Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan

Sukukansavaliokunta

 
på svenska | по русски

Buorre beaivi!

Saamelaisten asuma-alue on laaja. Se ulottuu Keski-Skandinaviasta Kuolan niemimaalle. Saamen kieliä (joita ennen nimitettiin lapin eli saamen kielen murteiksi) on kymmenen erilaista ja niitä puhutaan neljän eri valtakunnan alueella. Norjassa puhutaan etelä-, luulajan- ja pohjoissaamea, Ruotsissa näiden lisäksi vielä uumajan- ja piitimensaamea, Suomessa taas pohjois-, inarin- ja koltansaamea. Venäjällä puhutaan koltan-, akkalan-, kiltinän- (eli kildinin) ja turjansaamea. Näistä pienimpiä ovat akkalan-, kiltinän-, piitimen- ja uumajansaamet, joiden puhujia on enää vain muutamia. Suurin saamelaiskieli on pohjoissaame; sen puhujia on noin 30 000. Suomessa pohjoissaamen puhujia on pari-kolmetuhatta, inarinsaamen n. 350 ja koltansaamen n. 300.

Saamelaiskielet jaetaan kahteen ryhmään: läntiseen ja itäiseen. Raja näiden välillä kulkee Inarissa, jossa puhutaan länsiryhmästä pohjoissaamea sekä itäryhmästä inarin- ja koltansaamea. Inari onkin Suomen ainoa virallisesti nelikielinen kunta.

Saamelaiskielet ovat keskenään lähisukukieliä, ja niitä seuraavaksi lähin sukukieliryhmä on itämerensuomi eli suomi, viro, karjala ym. Saamelaiskielten välisiä eroja kuvannee sana ’kaste’, joka on samaa alkuperää kuin suomen halla: Pohjoiss. suoldni, eteläs. suölnie, inarins. syelni, koltans. sue’lnn.

Saamelaiskielten erikoispiirteitä ovat esimerkiksi yksikön ja monikon lisäksi käytetty kaksikko eli duaali, sekä suomen astevaihtelua muistuttava mutta huomattavasti laajemmin sanojen konsonantteja ja myös vokaaleja koskeva äännevaihtelu eri taivutusmuodoissa.

Suomen kanssa yhteistä alkuperää olevien sanojen lisäksi saamessa on paljon suomalaiselle tutunoloisia sanoja, koska saamelaiskieliin on lainattu huomattavan paljon sanastoa suomesta ja sen edeltäjästä, kantasuomesta. Myös skandinaavisista kielistä sanoja on tullut runsaasti. – Esimerkkilauseessa In mun diede, maid mun dárbbašan ’En minä tiedä, mitä minä tarvitsen’ verbi dárbbašit on laina suomesta, muut vanhoja suomalais-ugrilaisia aineksia.