Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

USKONTOTIEDE /
RELIGIONVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2008 / Urvalsuppgifter 2008

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Victor Turner: Rituaali. Summa.
 2. Katja Hyry & Juha Pentikäinen(toim. / red.): Uskonnot maailmassa Uudistettu laitos(Huom! Painosvuosi 2004 tai uudempi), luvut Palva: "Islam"; Ketola: "Uudet uskonnolliset liikkeet (yht. 253 s.). Werner Söderström Osakeyhtiö.

  Kokeessa on kaksi reaalikoetyyppistä tehtävää (vastattava luettavan kirjallisuuden pohjalta), jotka molemmat arvostellaan pistein 0-30, sekä yksi käsitteenmäärittelytehtävä, joka arvostellaan pistein 0-40. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 40.
  Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin.
  Jätä tilaa vastauspaperin yläreunaan vähintään 2 cm valvojan merkintöjä varten.

  Provet består av två uppgifter av realprovstyp (besvaras utgående från den lästa litteraturen), som båda bedöms med 0-3 poäng, samt en begreppsdefinieringsuppgift som bedöms med 0 - 40 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 40.
  Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren.
  Lämna tomt i papprets övre marginal minst 2 cm för övervakarens anteckningar.

Koetehtävät / Provuppgifter

 1. Kuvaile kelttien uskontoa
  Vastaus valintakoekirjan pohjalta. Kirjoita tiiviisti (max. 2 sivua) ja selkeällä käsialalla. Vastaus erilliselle paperille. Vastaus arvostellaan asteikolle 0,0-30,0.

 2. Miten Turner tarkastelee liminaalisuutta statuksen siirtymätilanteissa?
  Vastaus valintakoekirjan pohjalta. Kirjoita tiiviisti (max. 2 sivua). Vastaus erilliselle paperille. Vastaus arvostellaan asteikolle 0,0-30,0.
 3. Määrittele seuraavat käsitteet tai ilmiöt pääsykoekirjojen pohjalta
  Vastaa kysymykseen tiiviisti (max. 2 sivua) ja selkeällä käsialalla pääsykoekirjojen perusteella. Vastaus erilliselle paperille. Vastaus arvostellaan asteikolle 0,0-40,0.

  a) Teosofia
  b) Veda-kirjallisuus
  c) Islamin rituaalinen rukous
  d) Tennoismi

- - - - -

 1. Beskriv keltisk religion
  Besvara frågan på basis av urvalsboken. Svara förtätat (max. 2 sidor) och skriv tydligt. Skriv svaret på skilt papper. Svaret bedöms med 0,0-30,0 poäng.

 2. Hur bedömer Turner liminaliteten i situationer av statusförändringar?
  Besvara frågan på basis av urvalsboken. Svara förtätat (max. 2 sidor) och skriv tydligt. Skriv svaret på skilt papper. Svaret bedöms med 0,0-30,0 poäng.

 3. Definiera följande begrepp eller fenomen på basis av urvalsböckerna
  Svara förtätat (sammanlagt max. 2 sidor) och skriv tydligt på basis av den lästa litteraturen. Skriv svaret på skilt papper. Svaret bedöms med 0,0-40,0 poäng, så att varje avsnitt bedöms max. 10,0 poäng.

  a) Teosofi
  b) Veda-litteratur
  c) Islams ritualbön
  d) Tennoism


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto