Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

FILOSOFI (svenskspråkig) /
FILOSOFIA (ruotsinkielinen)

Urvalsuppgifter 2007 / Valintakoetehtävät

Fordringar och provtyp: / Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

Provuppgifter: / Koetehtävät:

  1. Diskutera filosofiska teorier om den personliga identitetens problem.

  2. Diskutera olika filosofiska teorier om begreppet sanning. Kan sanningsbegreppet också tillämpas på etiska uppfattningar?

  3. Skriv svaren till vardera frågan i form av var sin resonerande uppsats där du jämför uppfattningar och diskuterar argument som kan presenteras för och emot dessa uppfattningar. Formulera dig så klart, exakt och nyanserat som möjligt! Uppgifterna ska besvaras på svenska.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto