Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

SUOMALAIS-UGRILAINEN KANSATIEDE /
FINSK-UGRISK ETNOLOGI

Valintakoetehtävät 2008 / Urvalsuppgifter 2008

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Häkkinen, K.: Kielitieteen perusteet. Tietolipas 133, Suomalaisen kirjallisuuden seura.
  2. Laakso, J.: Karhunkieli. Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Kokeessa on kaksi reaalikoetyyppistä kysymystä. Kumpikin vastaus arvostellaan pistein 0-50. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 40.

Provet omfattar två frågor av realprovstyp. Bägge svaren bedöms med 0-50 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 40.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

  1. Kuinka niin sanottu suomalainen mentaliteetti ilmeni Ruotsiin 1960- ja 1970-luvulla muuttaneiden pohjoissuomalaisten siirtolaisten jokapäiväisissä toiminnoissa?
  2. Millaisia keinoja on käytettävissä maaseudun kulttuurimaiseman vaalimiseksi?

- - - - -

  1. På vilket sätt syntes den så kallade finska mentaliteten hos de från norra Finland under 1960- och 1970-talet till Sverige emigrerade individernas dagliga beteende?
  2. Hurudana åtgärder och medel kan man använda för att vårda landsbygdens kulturmiljö?


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto