l


Kiinnostuksen kohteet | Tutkimus | Tutkijakoulutus | CV |Julkaisut

Heikki Solin

FT Helsingin yliopisto 1971

Latinalaisen filologian henkilökohtainen
ylimääräinen professori

Klassillisen filologian laitos, PL 4
(Kluuvikatu 7)
00014 Helsingin yliopisto

p. (09) 191 22591, heikki.solin[at]helsinki.fi


0 Kiinnostuksen kohteet
  • Kreikkalainen ja roomalainen henkilönnimistö
  • Kreikkalaiset ja latinalaiset piirtokirjoitukset
  • Latinan kieli
  • Rooman valtakunnan sosiaali- ja väestöhistoria
  • Antiikin juutalaisuus
  • Antiikin lääketiede
  • Antiikin jälkivaikutus

0 Tutkimushankkeet
Piirtokirjoitukset

a) Etelä-Italian antiikin aikaisten piirtokirjoitusten uusi editio. Siinä tekstit julkaistaan uutena kriittisenä laitoksena Berliinin Tiedeakatemian toimittaman sarjan Corpus inscriptionum Latinarumin kymmenentenä niteenä. Se tulee korvaamaan Theodor Mommsenin 1883 julkaiseman ensimmäisen painoksen. Olen vuodesta 1979 kerännyt ja valokuvannut aineistoa systemaattisesti paikan päällä; kenttätyöhön on vuodesta 1982 lähtien osallistunut Mika Kajava sekä 1990-luvun puolesta välistä lähtien Kalle Korhonen. Editiotyössä on alusta lähtien ollut mukana Olli Salomies.

Olemme rakentaneet vuosien varrella Helsinkiin laajan CIL X -arkiston, joka sisältää kymmeniä tuhansia valokuvia piirtokirjoituksista, mikrofilmejä ja paperikopioita vanhoista epigrafisista koodekseista sekä laajan kokoelman italialaista paikalliskirjallisuutta, jota tarvitaan editiotyössä. Tämä arkisto on myös ulkolaisten tutkijoiden käytössä, joita on käynyt Helsingissä tutkimassa sen aineistoa. - Näiden lähteiden asianmukainen julkaiseminen ja saattaminen tutkimuksen käyttöön vaatii poikkitieteellistä lähestymistapaa ja määrättyjä käytännön valmiuksia kuten valokuvauksen hallintaa sekä hyvää autolla ajotaitoa. Kielentutkijat, nimitutkijat, sosiaalihistorioitsijat, poliittisen ja hallintohistorian tutkijat, arkeologit ja monet muut voivat rakentaa edition tarjoaman perustutkimuksen varaan.
Keskeiset yhteistyökumppanit ovat kotimaassa Helsingin yliopiston maantieteen laitos (kartografia), Italiassa Rooman, Lazion, Napolin, Pompejin ja Molisen museovirastot, Italian kulttuuriministeriö sekä Rooman ja Napolin yliopistot, Montecassinon luostari, useat kaupungit Laziossa, Campaniassa ja Molisessa, paikallishistorialliset seurat ja alan yksittäiset harrastajat, Saksassa Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ja Saksan arkeologisen instituutin Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik Münchenissä. Muita yhteistyökumppaneita ovat lukuisat yliopistot, tutkimuslaitokset ja museot Euroopassa ja Amerikassa.

b) Antiikin kiroustaulujen uusi editio, joka korvaa A. Audollentin laitoksen vuodelta 1904. Toinen ediittori D. Jordan (Univ. of Virginia/Ateena). Valmistumisajankohta täysin auki.

c) Rooman seinäpiirtokirjoitusten editio, jonka on määrä ilmestyä sarjassa Corpus inscriptionum Latinarum. Olen tehnyt työtä vaiheittain 1960- ja 1970-luvuilla, ja aineistoa on koottu suuri määrä. Tällä hetkellä työ lepää.

d) Ostian seinäpiirtokirjoitusten editio, jonka on määrä ilmestyä sarjassa "Scavi di Ostia". Materiaali on aikoinaan koottu kokonaisuudessaan, mutta työ on levännyt pari vuosikymmentä.

e) Pompejin ja muiden Vesuviuksen alle jääneiden kaupunkien seinäpiirtokirjoitusten CIL IV:ssä ilmestyneen edition uusi supplementti; menossa painoon, ilmestynee 2002/3. Tehty yhteistyössä saksalaisten, italialaisten ja tsekkiläisten tutkijoiden kanssa.

Antiikin henkilönnimien tutkimus

a) Johdatusantiikin henkilönnimistöön. Mirabile dictu ei ole olemassa minkäänlaista modemia yleisesitystä antiikin henkilönnimistä. Toivon saavani pian valmiiksi lyhyen yleisesityksen antiikin onomastiikasta (n. 150 sivua).

b) Rooman kreikkalaisperäiset henkilönnimet: teoksesta "Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch" ilmestyy toinen täysin uusittu painos keväällä 2003; historiallis-filologinen analyysi ja synteesi tekeillä.

c) Antiikin orjannimet

d) Roomalainen onomastikon. Mitään modernia ajan tasalla olevaa latinan nimisanakirjaa ei ole. Olen neuvotellut sellaisen aikaansaamisesta eurooppalaisten kolleegojen kanssa, mutta hanke on vasta aivan alkuasteellaan. Sille olisi ensin hankittava kunnollinen eurooppalainen rahoitus.

Antiikin Rooman valtakunnan väestöhistoria ja demografia

Ala, jolle olen joutunut epigrafisten ja onomastisten tutkimuksieni kautta, on antiikin Rooman valtakunnan väestöhistoria ja demografia. Innostuin aiheesta enemmän pitäessäni siitä tutkijaseminaaria Hampurin yliopistossa vierailevana profesorina kesällä 1990. Kiinnostukseni kohteena on erityisesti itämaisen väestön osuus valtakunnan läntisessä osassa. Myös tutkimusryhmäni piirissä pohditaan näitä kysymyksiä.

Juutalaisyhteisöt

Väestöhistoriasta ei ole pitkä hyppäys juutalaisiin, joita olen tutkinut intensiivisesti 1980-luvun alusta lähtien. Julkaisin 1983 laajan yli 200-sivuisen tutkimuksen juutalaisten levinneisyydestä Rooman valtakunnassa ja olen myöhemnün tutkinut Rooman kaupungin juutalaisyhteisön sosiaalista rakennetta ja hallintoa sekä pienempiä juutalaisyhteisöjä roomalaisessa Ostiassa, Sisiliassa, Sardiniassa, Pohjois-Afrikassa ja Pannoniassa (Unkarin alueella).

Antiikin lääketiede

Viime aikoina olen kiinnostunut antiikin lääketieteestä, erityisesti sen sosiaalisista ulottuvuuksista. Tarkoitukseni on toisaalta jatkaa hippokraattisen perinnön esittelyä suomalaiselle yleisölle, toisaalta tutkia erityisesti roomalaisen lääkärikunnan yhteiskunnallista asemaa ja lääkärien arvostusta antiikissa; tämä liittyy luontevasti onomastisiin tutkimuksiini.

0 Tutkijakoulutus

Johdollani on väitellyt toistaiseksi yli kymmenen suomalaista tutkijaa eri aiheista antiikin Rooman tutkimuksen alalta.

Ulkomaisia tutkijoita (Italiasta, Ranskasta, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Romaniasta, Espanjasta, USA:sta) on opiskellut tai suorittanut kutsustani tutkimustyötä pitempiä tai lyhyempiä periodeja toistaiseksi noin 20.

Erikseen mainitsen tutkimusryhmäni (Suomen Akatemia 2001-2003) "Kreikkalaisuuden ja roomalaisuuden välinen vuorovaikutus antiikin aikana".

0 Lyhyt curriculum vitae
Ylioppilas Helsingin Normaalilyseosta 1956

FT Helsingin yliopisto 1971

Latinalaisen filologian henkilökohtainen ylimääräinen professori Helsingin yliopistossa 1985

Vieraileva professori Hampurin yliopistossa 1990, Oxfordin yliopistossa 1994 (British Academy Visiting Professor)

Klassillisen filologian dosentti Turun yliopistossa 1972

Suomen Rooman instituutin johtaja 1976-1979

Klassillis-filologisen yhdistyksen puheenjohtaja 1991-2000

Suomen Tiedeseuran jäsen 1976

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen 1983, esimies 1997-1998

Suomen Tiedeakatemiain valtuuskunnan pääsihteeri 1999-2002

Säätiön Institutum Romanum Finlandiae hallituksen jäsen 1992-; varapuheenjoht. 1994-

Saksan arkeologisen instituutin jäsen 1976

Association Internationale d'épigraphie grecque et latine'in hallituksen jäsen 1982-1992;
sen pääsihteeri 1997-2002

Academia Europaean jäsen 1989
- hallituksen jäsen 1994-2000
- Humanities I -sektion Chairman 2000-

Suomen pysyvä edustaja Union Académique Internationalessa 1992-, hallituksen jäsen 1998-2001

Suomen edustaja ALLEA:n hallituksessa 1998-2004

Kansainvälisen Thesaurus-komission jäsen ja Suomen pysyvä edustaja 1993-

Pontificia Accademia Romana di Archeologian ulkomainen jäsen 1993

Societas Philologa Polonorumin (Varsova) kunniajäsen 1997

Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti -akatemian (Napoli) arkeologian osaston ulkomainen jäsen 1997

Heidelbergin Tiedeakatemian ulkomainen jäsen 1998

Baijerin Tiedeakatemian ulkomainen jäsen 1999

Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona -akatemian ulkomainen jäsen 1998

Commendatore nell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana 1993

Seuraavien tieteellisten aikakauslehtien toimituskunnan jäsen: a) kotimaisia: Acta Instituti Romani Finlandiae (päätoimittaja), Arctos (päätoimittaja), Hippokrates; b) ulkomaisia: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest), Année philologique (Pariisi), Orbis Terrarum. Internationale Zeitschrift für historische Geographie der Alten Welt (Stuttgart), Philologus (Berliini), Puteoli (Napoli), Rivista di cultura classica e medievale (Rooma)

Seuraavien tieteellisten hankkeiden vakituinen avustaja: Année épigraphique (Pariisi), Corpus inscriptionum Latinarum (Berliini), Prosopografia Ciceroniana (Rooma); Thesaurus linguae Latinae (München; samalla kv. Thesaurus-komission Suomen edustaja)

Esitelmöinyt useissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa seuraavissa maissa (kongressit jätetty pois): Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Venäjä, Saksa, Puola, Tsekki, Unkari, Itävalta, Slovenia, Kroatia, Alankomaat, Iso-Britannia, Irlanti, Sveitsi, Ranska, Espanja, Italia, Kreikka, Yhdysvallat

Järjestänyt latinalaisen epigrafiikan kv. kongressin Helsingissä 1991

Järjestänyt Helsingissä elokuussa 2000 vulgaarilatinan 6. kv. kongressin

Järjestänyt symposiumin antiikin perinnöstä Academia Europaean vuosikokouksen yhteydessä Parmassa 1994

Järjestänyt Academia Europaean vuosikokouksessa Baselissa lokakuussa 1998 symposiumin aiheesta "Health and Healing in Classical Antiquity"

Toimi Ferentinossa Italiassa 1989 Alfonso Giorgin kuoleman 100-vuotismuiston johdosta pidetyn kollokvion presidenttinä

Järjestänyt kotimaassa useita seminaareja ja toiminut tutkimusryhmien johtajana

0 Julkaisut
Julkaisut vuoden 1980 jälkeen

69. Juden und Syrer im römischen Reich, in: Die Sprachen im römischen Reich der Kaiserzeit, Kolloquium vom 8. bis 10. April 1974 (Beihefte der Bonner Jahrbücher 40), Köln - Bonn 1980, 302 - 330.

70. (& H. Brandenburg) Paganer Fruchtbarkeitsritus oder Martyriumsdarstellung? Zum Grabrelief der Elia Afanacia im Museum der Prätextat-Katakombe zu Rom: Archäologischer Anzeiger 1980, 271 - 284.

71. Varia onomastica IV. Gibt es einen Frauennamen Roma?: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 39 (1980) 249 - 254.

72. Analecta epigraphica LXI - LXVI: Arctos 14 (1980) 91 - 100.

73. Arvostelut teoksista: Corpus inscriptionum Latinarum VI 6,2, index cognominum, edidit L. Vidman; M. Sasel Kos, Inscriptiones Latinae in Graecia repertae; N. Brockmeyer, Antike Sklaverei; H. Galsterer, Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien; L'Italia settentrionale nell'età antica, convegno in memoria di P. Fraccaro; G. Tibiletti, Storie locali dell'Italia romana; M.-L. Vollenweider, Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, intailles et camées, Musée d'art et d'histoire de Genève, vol. II: Arctos 14 (1980) 139 - 143, 147 - 151.

74. (& R. Volpe) I graffiti della Domus Aurea: Tituli 2 (1980) 81 - 93.

75. Germanicus in Patrai: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 41 (1981) 207 - 208.

76. Kirjoitus, in: Antiikin kulttuurihistoria, Porvoo - Helsinki - Juva 1981, 137 - 141.

77. Luonnontieteet: ibid. 226 - 228.

78. Lääketiede: ibid. 229 - 231.

79. Filologia: ibid. 232 - 233.

80. Ferentinum: Supplementa Italica, nuova serie 1 (1981) 23 - 69.

81. Zu lukanischen Inschriften (aus Anlaß von: Inscriptiones Italiae, volumen III - regio III, fasciculus 1, Civitates vallium Silari et Tanagri, curavit V. Bracco, Roma 1974) (Commentationes Humanarum Litterarum 69), Helsinki 1981. 60 s., 5 fig.

