Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI
FINSKA SPRÅKET OCH KULTUREN

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

Kokeessa on kolme osaa:
I Kielioppi (11 tehtävää, yhteensä 4,5 pistettä)
II Kirjallisuushistoria (7 tehtävää, yhteensä 2,5 pistettä)
III Kaunokirjallisuus (kirjoitelma, noin 250 sanaa; 3,0 pistettä)

Hakijan on vastattava hyväksyttävästi kaikkiin kolmeen osaan. I osan vastaus hyväksytään, jos siitä saa vähintään 1,5 pistettä, II osasta täytyy saada vähintään 0,8 pistettä ja III osasta 1,0 pistettä. - Koko kokeen alin hyväksyttävä yhteispistemäärä on kuitenkin 5,0 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 10,0 pistettä.

Kokeessa on vastattava suomeksi. Kokeessa ei saa käyttää sanakirjaa eikä muita apuneuvoja. Kirjoita selvällä käsialalla. (Epäselvä merkintä = 0 pistettä.) Tarkista lopuksi kieliasu ja oikeinkirjoitus.

 

Koetehtävät: / Provuppgifter:

I. KIELIOPPI (11 tehtävää, yhteensä 4,5 pistettä)
Leila White, Suomen kielioppia ulkomaalaisille

1. Alleviivaa seuraavasta ne kaksi sanaa, jotka voisivat olla suomea. (0,1 p)

maystin,   viistö,   lysyvat,   äintynut,   karikö,   oulitelma

2. Kirjoita seuraavista sanoista yksikön partitiivi ja genetiivi. (Jokainen oikea muoto antaa 0,05 pistettä.)(4 p)

  YKSIKÖN
PARTITIIVI
YKSIKÖN
GENETIIVI
1. jänis      
2. järjetön      
3. mäki      
4. rakkaus      

3. Kirjoita monikon elatiivi ja monikon illatiivi seuraavista sanoista. (Jokainen oikea muoto antaa 0,05 p.)(0,4 p)

Malli:

talo: taloista taloihin

1. järvi:
2. makkara:
3. osoite:
4. yö:

4. Kirjoita alleviivatuista verbeistä ja nomineista perusmuoto (= 1. infinitiivi ja yksikön nominatiivimuoto).(0,5 p)

Vieläkö lomakirjat ovat haussa? Mitäpä jos lukisi dekkareiden ja akkareiden sijasta tietokirjoja? Jos haluaa sukeltaa kielen maailmaan, tarjolla on kiinnostavia yleisesityksiä eri aloilta.
Aloittaa voi kaukaa ja laajasta näkökulmasta. Jaakko Anhavan teos Maailman kielet ja kielikunnat esittelee maailmassa puhuttuja kieliä ryhmittäin. Anhava kertoo, mitä tapahtuu, kun kielet kohtaavat ja sekoittuvat.
Kirja ei edellytä erityisiä esitietoja: termejä selitetään ja lopussa on ajatuksia herättävä luku kielellisestä ekokatastrofista sekä maanosittain etenevä lista eri valtioiden kielioloista. Vihiä saa vaikkapa Indonesian tai Turkin konfliktien yhteyksistä kielipolitiikkaan.

VERBITNOMINIT
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.

5. Muuta seuraavat lauseet kielteisiksi.(0,4 p)

 1. Helsinkiin tulee uusi musiikkitalo.

 2. Olemme olleet Suomessa kaksi vuotta.

 3. Hekin olivat siellä.

 4. Eevan täytyy mennä sinne.

6. Seuraavista lauseista on alleviivattu partisiippi-ilmauksia ja lauseenvastikkeita. Muuta ne vastaaviksi sivulauseiksi. Kirjoita riville vain se osa, joka vastaa alleviivattua ilmausta. (0,5 p)

 1. Koko maailman kielitilanteeseen tutustuttuaan voi katsoa lähellekin.

 2. Kaisa Häkkisen kirjoittamassa kirjassa Mistä sanat tulevat kerrotaan suomen kielen sanojen historiasta.

 3. Esisuomalaiseen sanastoon kuuluvia sanoja ovat esimerkiksi anoppi, isä, polvi, koira ja kala.

 4. Häkkinen kertoo uusia sanoja tulleen suomeen etenkin lainaamalla.

 5. Tutkija sanoo miettivänsä sanojen historiaa melkein aina.

7. Kirjoita sulkeissa olevista sanoista lauseeseen sopiva muoto. (0,5 p)

 1. Mikko Korhonen on kirjoittanut (teos) _______________________________ Kielen synty.

 2. Siinä ei pohdita niinkään (nykykieli) _______________________________, vaan pääasiana on puheen kehittyminen.

 3. Kun tutkitaan kielen (kehitys) _________________________, on tärkeää saada selville, mikä on yhteistä maailman kaikille kielille.

 4. Ihmiskielen (synty) _______________________________ on mahdoton loppuun asti selvittää.

 5. Kaikkien olisi hyödyllistä lukea Korhosen (teos) __________________________________.

8. Muuta seuraavat lauseet passiivilauseiksi. Kirjoita koko lause viivalle. (0,5 p)

 1. Liisa lukee koulussa latinaa.

 2. Isä maksoi laskun jo viime viikolla.

 3. Mitä jos keittäisit kahvia.

 4. Kukaan ei käännä kirjaa tanskaksi.

 5. Oletteko maalanneet talon tänä kesänä?

9. Kirjoita suluissa olevat sanat siihen muotoon, jota verbin rektio edellyttää. (0,4 p)

 1. Juna jää (tämä asema) ______________________________.

 2. Vastaa (se kysymys) ________________________________!

 3. Sauna pysyi (lämmin) _______________________________ koko illan.

 4. Hän tuntuu (mukava ihminen) ________________________.

 5. Löysin ilmoituksen (lehti) _________________________.

10. Kirjoita suluissa oleva verbi oikeaan muotoon. (0,3 p)

 1. Mika on innostunut (lähteä) _____________________ vaihto-opiskelijaksi.

 2. Hän seisoo kadulla (jutella) ______________________ naapurin kanssa.

 3. En voinut olla (vastata) ___________________, kun hän kysyi sitä minulta.

11. Kirjoita jokaisen sanan alapuolelle, mikä lauseenjäsen sana on (predikaatti, subjekti, objekti, predikatiivi, adverbiaali, attribuutti). Voit käyttää lyhenteitä PRED, SUBJ, OBJ, PR-VI, ADV ja ATTR. (0,5 p)

1
Sari
puhuu
saksaa
sujuvasti.
2
Pöydällä
on
paksuja
kirjoja.
3
Taidekirjat
ovat
usein
kalliita
4
Torilla
myydään
tuoreita
vihanneksia.
5
Kuka
osti
talvikengät
alennusmyynnistä?

 

II KIRJALLISUUSHISTORIA (7 tehtävää, yhteensä 2,5 pistettä)
Mikkola - Koskela - Haapamäki-Niemi - Julin - Kauppinen - Nuolijärvi - Valkonen: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja, sivut 369-451.

1. Mainitse neljä suomalaiselle kaunokirjallisuudelle luonteenomaista yleispiirrettä (Kai Laitisen mukaan). (0,4 p)

2. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin. (0,4 p)

a) Mikä on Kalevala?

b) Kuka loi Kalevalan? Anna tekijän etu- ja sukunimi.

c) Minä vuonna Kalevala ilmestyi ensimmäisen kerran?

d) Mikä on Kanteletar?

3. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. (0,4 p)

a) Mikä on ensimmäinen suomenkielinen kirja ja milloin se ilmestyi?

b) Milloin ja mihin perustettiin Suomen ensimmäinen yliopisto?

c) Mistä Mikael Agricola tunnetaan?

d) Kenet tunnetaan suomenkielisen taidekirjallisuuden perustajana? Anna etu- ja sukunimi.

4. Mainitse neljä Tulenkantajiin kuulunutta kirjailijaa. Anna etu- ja sukunimi. (0,2 p)

5. Mistä kertoo Tuntematon sotilas ja kuka sen on kirjoittanut? Anna kirjailijan etu- ja sukunimi. (0,2 p)

6. Seuraavassa on lueteltu kulttuurihistoriallisia tapahtumia ja ilmiöitä sekä niiden alapuolella erilaisia ajanjaksoja. Yhdistä kulttuurihistoriallinen tapahtuma tai ilmiö parhaiten sopivaan ajanjaksoon. Joukossa on ylimääräisiä ajanjaksoja. Kirjoita annetun tapahtuman tai ilmiön jälkeen vain yksi ajanjakso. (0,5 p )

a) Modernismin läpimurto suomenkielisessä kirjallisuudessa

b) Suomalaisen teatterin perustaminen

c) Poliittisesti osallistuvan kirjallisuuden vahvistuminen

d) Tulenkantajien esiinmarssi

e) Turun romantikkojen esiintyminen

Ajanjaksot:
1800-luvun alku 1880-luku 1970-luvun loppu
1830-luku 1910-luku 1980-luku
1850-luku 1920-luku 1990-luku
1860-luku 1950-luku  
1870-luku 1960-luku  

7. Mitä teoksia koskevat seuraavat luonnehdinnat? Mainitse kirjailija (etu- ja sukunimi) ja teos. (0,4 p)

a) Kokoelmasta tuli uuden suomalaisen lastenlyriikan merkkiteos. Siinä kirjailija osoitti taitonsa rytmin ja riimin uudistajana.

b) Teos loihtii esiin jyhkeitä kuvia Suomen sodan (1808-1809) sotureista, uroteoista ja perääntymisen häpeästä.

 

III KAUNOKIRJALLISUUS (kirjoitelma, noin 250 sanaa; 3,0 pistettä)
Virpi Hämeen-Anttila, Suden vuosi

Suden vuosi -romaania on luonnehdittu seuraavasti: "Vahva esikoisromaani epäsovinnaisesta rakkaudesta julmassa yliopistomaailmassa." Ota kantaa tähän. Laadi aiheesta n. 250 sanan kirjoitelma. Anna kirjoitelmalle sopiva otsikko.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto