Päärakennuksen edessä
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Palaute Arkisto
Humanistihässäkkä
 

 

Takaisin etusivulle

 

Lue lisää: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Valistuksen ja romantiikan hieta-aavikoilla

Kalifien hautoja Kairon ulkopuolella 1860-luvulla. Kuva: Kaj Öhrnberg

Kalifien hautoja Kairon ulkopuolella 1860-luvulla. Nykyään useat hautausmaat ovat köyhemmän väestön koteja.

Svenska litteratursällskapet i Finland käynnisti vuonna 2008 mittavan projektin, jonka tarkoituksena on julkaista Georg August Wallinin kirjallinen jäämistö kuusiosaisena kriittisenä laitoksena.


Ahvenanmaalla 1811 syntyneen arabistin ja tutkimusmatkailijan Georg August Wallinin tuotannon merkittävyys perustuu ensi sijassa hänen matkoillaan pitämiinsä päiväkirjoihin ja Suomeen lähettämiinsä kirjeisiin. Kansainvälisesti hänen kiinnostavuuttaan lisää se, että hän oli tieteellisen tutkimusmatkailun pioneereja ja arabistiikan piirissä ensimmäisiä nykyarabian tutkijoita. Wallinissa henkilöityy valistusajan tiedonjano ja romantiikan ajan ”jalon villin” etsintä.

Wallin kirjoittautui vuoden 1829 kesäkuussa Keisarilliseen Aleksanterin Yliopistoon, jossa hän ryhtyi opiskelemaan itämaisia kieliä. Huhtikuussa 1836 hän suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon. Kun hän oli puolustanut dosentinväitöskirjaansa klassisen ja uusarabian eroavaisuuksista vuonna 1839, hänet nimitettiin itämaiden kirjallisuuden dosentiksi. Pariisin ja Leipzigin ohella Pietari oli 1840-luvulla Euroopan johtava idäntutkimuksen keskus ja Wallin käytti hyväkseen kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia jatko-opintojen harjoittamiseen. Opettajakseen hän sai egyptiläisen Muḥammad ʿAyyād al-Ṭanṭāwīn (1810–1861), jonka kanssa hän solmi elinikäisen ystävyyssuhteen. Kun Aleksanterin Yliopisto syksyllä 1841 julisti nuorten tutkijoiden haettavaksi viisivuotisen matka-apurahan, Wallin anoi sitä viipymättä. Hänen aikomuksenaan oli matkata Egyptiin ja Arabian niemimaalle tutkimaan arabian eri murteita sekä Arabian niemimaan uuden mahtitekijän wahhabilaisuuden oppeja. Konsistori myönsi apurahan Wallinille. Päätöstä pidettiin yleisesti hyvin yllättävänä, olihan suomalaisten akateemisten piirien romantiikan ja heräävän kansallishengen ohjailema mielenkiinto tuolloin suuntautunut lähes yksinomaan suomensukuisten kansojen lähimpiin asuinalueisiin ja Siperiaan.

 

Lue lisää: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Takaisin etusivulle


 

ISSN 1459-0468
ISSN 1458-9281

Humaniseja työelämässä

Humanistilehti 11/2009:

> Sormenjälkitutkijat arkeologien apuna

> Tieteen juhlan tukijaksi?

> Bloggausta englannista

> Toppresultatens hemliga ingredienser

> Naistutkimuksesta sukupuolentutkimukseen

> Monitieteinen ote Pohjois-Venäjän historiaan

> ATCM käynnistyi

> Valistuksen ja romantiikan hieta-aavikoilla

> Työharjoittelusta uskoa omiin kykyihin

> Harjoitellen työelämään

> Tiesitko tämän humanistisen tiedekunnan kirjastosta?

> Humbibban och bibliotekarierna

> Lapsen oikeus romantiikkaan

> Tulta päin

 

Humanistilehdet-pdf