navipalkki
 
 

SMUL

Suomen Metsäurheiluliitto r.y.

Liiton varsinaisia jäseniä ovat metsäammattimiesten koko maata käsittävät rekisteröidyt yhdistykset (METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, Puumiesten liitto ry sekä Suomen Tukkilaiset ry) ja vapaajäseniä MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry sekä metsäammattimiesten rekisteröidyt maakunnalliset yhdistykset, jotka liiton liittokokous hyväksyy jäseniksi ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä. Maksavia jäseniä liitossa on noin 10600 kpl.

Suomen Metsäurheiluliitto r.y:n tarkoituksena on herättää, kehittää ja tukea urheiluharrastusta metsäammattimiesten keskuudessa heidän henkisen ja fyysisen kuntonsa kohentamiseksi, yhteenkuuluvaisuuden lujittamiseksi sekä ammattitaidon ja kansainvälisen yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää ja johtaa metsäammattimiesten yhteisiä valtakunnallisia metsätaito- ja urheilukilpailuja, tukkilaiskisoja sekä juhla-, valistus- ja opintotilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla toimeenpanee arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Liiton toimielimet ovat liittokokous ja hallitus. Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kerran vuodessa maalis - toukokuussa. Hallituksen tehtävänä on johtaa liiton toimintaa sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti, hoitaa liiton omaisuutta, valvoa kirjanpitoa ja vastata tilinpäätöksistä, laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle, edustaa liittoa, kantaa ja vastata sekä kutsua koolle liittokokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat.

Meto-logoMEOL-logo

 

 

Huom! näitä sivuja ei enää päivitetä. Sisältö siirtyy vähitellen uuteen osoitteeseen smul.fi

 

smul_logo

link_em-kisat link_yhteistiedot link_yhteistiedot link_em-kisat link_kisakalenteri link_tukkilaiset

 
link_säännöt link_tilastot link_yhteystiedot link_etusivu link_tiedotteet