Tutkijakoulu Langnetin mennyttä ohjelmistoa

(Mukana on myös joitakin muita kuin Langnetin järjestämiä tapahtumia, joihin osallistumista Langnet on tukenut.)

2003:

Tammikuu

30.–31.1. Joensuu: Langnetin avausseminaari
 

Huhtikuu

23.–24.4. Jyväskylä: Tieteellinen kirjoittaminen I -kurssi
24.–25.5. Jyväskylä: Kielentutkimuksen kevätkoulu
 

Toukokuu

12.–14.5. Joensuun yliopiston tutkimusasema, Mekrijärvi: Kielentutkimuksen kvalitatiiviset, kvantitatiiviset ja kokeelliset menetelmät I -kurssi
15.–16.5. Joensuu: Kielitieteen päivät

Syyskuu

8.–10.9. Turku: Kielitieteen yleiset teoriat ja metodit -ohjelman seminaari ja kurssi
10.–12.9. Oulu: Rakenteet ja käyttö -ohjelman seminaari

Lokakuu

6.–8.10. Helsinki: Korpustutkimuksen menetelmät -kurssi
9.–10.10. Helsinki: Kääntämisen ja ammattikielten ohjelman seminaari
15.–16.10. Helsinki: Kielen vaihtelu, kielikontaktit ja muutosprosessit -ohjelman seminaari
16.–17.10. Kielenoppimisen haasteet -ohjelman seminaari (Vuorikatu 20)
16.–18.10. Helsinki: DIATYPE-symposium
24.10. Turku: FiCLA:n moduuliriihi
30.10. Helsinki: Uusfilologisen yhdistyksen kokous (Metsätalo, 3.krs sali 8)

Marraskuu

7.–8.11. Helsinki (Suitia, Siuntio): HY:n suomen kielen laitoksen järjestämä fennistiikan jatkokoulutusseminaari.
7.-8.11. Joensuu: AFinLAn syyssymposium
26.–27.11. Helsinki: tieteellinen kirjoittaminen II -kurssi

2004

Tammikuu

15.–16.1. Helsinki: 3. valtakunnalliset keskusteluntutkimuksen päivät.
22.–23.1. Turku: Tieteenfilosofian kurssi
29.–30.1. Helsinki: Prof. Thomas Kohnen (Kölnin yliopisto) pitää kaksi vierailuluentoa otsikolla "Studying speech acts by corpus linguistic methods":
  • Torstai 29.1. klo 14-16, HY:n päärakennus, uusi puoli, sali 12: "Speech acts in the history of English: Directives"
  • Perjantai 30.1. klo 10-12, HY:n päärakennus, uusi puoli, sali 6: "Problems of methodology and data"

Helmikuu

7.–8.2. Vaasa: XXIV VAKKI-symposiumi, "Ammattikielet ja kääntäminen - monikielinen näkökulma"

Maaliskuu

4.–5.3. Helsinki: Uusfilologisen yhdistyksen dialogi- ja puhuttelusymposium (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6)
8.–9.3. Helsinki: Väitöskirjan laatiminen, tekninen tuottaminen ja julkaiseminen -kurssi
19.–20.3. Oulu: II VIRSU-konferenssi

Huhtikuu

15.–16.4. Helsinki: Kielentutkimuksen kvalitatiiviset, kvantitatiiviset ja kokeelliset menetelmät II: tilastollinen kielentutkimus -kurssi
22.–23.4. Jyväskylä: Kielentutkimuksen kevätkoulu
23.–23.4. Espoo: FiCLA:n Kielen koko kyky -symposium
23.–24.4. Tampere: II Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi

Toukokuu

6.–7.5. Tallinna: XXXI Kielitieteen päivät
8.5. Tallinna: Langnetin ja Tallinna Pedagoogikaülikoolin humanistisen alan tohtorikoulun yhteinen tutkijakoulutustapahtuma

Kesäkuu

7.–10.6. Jyväskylä: Kielenoppimisen haasteet -ohjelman seminaari
9.–10.6. Suitia (Siuntio): Kielen vaihtelu, kielikontaktit ja muutosprosessit -ohjelman seminaari
10.–11.6. Savonlinna: TTE2004-käännösteknologiatapahtuma.

