Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

SUOMALAIS-UGRILAINEN KANSATIEDE /
FINSK-UGRISK ETNOLOGI

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Snellman, Hanna: Sallan suurin kylä – Göteborg. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003.
  2. Maaseudun rakennusperintö – huomisen vahvuus. Toim. Sanna Schildt. Talonpoikaiskulttuurisäätiön julkaisuja 2. Rakennustieto 2005.

Kokeessa on kaksi reaalikoetyyppistä kysymystä. Kumpikin vastaus arvostellaan pistein 0-5. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Provet omfattar två frågor av realprovstyp. Bägge svaren bedöms med 0-5 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

  1. Kuinka Hanna Snellman pohtii kysymystä siitä, viihtyivätkö suomalaiset Göteborgin lähiöissä vai eivät?
  2. Miten nykyisessä lainsäädännössä huolehditaan siitä, että maaseudun hyvän rakentamisen teesit toteutuvat?

- - - - -

  1. Hur ventilerar Hanna Snellman frågan on det, huruvida finnarna trivdes i Göteborgs förorter eller inte?
  2. Hur ser man i den nuvarande lagstiftningen till, att teserna gällande landsbygdens goda byggande realiseras?


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto