootti ja muinaisiiri), niiden kehitykseen, keskinäisiin suhteisiin ja vertailevaan kielioppiin. Indoeuropeistiikka tutkii myös indoeurooppalaisen kieliperheen ja muiden kieliryhmien välisiä yhteyksiä, rekonstruoi indoeurooppalaista kantakieltä ja selvittelee sen alkuperäistä puhuma-aluetta ja kulttuuria.

Indoeuropeistiikka on vaativa oppiaine, jonka pääaineopinnot suuntaavat tutkijanuralle, mutta antavat myös valmiudet erilaisiin kieliin liittyviin tehtäviin.

Indoeuropeistiikan oppiaine on englanninkielinen ja uusin tieto oppiaineesta on sen englanninkielisillä sivuilla.

Opiskelijaksi haetaan Opintopolku-sivuston ja Helsingin yliopiston verkkosivujen kautta.