82. Analecta epigraphica LXVII - LXXVIII: Arctos 15 (1981) 101 - 123.

83. Arvostelut teoksista: Aspects des études classiques; Fil€aw xãrin. Miscellanea di studi classici in onore di E. Manni I - VI; G.S. Schwarz-Wertis, Index locorum zu Kühner-Stegmann 'Satzlehre'; Tituli I - II; Latin Inscriptions in the Kelsey Museum; Palazzo Peruzzi. Palazzo Rinuccini, Collezioni Fiorentine di antichità II; Israelite and Judaean History, edited by J.H. Hayes and J.M. Miller; The Seaborn Commerce of Ancient Rome; G. Franciosi, Clan gentilizio e strutture monogamiche; K. Christ, Krise und Untergang der römischen Republik; M.G. Angeli Bertinelli, Roma e l'Oriente; M. Gigante, Civiltà delle forme letterarie nell'antica Pompei; E. Breccia, Le Musée Gréco-Romain d'Alexandrie II; Quaderni di cultura materiale 1 - 2; B. Candida, Altari e cippi del Museo Nazionale Romano; G. Colucci Pescatori, Il Museo Irpino; Collezioni e Musei Archeologici del Veneto 11 - 14, 16; M. Bonfioli, Tre arcate marmoree protobizantine a Lison di Portogruaro; Africa et Roma. Acta omnium gentium ac nationum conventus Latinis litteris linguaeque fovendis: Arctos 15 (1981) 131 - 133, 144 - 147, 149 - 154, 158 - 165, 167 - 172.

84. Caesar und P. Clodius Pulcher in Terracina: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 43 (1981) 357 - 361.

85. Vastaus kiertokyselyyn "Epigrafia e paleografia. Inchiesta sui rapporti fra due discipline": Scrittura e civiltà 5 (1981) 304 - 311.

86. Un epigramma della Domus Aurea: Rivista di filologia e di istruzione classica 109 (1981) 268 - 271.

87. Arvostelu teoksesta: Inscriptiones Italiae. Volumen III: regio III, fasciculus I: Civitates vallium Silari et Tanagri. Curavit V. Bracco (Roma 1974): Gnomon 54 (1982) 363 - 366.

88. (& M. Aberson) Confrequento in Stiftungsformeln: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 49 (1982) 154.

89. Ancora sul graffito del Mitreo del Circo Massimo, in: La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano, Atti del Colloquio Internazionale su La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano, Roma 24 - 28 Settembre 1979 (EPRO 92), Leiden 1982, 126 - 131.

90. Sui graffiti del santuario isiaco sotto S. Sabina: ibid. 132 - 138.

91. Analecta epigraphica LXXIX: Arctos 16 (1982) 165 - 222.

92. Arvostelut teoksista: Sex. Propertii elegiarum libri IV, edidit R. Hanslik (BT); Eutropii breviarium ab urbe condita, recognovit C. Santini (BT); A. Ferrua, Nuove correzioni alla silloge del Diehl ILCV; M. Guarducci, La cosiddetta Fibula Praenestina; J. Maier, Grundzüge der Geschichte des Judentums im Altertum; F. D'Ippolito, I giuristi e la città; Storia dell'Ebraismo in Italia, Studi e Testi I - II; B. Borell, Attisch geometrische Schalen; R. Graefe, Vela erunt; T. Ritti, Immagini onomastiche sui monumenti di età imperiale; A. Winter, Die antike Glanztonkeramik: Arctos 16 (1982) 237, 239, 241 - 243, 246 - 247, 250 - 255.

93. Sulle dediche greche di Gravisca: La Parola del Passato 36 (1981) 185 - 187.

94. Iscrizioni di Sora e di Atina, Epigraphica 43 (1981) 45 - 102.

95. Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch I - III (Corpus inscriptionum Latinarum, Auctarium), Berlin 1982. XXVIII, 1584 s.

96. Varia onomastica V:?Kle?klow: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 51 (1983) 180 - 182.

97. Delo e l'Italia. Raccolta di studi a cura di Filippo Coarelli, Domenico Musti, Heikki Solin (Opuscula Instituti Romani Finlandiae II), Roma 1982 [1983], 150 p. (Heikki Solin, Premessa 3 - 4).

98. Appunti sull'onomastica romana a Delo: ibid. 101 - 117.

99. Juden und Syrer im westlichen Teil der römischen Welt. Eine ethnisch-demographische Studie mit besonderer Berücksichtigung der sprachlichen Zustände: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 29,2 (1983) 587 - 789, 1222 - 1249.

100. Borghesi e Ferentino. Epigraphica 44 (1982 [1983]) 123 - 129.

101. Lucani e Romani nella valle del Tanagro, in: Les "bourgeoises" municipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C. Centre Jean Bérard. Institut français de Naples, 7 - 10 décembre 1981 (Colloques internationaux du Centre National de la recherche scientifique N. 609), Paris - Naples 1983, 411 - 414.

102. Analecta epigraphica LXXX - LXXXV: Arctos 17 (1983) 87 - 108.

103. Arvostelut teoksista: Miscellanea archaeologica Tobias Dohrn dedicata; Ausonii Opuscula, edidit S. Prete (BT); H. Conzelmann, Heiden - Juden - Christen; A. Landi, Antroponimia Siceliota; I. Kajanto, The Latin Cognomina; Lapis Satricanus; J.P. Bodel, Roman Brick Stamps in the Kelsey Museum; I. Weiler, Der Sport bei den Völkern der alten Welt; E. Manni, Geografia fisica e politica della Sicilia antica; Storia del Vallo di Diano I - II; K. Dietz - U. Osterhaus - S. Rieckhoff-Pauli - K. Spindler, Regensburg zur Römerzeit; F. Brommer, Der Parthenonfries; F. Brommer, Die Parthenon-Skulpturen; W. Kraiker, Die Rotfiguren der attischen Vasen; L. Giuliani, Die archaischen Metopen von Selinunt; Memorie Pontif.Acc.Rom.Arch. XIV; Collezioni e Musei archeologici del Veneto 10, 15 - 25; J. Inan - E. Alföldi-Rosenbaum, Römische und frühbyzantinische Porträtplastik aus der Türkei; Atti del V Congresso nazionale di archeologia cristiana; W. Schrickel, Zur frühgeschichtlichen Tier- und Bandornamentik I: Arctos 17 (1983) 136, 150 - 153, 156 - 161, 167 - 169, 171 - 179, 183 - 184.

104. Beiträge zur Namengebung der Senatoren, in: Epigrafia e ordine senatorio I (Tituli 4), Roma 1982 (ilm. 1984), 411 - 432.

105. I consoli dell'anno 263: ibid. 527 - 528.

106. (& R. Volpe) Velitrae: Supplementa Italica, nuova serie 2 (1983) 11 - 94.

107. Le iscrizioni parietali, in: Pompei 79, raccolta di studi per il decimonono centenario dell'eru-zione vesuviana a cura di Fausto Zevi, Napoli 1984, 278 - 288 (identtinen n:o 64 kanssa lukuunottamatta muutamaa lisäystä kirjan lopussa).

108. Hippokrateen vala: Hippokrates, Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 1 (1984) 10 - 17.

109. Le iscrizioni antiche di Ferentino. Introduzione alla problematica dell'epigrafia classica ferentinate: Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti 53 - 54 (1980 - 1982 [1984]) 91 - 143.

110. Analecta epigraphica LXXXVI - XCIII: Arctos 18 (1984) 113 - 148.

111. Arvostelut teoksista: P. Romanelli, In Africa e a Roma; La critica testuale greco-latina, oggi; M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia, fasc. 21, edidit T. Maslowski (BT); Quaderni di filologia latina I - III; P. Schäfer, Der Bar Kokhba-Aufstand; Società romana e produzione schiavistica I - III; Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, hrsg. von H. Schneider; D. Cosimato - P. Natella, Il territorio del Sarno; Corpus speculorum Etruscorum, Italia I 1, Denmark I; R.J. Rowland, I ritrovamenti romani in Sardegna: Arctos 18 (1984) 169 - 170, 172 - 173, 178 - 179, 181 - 182, 195 - 196, 198 - 202, 205.

112. Pietari, Kallio. Apostolin nimen historiasta: Teologinen Aikakauskirja 90 (1985) 89 - 96.

113. Kuka kaappaa Villa Lanten?: Suomen Kuvalehti 13/1985, 98 - 99.

114. Piirtokirjoitukset ja Rooman historia: Suomalainen Tiedeakatemia. Vuosikirja 1983 - 84, 205 - 206).

115. Ergüsse eines Lebemannes: Glotta 62 (1984) 167 - 174.

116. Namenpaare, in: Studia in honorem Iiro Kajanto (Arctos Supplementum 2), Helsinki 1985, 229 - 259.

117. (& O. Masson) Hermitaris, ein neuer Frauenname aus Rom, Epigraphica 46 (1984 [1985]) 155 - 158.

118. Postille sorane ed atinati: Epigraphica 46 (1984 [1985]) 178 - 184.

119. Hippokraattinen teos "Pyhästä taudista". Kääntänyt ja johdannolla varustanut Heikki Solin: Hippokrates 2 (1985) 9 - 26.

