Frändefolksutskottet

vid Studentkåren vid Helsingfors universitet

 
suomeksi | по русски

Wus´a wuuLa! Pas´a ooløn!

De ob-ugriska språken chanti och mansi utgör tillsammans med ungerska den ugriska språkgrenen. Chanti och mansi talas på slättlandet i Västsibirien, grovt taget talas chanti på floden Obs östra strand och mansi på den västra. Mansi har uppskattningsvis 3 000 talare, medan chanti talas av ca 10 000 personer. Antalet etniska chanter och manser är större än det. Chanti och mansi består av flera dialekter, som skiljer sig så mycket från varandra att man skulle kunna räkna dem som skilda språk. De viktigaste skälen till att vi talar om chanti och mansi som bara två språk är utomspråkliga: enhetligheten i kultur och folklore. De ob-ugriska språken har en anmärkningsvärt rik folklore med alla sina björn- och hjältesånger. De här sångerna har även översatts till finska. Nordmansi har ett skriftspråk, liksom också chantidialekterna från Obdorskij, Kazym, Surgut, Vah och Sjurysjkary.

Jämfört med de andra finsk-ugriska språken har chanti och mansi mycket få kasus, beroende på dialekt är de 3–10. Verbböjningen kompliceras dels av att det finns tre numerus (singularis, dualis, pluralis), dels av att man också använder både subjektiv och objektiv verbböjning. I verbets finita form anges alltså både subjektets och objektets numerus samt om objektet är bestämt eller obestämt. Till exempel i Sosva-dialekten (mansi) betyder totite ’han hämtar (den)’ och totiane ’han hämtar (dem)’. Passiv används ofta både i chanti och mansi och agenten kan också anges. Genom en intressant användning av instrumentalis kan man betona den mänskliga agentens roll i en sats, ge agenten rollen av objekt: jag ger dig (OBJ) med en fisk (Instr.) ’jag ger dig en fisk’. Ord som är bekanta för dem som kan finska är till exempel ’natt’ (jfr. finskans yö), kooli ’dö’ (~ kuolla), kuul ’fisk’ (~ kala), løl ’ande’ (~ löyly), mõõ ’jord’ (~ maa), õõw ’dörr’ (~ ovi), n´õõl ’pil’ (~ nuoli), wooj ’fett’ (~ voi). Exemplen kommer från den östmansiska dialekten från centrala Konda.