Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2015

Tietoa valinnoista

Yhteystiedot

Folkloristiikka

Folkloristiikka tutkii henkistä kansankulttuuria. Perinteiset painopistealueet ovat olleet esiteollisen Suomen ilmaisutraditioissa, joiden tutkimus on perustunut arkistoaineistojen analyysiin. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat yhä kalevalamittainen runous, mytologia, kansansadut ja -tarinat, kansanlääkintä, rituaalit, tapaperinne, kansanusko sekä perinnepohjaiset eepokset kuten Kalevala.

Muistitieto, suullinen historia, elämäkerta-aineistot, historia- ja perinnepolitiikka sekä kulttuuriperinnön tuottaminen ovat nykyfolkloristiikan tärkeitä tutkimuskohteita, joissa avautuu mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden tutkimusalojen kanssa. Folkloristisen tutkimus kiinnittää huomiota perinteen prosesseihin ja tutkimuksella on pitkä aikajänne varhaisten pyyntikulttuurien ilmiöistä päivittäin muuntuviin verkkoyhteisöihin. Folkloristit tutkivat ja dokumentoivat nyky-yhteiskunnan monimuotoisia ja monikulttuurisia yhteisöjä Suomessa, ulkomailla ja virtuaalisessa ympäristössä keskittyen mm. populaari- ja mediakulttuuriin sekä lasten ja nuorten perinteeseen.

Tutkimuskohteesta riippumatta folkloristien huomio kiinnittyy kommunikaatiomuotojen historiaan, pitkän keston jatkuvuuksiin ja toisaalta yksilöiden luovuuteen, joka saattaa tuottaa nopeitakin muutoksia. Muutoksen ja jatkuvuuden kysymykset ovat erityisen tärkeitä, kun tutkitaan suomalaisen kulttuurin nopeaa modernisaatiota. Kulttuurisia muutoksia ja murroksia kartoittava folkloristiikka painottaa suullisten ja kirjallisten kommunikaatiomuotojen vuorovaikutusta.

Helsingin yliopiston folkloristiikan tutkimus on kansainvälistä ja verkostoitunutta. Oppiaine jatkaa suomalaisten tutkimusmatkailijoiden etnografista perinnettä kenttätöissä Suomessa, suomalaisugrilaisten kansojen parissa, Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa.

Folkloristiikka antaa valmiuksia monenlaisiin ammattitehtäviin arkistoalalla, tiedotusvälineissä, kustannusalalla, tutkimuksen ja opetuksen parissa, kuntien ja järjestöjen kulttuurielimissä sekä yritysviestinnässä.

Tutkintovaatimukset lukuvuonna 2014-2015

Oppiaineen verkkosivut

Folkloristiikan opiskelijoiden haastatteluja: Simo Raittila, Hertta Päivärinta ja Heli Paakkonen.