Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalinnat

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalinnoista tiedotetaan jatkossa valtakunnallisen Opintopolku-sivuston ja Helsingin yliopiston verkkosivujen kautta.