120. Hannu Tapani Klamille: Historiallinen Aikakauskirja 83 (1985) 328 - 329.

121. Analecta epigraphica XCIV - CIV: Arctos 19 (1985) 155 - 216.

122. Arvostelut teoksista: Studi di antichità in onore di G. Maetzke; Associazione Archeologica Romana 1902 - 1982; P. & H. Zazoff, Gemmensammler und Gemmenforscher; J.J. Wilkes, John Bryan Ward-Perkins 1912 - 1981; Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum praeter Ennium et Lucilium, edidit C. Buechner (BT); M. Porci Catonis De agri cultura, edidit A. Mazzarino (BT); M. Porci Catonis orationum reliquiae, a cura di M.T. Sblendorio Cugusi; G. Cupaiuolo, Bibliografia Terenziana (1470 - 1983); M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia, fasc. 25: Pro Cn. Plancio, Pro Rabirio Postumo, recognovit E. Olechowska (BT); Orazio da Venosa, Periegesi di studio; Baebii Italici Ilias Latina, a cura di M. Scaffai; Hosidii Getae Medea. Cento Vergilianus, edidit R. Lamacchia (BT); D. Vera, Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco; Fr. Spaltenstein, Commentaire des élégies de Maximien; Memorie della Accademia delle Scienze di Torino. II, classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie V, volume 5, fasc. IV, ottobre - dicembre 1981; R. Jamison - J. Dyck, Rhetorik - Topik - Argumentation. Bibliographie zur Redelehre und Rhetorikforschung im deutschsprachigen Raum 1945 - 1979/80; Il museo epigrafico, a cura di A. Donati; Trade and Famine in Classical Antiquity, edited by P. Garnsey and C.R. Whittaker; C. Fayer, Aspetti di vita quotidiana nella Roma arcaica; Greci e Latini nel Lazio antico, Atti del Convegno della S.I.S.A.C.; M. Sordi, La Sicilia dal 368/7 al 337/6; L. Keppie, Colonisation and Veteran Settlement in Italy 47 - 14 B.C.; Temesa e il suo territorio. Atti del colloquio di Perugia e Trevi (30 - 31 maggio 1981), a cura di G. Maddoli; K. Bringmann, Hellenistische Reform und Religionsverfolgung in Judäa. Eine Untersuchung zur jüdisch-hellenistischen Geschichte; Roma ebraica. Duemila anni di immagini, testo R.L. Geller, fotografie H. Geller & A. Geller; Quaderni dell'Istituto di Archeologia e storia antica 1 - 3, 1980 - 1984, (Libera) Università Abruzzese, Chieti; Palast und Hütte. Beiträge zum Bauen und Wohnen im Altertum von Archäologen, Vor- und Frühgeschichtlern, hrsg. von D. Papenfuß und V.M. Strocka; J. von Freesen,?O?k€a KurrÆstou. Studien zum sogenannten Turm der Winde in Athen; D.E.E. Kleiner, The Monument of Philopappos in Athens; H.P. Laubscher, Fischer und Landleute. Studien zur hellenistischen Genreplastik; Corpus speculorum Etruscorum. Italia 2, Bologna, Museo civico, fasc. 2, a cura di G. Sassatelli; Palazzo Mattei di Giove: Le antichità, a cura di L. Guerrini; M. Pfanner, Der Titusbogen; U. Höckmann, Die Bronzen aus dem Fürstengrab von Castel San Mariano bei Perugia; Collezioni e Musei Archeologici del Veneto 2 - 4, 6 - 9, 26 - 28; S. Stucchi, Divagazioni archeologiche II: Arctos 19 (1985) 255 - 257, 272 - 280, 284 - 285, 287 - 289, 292 - 296, 300 - 313, 315 - 319, 321.

123. Epigrafia: Enciclopedia Virgiliana 2 (1985 [1986]) 332 - 340.

124. Obbligo o libertà? Sull'onomastica dell'aristocrazia romana: Opuscula Instituti Romani Finlandiae 3 (1986) 69 - 80.

125. Epigrafisk kultur och romersk historia: Sphinx. Årsbok - Vuosikirja. Societas Scientiarum Fennica. Finska Vetenskap-Societeten - Suomen Tiedeseura 61 - 62 (1981 - 1984 [1986]) 39 - 56.

126. Benedictus: Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge 21 (1986) 387 - 400.

127. Hippokraattinen teos "Ympäristötekijöistä". Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Heikki Solin: Hippokrates 3 (1986) 15 - 43.