Elokuu

12.–13.8. Joensuu: Kielitieteen yleiset teoriat ja metodit -ohjelman seminaari
19.–20.8. Espoo/Vihti/Kirkkonummi (Nuuksio): Tutkijaopiskelijoiden epävirallinen eräseminaari.
24.–26.8. Savonlinna: Käännöstiede ja ammattikielten tutkimus -ohjelman seminaari
26.–27.8. Turku: TYKIT-tutkijakoulun järjestämä Korpuksia moneen lähtöön: kielellisten aineistojen käyttö puhutun ja kirjoitetun kielen tutkimuksessa -kesäkoulu

Syyskuu

2.–5.9. Helsinki: International Conference on Language, Politeness and Gender: The Pragmatic Roots
8.–10.9. Jyväskylä: Kielen rakenteet ja käyttö -ohjelman seminaari
22.–24.9. Helsinki: Syntaksin kurssi
24.–25.9. Joensuu: FiCLA:n syyssymposium
29.9.–1.10. Helsinki: Korpustutkimuksen menetelmät II -kurssi

Lokakuu

15.–16.10.2004 Tampere: Suomen tekniset dokumentoijat ry:n syysseminaari
22.10. Helsinki: Föreningen för nordisk filologi: höstsymposium Skriftens olika skepnader
25.27.10.2004 Helsinki: Projektityöskentelyn kurssi

Marraskuu

1.–2.11. Jyväskylä: Esiintyminen ja retoriset taidot -kurssi
12.–13.11. Oulu: AFinLAn syyssymposium
18.–19.11. Turku: SKY:n leksikkosymposium
25.–27.11. Tampere: Langnet-konferenssi 2004

2005:

Helmikuu

15.–17.2. Helsinki (Suitia, Siuntio): Kielentutkimuksen kvalitatiiviset, kvantitatiiviset ja kokeelliset menetelmät III :Kvalitatiiviset menetelmät

Huhtikuu

21.–22.4. Jyväskylä: Kielentutkimuksen kevätkoulu VIII
22.–23.4. Kouvola: III kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposium
22.–23.4. Turku: 8. valtakunnallinen Oppimisvaikeuksien tutkimus Suomessa -tutkijatapaaminen
27.–29.4. Turku: Fonologian teorian ajankohtaiset virtaukset

Toukokuu

19.–20.5. Tampere: XXXII Kielitieteen päivät
20.–22.5. Turku: Perspectives inter-culturelles et inter-linguistiques sur le discours académique
25.–26.5. Tampere: The second conference on Text, Interaction and Communities: Qualitative Approaches to Society and Social Action
30.–31.5. Helsinki: Genret eri näkökulmista -kurssi

Kesäkuu

31.5.–2.6. Helsinki (Suitia, Siuntio): Kielen rakenteet ja käyttö -ohjelman seminaari (genrekurssin jälkeen, ei päällekkäin)
1.–4.6. Trondheim: 21st Scandinavian Conference of Linguistics
7.–8.6. Helsinki ja Suitia, Siuntio: Kielen vaihtelu, kielikontaktit ja muutosprosessit -ohjelman seminaari
11.–16.6. Helsinki (Suitia, Siuntio): Nordforskin järjestämä Reference and referential form in interactional linguistics -kesäkurssi
13.–15.6. Bergen: First Scandinavian Ph.D. Conference in Linguistics and Philology
14.6. Espoo: FiCLA:n Cognitivism meets dynamism -työpaja

Heinäkuu

18.–22.7. Jyväskylä: XII International Bakhtin Conference

Elokuu

17.–19.8. Tampere: yleisen kielitieteen kesäkoulu (ja Kielitieteen yleiset teoriat ja metodit -ohjelman seminaari)
24.–26.8. Helsinki: SKY symposium Approaches to Complexity in Language
25.–27.8. Kouvola: MultiMeDialectTrans 2005: International Conference on the Translation of Dialects in Multimedia

Syyskuu

8.–9.9. Helsinki: Professionaalistumiskurssi
21.–24.9. Helsinki: XXIXème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle

Lokakuu

3.–5.10. Helsinki – Tukholma – Helsinki: Laivaseminaari yhdessä virolaisten yhteistyökumppanien kanssa sekä Tukholmassa yhteistapahtuma virolaisten ja ruotsalaisten yhteistyökumppanien kanssa
12.–14.10. Helsinki: Sosiaalisen variaation kurssi
27.–28.10. Vaasa: Käännöstiede ja ammattikielten tutkimus -ohjelman seminaari

Marraskuu

9.–11.11. Turku: Diskurssianalyysin kurssi
10.–11.11. Turku: Kielenoppimisen haasteet -ohjelman seminaari
11.–12.11. Turku: AFinLAn syyssymposium
18.–19.11. Tvärminne: Föreningen för nordisk filologi, höstsymposium: Text och kommunikation
25.–26.11. Helsinki: Interdisciplinary Themes in Cognitive Language Research -symposium

Joulukuu

2.12. Helsinki: Kieliaineiden ohjaajien kokous (HY:n pieni juhlasali klo 13.00). Kokouksessa mm. valittiin Langnetille johtaja seuraavaksi toimikaudeksi (2007–2011) ja tehtiin muita Langnetin tulevaisuutta koskevia päätöksiä.

2006:

Tammikuu

18.–20.1. Oulu: V valtakunnalliset Keskusteluntutkimuksen päivät

Helmikuu

11.–12.2. Vaasa: XXVI VAKKI-symposiumi: ammattikielet, kääntäminen ja monikielisyys
14.–16.2. Helsinki: Semantiikan ja pragmatiikan kurssi

Maaliskuu

30.–31.3. Kouvola: Käännöstieteen suuntauksia

Huhtikuu

20.–21.4. Jyväskylä: IX Kielentutkimuksen kevätkoulu
21.–22.4. Savonlinna: IV kääntämisen ja tulkinnan tutkimuksen symposiumi
24.–26.4. Otepää, Viro: Language codes and structures. Yhteisseminaari virolaisten ja ruotsalaisten yhteistyötahojen kanssa

Toukokuu

4.–5.5. Turku: XXXIII Kielitieteen päivät
10.–14.5. Helsinki: International Conference on Conversation Analysis (ICCA-06)
19.–20.5. Joensuu: Collocations and Idioms 1: The First Nordic Conference on Syntactic Freezes
22.–24.5. Joensuun yliopiston tutkimusasema, Mekrijärvi: Väitöskirjan loppuunsaattamiskurssi
29.–30.5. Helsinki: Murresyntaksin kurssi
30.5.–1.6. Turun yliopiston tutkimusasema, Seili: Kielen rakenteet ja käyttö -ohjelman seminaari

Kesäkuu

5.–7.6. Jyväskylä: 24. Soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu
7.–8.6. Jyväskylä: Kielenoppimisen haasteet -ohjelman seminaari
8.–10.6. Jyväskylä: Language in Action -konferenssi
13.14.6. Helsinki: Kielen vaihtelu, kielikontaktit ja muutosprosessit -ohjelman seminaari
19.–22.6. Aalborg: 22nd Scandinavian Conference of Linguistics

Elokuu

10.–12.8. Joensuu: The 9th Nordic Conference on Bilingualism
21.–22.8. Turku: SKY:n syyssymposium "Structure and Context"
30.–31.8. Helsinki: Fonetiikan päivät
30.8.–1.9. Helsinki: Kielitieteen yleiset teoriat ja metodit -ohjelman seminaari ja 5. yleisen kielitieteen kesäkoulu, ohjelma
31.8.–3.9. Joensuun yliopiston tutkimusasema, Mekrijärvi: World Englishes - vernacular universals vs. contact-induced change -symposium (yhteistyössä UniCont (”Vernacular universals vs. contact-induced language change”) -tutkimushankkeen kanssa

Syyskuu

11.–12.9. Tampere: Pragmatics
25.–26.9. Helsinki: Kielitieteen historia

Lokakuu
5.–7.10. Tampere: Käännöstiede ja ammattikielten tutkimus -ohjelman seminaari
12.–13.10. Helsinki: Cognitive Approaches to Metaphor of Power -symposium (yhteistyössä Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA:n kanssa)
13.–14.10. Hanasaari, Espoo: Svenskan i Finland 10: Språk i kontakt -konferenssi

Joulukuu

30.11–2.12. Joensuu: Langnetin kauden 2003-2006 päätöskonferenssi     Sektioesitelmien abstraktitTakaisin Langnetin pääsivulle

Ulla Vanhatalo 2006