Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

USKONTOTIEDE /
RELIGIONVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Gothóni, René: Uskontojen uustulkintaa. Helsinki University Press.
 2. Hämäläinen, Riku (toim.): Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot. Kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta. Tietolipas 204. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2004.

Kokeessa on kaksi reaalikoetyyppistä tehtävää (vastattava luettavan kirjallisuuden pohjalta), jotka molemmat arvostellaan pistein 0-3, sekä yksi tehtävä, jossa vaaditaan itsenäistä kykyä yhdistellä ja soveltaa koetta varten luettua kirjallisuutta kokeessa annettuun aineistoon. Tämä tehtävä arvostellaan pistein 0-4. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

/ Provet består av två uppgifter av realprovstyp (besvaras utgående från den lästa litteraturen), som båda bedöms med 0-3 poäng, samt en uppgift som kräver självständig förmåga att kombinera och tillämpa den lästa litteraturen på det material som ges i provet. Denna uppgift bedöms med 0 - 4 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

Koetehtävät / Provuppgifter

 1. Esittele profeetta Handsome Laken julistus ja erittele siihen vaikuttaneita yhteiskunnallisia ja uskonnollisia tekijöitä.
  Vastaus valintakoekirjan aihetta käsittelevän artikkelin pohjalta. Kirjoita tiiviisti (max. 2 sivua). Vastaus erilliselle paperille. Vastaus arvostellaan asteikolle 0-3. Huom.! Väärästä ja selvästi asiaankuulumattomasta tiedosta sakotetaan puolella siitä pistemäärästä, jolla oikeasta saa pisteitä.
 2. Selitä Gothónin näkemys singalibuddhalaismunkkien sateenvarjosta symbolina.
  Kirjoita tiiviisti (max. 2 sivua). Vastaus erilliselle paperille. Vastaus arvostellaan asteikolle 0-3. Huom.! Väärästä ja selvästi asiaankuulumattomasta tiedosta sakotetaan puolella siitä pistemäärästä, jolla oikeasta saa pisteitä.
 3. Tarkastele bahá'í -maailmankuvaa suhteessa theravadabuddhalaisten ja ortodoksien myyttiseen maailmankäsitykseen.
  Vastaa kysymykseen tiiviisti (max. 2 sivua) alla olevan tekstikatkelman ja pääsykoekirjojen perusteella. Vastaus erilliselle paperille. Vastaus arvostellaan asteikolle 0-4. Huom.! Väärästä ja selvästi asiaankuulumattomasta tiedosta sakotetaan puolella siitä pistemäärästä, jolla oikeasta saa pisteitä.

- - - - -

 1. Presentera profeten Handsome Lakes deklaration. Specificera de samhälleliga och religiösa faktorer som har inverkat på den.
  Besvara frågan på basis av den artikel i urvalsboken som behandlar temat. Svara förtätat (max. 2 sidor). Skriv svaret på skilt papper. Svaret bedöms med 0-3 poäng. Obs! Felaktiga och grovt obehöriga svar straffas med hälften av den poäng som rätt svar skulle ha gett.
 2. Förklara Gothónis uppfattning om paraplyet som symbol hos singalibuddistmunkarna.
  Svara förtätat (max. 2 sidor). Skriv svaret på skilt papper. Svaret bedöms med 0-3 poäng. Obs! Felaktiga och grovt obehöriga svar straffas med hälften av den poäng som rätt svar skulle ha gett.
 3. Begrunda bahá'í –världsbilden i relation till både den theravadabuddistiska och den ortodoxa mytiska världsuppfatningen.
  Svara förtätat (max. 2 sidor) på basis av den lästa litteraturen och det nedanstående textavsnittet. Skriv svaret på skild papper. Svaret bedöms med 0-3 poäng. Obs! Felaktiga och grovt obehöriga svar straffas med hälften av den poäng som rätt svar skulle ha gett.

Bahá'í-maailmankuva

"Tällä olemassaolon maailmalla, tällä loputtomalla
maailmankaikkeudella, ei ole alkua eikä loppua."  "Se, mikä on ollut
olemassa, on ollut jo aiemminkin, mutta ei siinä muodossa kuin näet
sen tänään."  "Saattaa olla, että jokin maailmankaikkeuden osa,
esimerkiksi jokin planeetoista voi syntyä tai hajota alkuosiinsa mutta
toiset loputtomat planeetat ovat yhä olemassa. Maailmankaikkeus ei
joutuisi tällöin epäjärjestykseen eikä häviäisi; päinvastoin
olemassaolo on ikuista ja jatkuvaa."  "Alussa aine oli yksi ja sama,
ja tämä yksi aine ilmeni jokaisessa alkuaineessa erilaisessa muodossa.
Täten syntyi erilaisia muotoja, ja kun nämä erilaiset muodot
syntyivät, ne tulivat pysyviksi ja jokainen alkuaine erikoistui –
Sitten nämä alkuaineet yhtyivät, järjestyivät ja muodostivat yhdessä
äärettömästi eri muotoja – Alkuaineiden koostumisesta ja
yhdistymisestä, niiden hajoamisesta, niiden määrästä ja toisten
olentojen vaikutuksesta niihin, syntyi muotoja, loppumattomia
todellisuuksia ja lukemattomia olemuksia." "Saavutettuaan kerran
olemassaolonsa tämä maapallo kasvoi ja kehittyi maailmankaikkeuden
kohdussa ja näyttäytyi erilaisissa muodoissa ja tiloissa, kunnes se
vähitellen saavutti nykyisen täydellisyytensä ja tuli kaunistetuksi
lukemattomilla olennoilla ja siitä tuli valmis järjestelmä."

Otteita bahá'í-uskon perustajan, Bahá'u'lláhin (1817 - 1892), ja hänen poikansa `Abdu'l-Bahán kirjoituksista.

Lähde: /Källa: http://www.bahai.fi/sivu.php3?sivu=maailmankuva


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto