Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

BALTTILAISET KIELET JA KULTTUURIT & SLAAVILAISET KIELET JA KULTTUURIT
BALTISKA SPRÅK OCH KULTURER & SLAVISKA SPRÅK OCH KULTURER

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsprovuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

 1. 1. Virkkula & Liukkonen: Balttilaiset ja slaavilaiset kielet. (moniste, ostettavissa Porthanian Yliopistokirjakaupasta, osoite Yliopistonkatu 3, 00100 Helsinki). Huom! Vain vuoden 2003 painos kelpaa.
 2. 2. Korpela, Jukka: Itä-Euroopan historia keskiajalta 1700-luvulle. Gaudeamus 1999.

Kokeessa on neljä tehtävää, joilla mitataan kykyä soveltaa kyseisissä lähteissä esitettyjä tietoja ja yleistä kykyä kieliaineiston analyysiin. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

 1. 1. Virkkula & Liukkonen: Balttilaiset ja slaavilaiset kielet. (brochyr som finns till salu i Yliopistokirjakauppa, Universitetsgatan 3, 00100 Helsingfors). Obs! Endast årets 2003 upplaga duger.
 2. 2. Korpela, Jukka: Itä-Euroopan historia keskiajalta 1700-luvulle. Gaudeamus 1999.

Provet omfattar fyra uppgifter som mäter förmågan att tillämpa innehållet i böckerna och den allmänna förmågan att analysera språkmaterial. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

KOETEHTÄVÄT / PROVUPPGIFTER

Kokeesta voi saada yhteensä enintään 10 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 4. Kustakin kysymyksestä annettavat pisteet on merkitty kysymysten kohdalle.
Provet ger max 10 poäng. För godkänt prov krävs minst 4 poäng. Vid varje fråga är maxpoäng för frågan angiven.

 1. (Virkkulan & Liukkosen monisteen "Balttilaiset ja slaavilaiset kielet" pohjalta; 2 pistettä.)
  (På basis av kompendiet "Balttilaiset ja slaavilaiset kielet" av Virkkula & Liukkonen; 2 poäng.)
  Balttilaisten ja slaavilaisten kielten asema kotimaassaan
  De baltiska och slaviska språkens status i sina hemländer


 2. (Korpelan teoksen pohjalta; 2 pistettä.)
  (På basis av Korpelas verk; 2 poäng.)
  Slaavilaiset valtiot ennen vuotta 1000
  De slaviska staterna före år 1000


 3. (Korpelan ja Virkkulan & Liukkosen pohjalta; 3 pistettä.)
  (På basis av Korpela samt Virkkula & Liukkonen; 3 poäng.)
  Idän ja lännen raja Euroopan kulttuureissa ja kielissä
  Gränsen mellan öst och väst i Europas kulturer och språk


 4. (Kieliaineiston analyysitehtävä, joka ei perustu valintakoekirjoihin; 3 pistettä.)
  (Språklig analysuppgift som inte baserar sig på litteraturen för urvalsprovet; 3 poäng.)
  Seuraavassa on erään kielen lauseita käännöksineen.
  Nedan finns satser från ett språk samt deras översättningar.


  mi manĝis la panon söin leivän jag åt brödet
  vi manĝis la panon söit leivän du åt brödet
  la pano manĝiĝis leipä tuli syödyksi brödet blev ätet (åts)
  mi manĝigis la leonon syötin leijonaa jag matade lejonet
  vi sidis istuit du satt
  vi sidiĝis istuuduit du satte dig
  vi sidigis min panit minut istumaan du hade mig att sätta mig
  la leono flavis leijona oli keltainen lejonet var gult
  mi flavigis la leonon tein leijonasta keltaisen jag gjorde lejonet gult
  mi kurigis la leonon panin leijonan juoksemaan jag förmådde lejonet att springa
  la libro legiĝis kirja tuli luetuksi boken blev läst
  mi movis la ĉaron liikutin rattaita jag rörde kärran
  la ĉaro moviĝis rattaat liikkuivat kärran rörde sig
  la rado ruliĝis pyörä pyöri hjulet rullade
  mi naskis la infanon synnytin lapsen jag födde barnet
  la infano ploris lapsi itki barnet grät


  Miten sanot tällä kielellä:
  Hur säger man på detta språk:

  a) leijona söi leivän lejonet åt brödet
  b) leijonasta tuli keltainen lejonet blev gult
  c) leijona juoksi lejonet sprang
  d) luit kirjan du läste boken
  e) panin sinut lukemaan jag hade dig att läsa
  f) pyöritin pyörää jag rullade hjulet
  g) lapsi syntyi barnet föddes
  h) itketit lasta du fick barnet att gråta

  ©Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto