Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

FILOSOFI (svenskspråkig) /
FILOSOFIA (ruotsinkielinen)

Urvalsuppgifter 2008 / Valintakoetehtävät

Fordringar och provtyp: / Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

Provuppgifter: / Koetehtävät:

  1. Uppgift 1 (50.0 p.)
    Diskutera doktrinen om dubbel effekt. Behandla doktrinens historia, innehåll och ställning inom moralteorin. Granska doktrinens förhållande till distinktionen mellan förutsedda och avsedda handlingseffekter. Behandla också doktrinens betydelse inom modern tillämpad etik. Svara på uppgiften med en resonerande uppsats på högst 700 ord.

  2. Uppgift 2 (50.0 p.)
    (a) Förklara begreppet förförståelse och redogör för den så kallade hermeneutiska cirkeln. Illustrera förklaringarna med exempel. Maximal längd på svaret: 350 ord. (25.0 p.)
    (b) Redogör för skillnaderna mellan den klassiska hermeneutiken och den senare så kallade filosofiska hermeneutiken. Maximal längd på svaret: 350 ord. (25.0 p.) Diskutera olika filosofiska teorier om begreppet sanning. Kan sanningsbegreppet också tillämpas på etiska uppfattningar?

Skriv svaren till vardera frågan i form av var sin resonerande uppsats där du jämför uppfattningar och diskuterar argument som kan presenteras för och emot dessa uppfattningar.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto