HYYn etusivulle
---

HELSINGIN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNNAN ARKISTO

HYYn historiaa

HYYn aseman määritelleitä
lakeja ja asetuksia 1868 - 1998

 

Asetus Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1984.

lakeja ja asetuksia  edellinen seuraava

Helsingin yliopiston kanslerin esityksestä ja opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista 17 päivänä marraskuuta 1972 annetun asetuksen (756/72) 1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelija, joka suorittaa Helsingin yliopistossa muuta tutkintoa, voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi.

--------------

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1984.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1984

Tasavallan Presidentti

Mauno Koivisto

Ministeri

Gustav Björkstrand

lakeja ja asetuksia  edellinen seuraava