Tutkimushankkeiden sivuja Tutkimuksen vastuuyksiköt

Hyytiälän metsäasema
Hyytiäläntie 124
35500 Korkeakoski
puh. 02941 20751
hyytiala-info@helsinki.fi

 

Tutkimus

asennusta

Hyytiälässä tehdään monipuolista ja monitieteistä metsiin, soihin ja ilmakehään liittyvää tutkimusta. Tärkeimpänä yksittäisenä tutkimusteemana on metsien ja soiden merkitys ilmastonmuutosprosessissa. Kysessä on monitahoinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä tutkimusongelma, koska metsät ja suot toimivat yhtä aikaa kasvihuonekaasujen lähteenä ja nieluna ja ovat samalla yhä tärkeämpi bioenergian lähde.

Asemalla ja lähiympäristössä tehtyihin mittauksiin perustuen tuotetaan vuosittain 30-50 julkaisua referoiduissa ja pääosin kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa. Hyytiälässä tehtävä tutkimus on jatkuvasti esillä myös tiedotusvälineissä.

Maastotutkimuksissa asema toimii yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Metsähallituksen hallinnassa on noin 2000 ha metsämaata aseman läheisyydessä. Metsähallitus ja asema sopivat alueen käytöstä yhteisesti, mikä takaa tutkimus- ja opetustoiminnan suunnitelmallisen jatkuvuuden alueella.

Aktiivisia tutkimushankkeita

smear-päivystäjä

Hyytiälässä sijaitsevalla SMEAR II-asemalla toimii Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö ja pohjoismainen huippuyksikkö. SMEAR-mittausasema on mukana monissa tutkimusverkostoissa, esim. eurooppalaisessa kasvihuonekaasujen seuranta-järjestelmässä (ICOS, Integrated Carbon Observation System), jonka mittausasemilla mitataan sekä ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksia että ekosysteemin kasvihuonekaasujen kiertoja ja vaihtoa ilmakehän kanssa. Asema kuuluu myös yhtenä Pohjois-Hämeen yksikkönä eurooppalaiseen LTER-ympäristönseurantaverkostoon.

Soiden kasvihuonekaasujen taseen intensiiviset tutkimukset ovat käynnissä Siikanevalla. Hankkeessa ovat yhteistyössä suoekologit, meteorologit ja fyysikot sekä Ilmatieteen laitos.

Hyytiälän pitkäaikaisen opetus- ja tutkimuskoealaverkoston mittauksia hyödynnetään Metsätieteiden laitoksella käynnissä olevissa metsän kaukokartoitushankkeissa.

 

Hyytiälä tutkimuksen tukikohtana

muistokuusikko

Tutkimusta tukevia palveluja/infrastruktuureja Hyytiälässä ovat mm.

      • SMEAR II-ainevirtaama-asema ja sen tuottama monipuolinen mittaustieto
      • maailmanlaajuisesti merkittävä paikkatiedon keskittymä: puuston maastomittauksia ja kaukokartoitustietoa useilta eri vuosikymmeniltä ja useilla eri menetelmillä
      • noin 250 pysyvää opetus- ja tutkimuskoealaa, jotka edustavat kattavasti eri puulajeja, kehitysluokkia, kasvupaikkoja (myös suometsien) ja kehityshistorioita
      • pitkät säähavaintoaikasarjat
      • lisäksi varustukseen kuuluvat laboratoriotilat välineineen, moderni tietokonevarustus, monipuoliset maastokulkuvälineet ja -työkalut sekä metsätieteellinen käsikirjasto