Yhteystiedot

Hyytiälän metsäasema
Hyytiäläntie 124
35500 Korkeakoski
puh. 02941 20751
hyytiala-info@helsinki.fi

 

Hyytiälän historiaa lyhyesti

1920

 

  • 1907: korkein metsäopetus siirrettiin Evon metsäopistosta Suomen keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon
  • 1910: Suomen senaatti luovutti huhtikuussa Hyytiälän alueen valtion maat metsäylioppilaiden harjoitusalueeksi ja toukokuussa ensimmäiset metsäylioppilaat saapuivat Hyytiälään. Majoitus järjestettiin aluksi lähitaloista mm. Kallenaution kestikievarista
  • 1911-12: vanhan pihapiirin rakennukset valmistuivat
  • 1935: muistokuusikko istutettiin Hyytiälän 25-vuotisjuhlien kunniaksi
  • 1948: Hyytiälän sähköistys
  • 1959: Instituutti - opetus-, toimisto- ja laboratoriorakennus valmistui
  • 1977: ympärivuotisen käytön mahdollistavat A-, B- ja C-talot sekä konehallit valmistuivat
  • 1995: SMEAR II-asema valmistui
  • 2010: asema siirtyi osaksi uutta Metsätieteiden laitosta

 

Opetuksen ja tutkimuksen kehitys

Hyytiälän alkuvuosina opetuksen painopiste oli nykyistä enemmän suoranaisessa työnteossa ja metsäylioppilailla oli mm. ojankaivu-urakoita. Naisten osuus opiskelijoista oli vähäinen aina 1980 luvulle saakka, nykyään naisten osuus on noin puolet.

Tutkimusta Hyytiälässä alettiin tehdä laajemmalti Instituuttirakennuksen valmistuttua 1959 ja jo 1960- ja 1970 luvuilla-Hyytiälästä käsin valmistui useita väitöskirjoja. Sittemmin tutkimuksen intensiteetti on ollut kasvava, ja erityisesti puiden ekologian ja suometsien tutkimus on ollut vilkasta. Ilmastonmuutostutkimus ja sen puitteissa tehtävä yhteistyö ilmakehätieteilijöiden kanssa on korostunut viime vuosina.

maastossa