Umlaut ry:n verkkosivut ovat siirtyneet järjestösivuille, jonne kuuluivatkin, eli tähän osoitteeseen.