TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET

Idäntutkimus,
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura ry.,
Aleksanteri-instituutti,
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto,
puhelin: 050 3565 802,
faksi: 02941 23620,
sähköposti:
viets-idantutkimus@
helsinki.fi

Vuositilaus 32 e, ulkomaille 35 e,
opiskelijat 18 e ja
irtonumero 9 euroa.
VIETS:in jäsenille vuositilaus jäsenmaksua vastaan.

Koko sivun ilmoitus 170e,
1/2 sivua 85e ja 1/4 sivua 43e.


TILAA IDÄNTUTKIMUS


 

Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, teemaesseissä ja kirja-arvosteluissa.

Lehden teemoja ovat olleet mm. Islam Venäjällä, Putin, Venäjän media, Baltia, Karjala, Emigrantit, Musiikki ja Sota.

 ...käsitellään yhtä luontevasti vaikkapa teatteria, valokuvaa ja kirjallisuutta... ”

"Idäntutkimus on hauskan mo- nipuolinen: perinteisen Venäjän talouden ja polititisen tutkimuk- sen rinnalla käsitellään yhtä luontevasti vaikkapa teatteria, valokuvaa ja kirjallisuutta" Jan Rydman, Tieteessä tapahtuu 6/2004. 

...elävä ja ajan hermolla oleva lehti, joka ei tingi tasosta ja luottaa asiaan...”

"Tähän mennessä ilmestyneitä numeroita lukee ilokseen... Idäntutkimus on elävä ja ajan hermolla oleva lehti, joka ei tingi tasosta ja luottaa asiaan" Pekka Pesonen, Helsingin Sanomat 22.5.2004.