Frändefolksutskottet

vid Studentkåren vid Helsingfors universitet

 
suomeksi | по русски

Studentkåren vid Helsingfors universitet har ett frändefolksutskott som stöder våra språkliga släktingars strävan att bevara sina språk och kulturer. Främst görs det genom frändefolksinsamlingen: i samband med att man betalar medlemsavgiften till HUS kan man också betala en frivillig stödavgift. Utskottets uppgift är att fördela de insamlade pengarna till projekt som de finsk-ugriska minoriteterna gör. Pengarna som samlas har använts till att stöda tiotals olika projekt. Många av dem som aktivt har planerat och genomfört projekten är ungdomar. Bidrag har beviljats speciellt för att ge ut publikationer, arrangera samhällsorienterade och kulturella evenemang och för anskaffning av apparatur.

Hur kan man delta?

Du kan stöda de finsk-ugriska minoritetsspråken och -kulturerna genom att

- betala den frivilliga frändefolksavgiften på 5,40 € samtidigt som du betalar medlemsavgiften till HUS

- komma med på frändefolksutskottets möten och andra evenemang. Alla intresserade är välkomna!

Aktuell information om utskottet och dess verksamhet får du här:

- på webbplatsen www.helsinki.fi/hyy/skv/

- via e-postlistan: anslut dig genom att skicka meddelandet ”subscribe ural-lista” till adressen majordomo@helsinki.fi

- per e-post till utskottet – sukukansa-vlk@helsinki.fi – eller till utskottsmedlemmarna.

..............................................................................................

Aktuellt

Vi har ungefär ett möte en gång i månad. Vi bjuder på te och tilltugg. Alla är Välkomna!

Se också den finskspråkiga framsida, den är bättre uppdaterad.

En chantipojke kör båt på floden Trom-Agan

Senast uppdaterad 19.2.2008 / MN