128. Ein Grabgedicht aus Formiae: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 65 (1986) 61 - 64.

129. Senatorisches: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 66 (1986) 178 - 180.

130. Analecta epigraphica CV - CXII: Arctos 20 (1986) 153 - 169.

131. Arvostelut teoksista: H. von Kamptz, Homerische Personennamen; Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt I - II 1 - 2, edidit F.P. Bremer (BT); Fabula togata. I frammenti I. Titinio e Atta, a cura di T. Guardì; M. Tulli Ciceronis scripta quae manse-runt omnia, fasc. 28: in M. Antonium orationes Philippicae XIV, edidit P. Fedeli (BT); Titi Livi ab urbe condita libri XXVI - XXVII, recognovit P.G. Walsh (BT); M. Minuci Felicis Octavius, edidit B. Kytzler (BT); Iulii Exuperantii Opusculum, edidit N. Zorzetti (BT); Anonymi Auctoris De rebus bellicis, recensuit R.I. Ireland (BT); A. Marcone, Commento storico al libro VI dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco; G. Ballaira, Per il catalogo dei codici di Prisciano; U. Lehmann, Quibus locis inveniantur additamenta titulorum voluminis VI Corporis inscriptionum Latinarum; D. Mazzoleni, I reperti epigrafici, Ricerche nell'area di S. Ippolito all'Isola Sacra 1; A.K. Bowman - J.D. Thomas, Vindolanda. The Latin writing tablets; Quaderni del Centro di studio per l'archeologia etrusco-italica 8-12; M.-L. Vollenweider, Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, intailles et camées III. Musée d'art et d'histoire de Genève; Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, series altera I - II; Studi e materiali vol. V (nuova serie), Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Toscana: Arctos 20 (1986) 245, 248 - 251, 257 - 261, 269 - 270, 275 - 277, 280 - 281, 292, 301 - 303.

132. Varia onomastica VI. Eupluti: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 67 (1987) 200 - 206.

133. Iscrizioni aliene a Velletri: Epigraphica 48 (1986 [1987]) 181 - 190.

134. (& M. Kajava) Altari e urne urbani a Frosinone: Epigraphica 49 (1987) 99 - 107.

135. Three Ciceroniana: Classical Quarterly 81 = n.s. 37 (1987) 521 - 523.

136. Arvostelu teoksesta: D.R. Shackleton Bailey, Two Studies in Roman Nomenclature (New York 1976): Gnomon 59 (1987) 595 - 601.

137. Analecta epigraphica CXIII - CXX: Arctos 21 (1987) 119 - 138.

138. Arvostelut teoksista: Studien zur Alten Geschichte. S. Lauffer zum 70. Geburtstag, I - III; Acta omnium gentium ac nationum conventus quinti Latinis litteris linguaeque fovendis, edidit N. Sallmann; Nicolao di Damasco: Vita di Augusto, a cura di B. Scardigli; Marco Celio Rufo, Lettere (Cic. fam. l. VIII). Testo, apparato critico, introduzione, versione e commento di A. Cavarzere; Q. Horati Flacci Opera, edidit St. Borzsák (BT); Censorini De die natali liber ad Q. Caerellium, edidit N. Sallmann (BT); A.M. Bartoletti Colombo, Lessico delle Novellae di Giustiniano, A - D; R. Tabacco, Il tiranno nelle declamazioni di scuola in lingua latina; I. Lana, La condizione dei minatori nelle miniere secondo Plinio il Vecchio e altri autori antichi; Antike Medizin, hrsg. von H. Flashar; M.G. Mosci Sassi, Il sermo castrensis; G. Ries, Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums; K. Christ, Römische Geschichte und Wissen-schaftsgeschichte II; Th. Hantos, Das römische Bundegenossensystem in Italien; P. Brind'Amour, Le Calendrier romain; G. Zecchini, Aezio. Ultima difesa dell'Occidente romano; M. Goodman, State and Society in Roman Galilee; Studi sulla città antica. L'Emilia-Romagna; M. Conticello-De Spagnolis, Le sculture del Museo Diocesano di Gaeta; Corpus speculorum Etruscorum. Belgique I; M.-L. Vollenweider, Deliciae Leonis: Arctos 21 (1987) 204 - 205, 207 - 211, 213 - 214, 216 - 217, 221 - 222, 228 - 229, 230 - 235, 239 - 240.

139. Neues zu Munizipaldekreten: Tyche 2 (1987) 183 - 190, taf. 13 - 14.

140. Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, curaverunt Heikki Solin et Olli Salomies (Alpha - Omega, Reihe A 80), Hildesheim - Zürich - New York 1988. X, 474 s.

141. Varia onomastica VII. Thalassa und Kaiserdiener: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 73 (1988) 111 - 112.

142. Note di epigrafia flegrea: Puteoli 11 (1987 [1988]) 37 - 78.

143. Ricerche epigrafiche in Ciociaria: Epigraphica 50 (1988) 87 - 104.

144. (& M. Kajava) Un'iscrizione urbana a Minturno: Epigraphica 50 (1988) 220 - 222.

