Frändefolksutskottet

vid Studentkåren vid Helsingfors universitet

 
suomeksi | по русски

Šumbrat!

Mordvinska språk är en gemensam benämning på två av våra släktspråk, erza och moksja (kallas även erzamordvinska och moksjamordvinska), som sinsemellan är nära besläktade. Tidigare kallades de för mordvinska dialekter, numera anses de vara två olika språk, eftersom de skiljer sig rätt mycket från varandra – ungefär lika mycket som estniska och finska. Folkgrupperna erza och moksja har inte heller någon gemensam nationell identitet. Den allmänna benämningen ’mordviner’ har givits dem av andra folk; mordvinerna själva använder vid behov det sammansatta ordet mokšerźań.

Erza talas numera av ungefär en halv miljon människor och moksja av en kvarts miljon. Ungefär en tredjedel av dem lever vid Volgakröken i centrala Ryssland på det område som är uppkallat efter dem, republiken Mordvinien; språköarna sträcker sig långt in i republikens södra och östra delar. Mordvinerna är minoritetsfolk överallt och assimileringen i den ryskspråkiga majoriteten har gått snabbt, speciellt under 1900-talet. Av de som har mordvinsk nationalitet talar bara 2/3 numera mordvinska som sitt modersmål (1989).

Av de östliga avlägset besläktade språken är mordvinskan det som både geografiskt och språkligt sett ligger finskan närmast. Avståndet mellan dem är ändå avsevärt. Det första intrycket är att språket med sina många palataliserade språkljud främst påminner om ryska, men om man fördjupar sig mera i språket hittar man många ord och böjningsändelser som känns mycket bekanta för en finländare. Till exempel betyder meningen Tese l’embe, toso kel’me på erza samma sak som finskans tässä on lämmin, tuossa kylmä 'här är det varmt, där är det kallt' och Od seń venčsteń kandiń kemeń čapamo kalt ~ Uudesta sinisestä veneestäni kannoin kymmenen hapanta kalaa 'från min nya blåa båt bar jag tio syrade fiskar'. Å andra sidan har de mordvinska språken utvecklat ett säreget system för verbböjning: ändelserna är beroende av personen i både subjektet och objektet. Exempel: sodasamak ’du känner mig’ sodatanzat ’han känner dig’, o.s.v.