Päärakennuksen edessä
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Palaute Arkisto
Humanistihässäkkä
 

 

Takaisin etusivulle

 

Lue lisää: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Toppresultatens hemliga ingredienser

Hanna Lehti-Eklund, Johanna Hyytiäinen, Maria Green-Vänttinen, Matti Karhumäki och Pilvi Jaatinen. Kuva: Mika Federley

Den obligatoriska svenskan i studentexamen är nu borttagen i de finska gymnasierna, men intresset är ändå stort och resultaten goda.


Forskningsgruppen Svenska i toppen tänker försöka komma underfund med vilka faktorer som bidrar till de goda resultaten i svenska i finska skolor. De ger sig ut i skolorna runt om i landet och sätter klassrummet och skolan i centrum. De ser klassen som en gemenskap, ett så kallat ”community of practice” där olika praktiker skapas genom interaktion mellan entusiastiska lärare och språktörstiga elever.


Toppresultaten i svenska

Svenska i toppen är ett forskningsprojekt mellan Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid humanistiska fakulteten, Svenska social- och kommunalhögskolan och Svenska handelshögskolan. Tillsammans med projektledare professor Hanna Lehti-Eklund ingår universitetslektor Maria Green-Vänttinen, lektor emerita Christina Korkman, studenter Matti Karhumäki, Birgitta Fagerholm, Liisa Suomela, forskningsbiträde Pilvi Jaatinen och doktorand Johanna Hyytiäinen i projektet. Lektor Kerstin Salminen vid Svenska handelshögskolan har även medverkat vid planeringen av projektet.

Svenska kulturfonden har finansierat undersökningar gjorda åren 2008 och 2009 och perioden 2009–2011 finansieras av Undervisningsministeriet. Forskningsgruppen kommer att samla material tills finansieringen tar slut. Materialet som gruppen samlar in består av elevintervjuer, lärarintervjuer, rektorsintervjuer och klassrumsobservationer. ”Läsåret 2008–2009 har vi samlat in material från sju olika gymnasier”, förklarar Hanna Lehti-Eklund. De finska gymnasierna har valts ut bland de trettio bästa i studentskrivningarna 2004–2006. ”Kriterierna vi satte upp för skolorna vi valde bland var att de ska ligga i olika typer av kommuner och inte vara elitskolor”, berättar professorn. Gruppen har tagits emot med öppna armar. ”Alla har varit väldigt tillmötesgående, trots att livet i skolan kan vara väldigt hektiskt”, fortsätter Maria Green-Vänttinen.

 

Lue lisää: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Takaisin etusivulle


 

ISSN 1459-0468
ISSN 1458-9281

Humaniseja työelämässä

Humanistilehti 11/2009:

> Sormenjälkitutkijat arkeologien apuna

> Tieteen juhlan tukijaksi?

> Bloggausta englannista

> Toppresultatens hemliga ingredienser

> Naistutkimuksesta sukupuolentutkimukseen

> Monitieteinen ote Pohjois-Venäjän historiaan

> ATCM käynnistyi

> Valistuksen ja romantiikan hieta-aavikoilla

> Työharjoittelusta uskoa omiin kykyihin

> Harjoitellen työelämään

> Tiesitko tämän humanistisen tiedekunnan kirjastosta?

> Humbibban och bibliotekarierna

> Lapsen oikeus romantiikkaan

> Tulta päin

 

Humanistilehdet-pdf