Tervetuloa Hyytiälään

Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasema Juupajoella Hämeessä on vuodesta 1910 toiminut metsäylioppilaiden kesäharjoittelupaikkana, jolla on ollut keskeinen merkitys metsänhoitajuuden ja metsämieshengen synnylle. Nykyisin Hyytiälä on myös metsä- ja ympäristöalan tutkimuksen keskus, jossa toimii Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen ja Ilmakehätutkimuksen keskuksen SMEAR-mittausasema.

Virtuaalinen Hyytiälä kertoo Hyytiälän nykyisyydestä ja historiallisista kerrostumista. Voit vaeltaa Hyytiälän muistoissa ja tutustua Impivaarana tunnetun majoitusrakennuksen seinäkirjoituksiin, joita metsäylioppilaat ovat vuodesta 1912 lähtien kirjoittaneet. Suomalainen metsänhoitajakoulutus aloitettiin 1860-luvun alussa Evon metsänhoito-opistossa, josta se siirrettiin Keisarilliseen Aleksanterin-Yliopistoon, sittemmin Helsingin yliopistoon syksyllä 1908. Hyytiälästä tuli metsäylioppilaiden harjoittelupaikka kesällä 1910. Ylioppilaat asuivat Kallenaution kestikievarissa ja lähiseudun taloissa, kunnes Hyytiälän rakennukset valmistuivat 1912. Rakennuspiirustukset laadittiin Yleisten rakennusten Ylihallituksessa vuosina 1910–1911, arkkitehteina ylitirehtööri Ernst Theodor Granstedt ja arkkitehti Carl Ricardo Björnberg. Hirsirakennukset ovat edelleen käytössä metsäylioppilaiden majoituspaikkana. Siksi historiallinen Hyytiälä saa uusia muistojen kerrostumia joka vuosi. Uudempaa Hyytiälää ovat instituutti - opetus-, toimisto- ja laboratoriorakennus (1959), A-, B- ja C-talot sekä konehallit (1977) ja SMEAR II -asema (1995). Hyytiälän vanhimmat rakennukset on suojeltu vuonna 1993, ja niistä on tehty rakennushistoriallinen selvitys vuonna 2009. Virtuaalinen Hyytiälä on kulttuuriympäristön dokumentointiprojekti, jota on tehty Metsänhoitajaliitto ry:n ja Suomen Metsämuseo Luston yhteistyönä vuodesta 2013 lähtien.