145. Jaakko Suolahti in memoriam: Suomalainen Tiedeakatemia. Vuosikirja 1987 - 1988, 69 - 73.

146. Epidauroksen ihmeparannukset. Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Heikki Solin: Hippokrates 5 (1988) 23 - 41.

147. Eine Inschrift aus Kos: Tyche 3 (1988) 191 - 192.

148. Arvostelu teoksesta: Concordanze dei Carmina Latina epigraphica. A cura di P. Colafrancesco e M. Massaro, con la collaborazione di M.L. Ricci (Bari 1986): Gnomon 60 (1988) 619 - 624.

149. Analecta epigraphica CXXI - CXXV: Arctos 22 (1988) 141 - 162.

150. Arvostelut teoksista: Nuovi Studi Maffeiani; Iurisprudentiae anteiustinianae reliquiae ... ediderunt E. Seckel et B. Kuebler I - II: 1 - 2; M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia, fasc. 25a, recognovit E. Olechowska (BT); J.W. Crawford, M. Tullius Cicero, the lost and unpublished orations; G. Brugnoli, Foca: vita di Virgilio; E. Kraggerud, Horaz und Actium; P. Ovidii Nasonis Metamorphoses, edidit W.S. Anderson (BT); M. Manilii Ast-ronomica, edidit G.P. Goold (BT); Il libro e il testo, Atti del Convegno internazionale; Th. Rizakis - G. Touratsoglou, Epigrafes Ano Makedonias I; Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin, übersetzt und herausgegeben von H. Freis; The Imperialism of Mid-Republican Rome, edited by W.V. Harris; R. Gelsomino, Ferentinum nel sistema viario romano; T.S. Brown, Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554 - 800; Castelporziano I. Campagna di scavo e restauro 1984: Arctos 22 (1988) 203, 209 - 213, 216 - 219, 224 - 225, 233, 241 - 242, 247.

151. Varia onomastica VIII. Gymnochares: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 77 (1989) 101 - 102.

152. Historische und namendkundliche Überlegungen zu den Halterner Graffiti (a review of: B. Galsterer, Die Graffiti auf der römischen Gefäßkeramik aus Haltern, Münster 1983): Klio 71 (1989) 290 - 301.

153. (& M. Kajava - J. Aronen) Atratus, a new epithet of Jupiter: CIL X 5779 reconsidered: Chiron 19 (1989) 103 - 115 (minun osuuteni sivuilla 107 - 111).

154. Namenwechsel und besondere Vornamen römischer Senatoren. Betrachtungen zur kaiserlichen Namenpolitik: Philologus 133 (1989) 252 - 259.

155. Urnen und Inschriften. Erwägungen zu einem neuen Corpus römischer Urnen (arvostelu teoksesta Fr. Sinn, Stadtrömische Marmorurnen, Mainz 1987): Tyche 4 (1989) 147 - 169.

156. Iscrizioni inedite nel Museo Campano: Epigraphica 51 (1989) 47 - 66.

157. Due iscrizioni urbane nel Museo Archeologico di Napoli: Epigraphica 51 (1989) 226 - 230.

158. Due note sulle olle di S. Cesareo: Epigraphica 51 (1989) 242 - 244.

159. Arvostelu teoksesta: Inscriptiones Italiae. Volumen I: Regio I, Fasciculus I: Salernum. Curavit Victorius Bracco (Roma 1981): Gnomon 61 (1989) 708 - 720.

160. Analecta epigraphica CXXVI - CXXXII: Arctos 23 (1989) 195 - 221.

161. Arvostelut teoksista: M. Terentii Varronis Saturarum Menippearum fragmenta, edidit R. Astbury (BT); Titi Livi ab urbe condita libri XXVI - XXVII, recognovit P.G. Walsh (BT); Claudi Claudiani carmina, edidit J.B. Hall (BT); E. Potz, Claudian, Kommentar zu De raptu Proserpinae Buch I; Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi I - III 1 - 2; L. Guerrini - C. Gasparri, Il Palazzo del Quirinale, Studi preliminari sulle collezioni di antichità; Collezioni e Musei Archeologici del Veneto 29 - 32: Arctos 23 (1989) 261, 263 - 264, 298 - 300.

162. Namenpaare. Eine Studie zur römischen Namengebung (Commentationes Humanarum Litterarum, Societas Scientiarum Fennica 90), Helsinki 1990. 92 s.

163. Berea: Teologinen Aikakauskirja 95 (1990) 229 - 231.

164. (& B.-A. Lamberg) Det medicinska latinet: Finska Läkaresällskapets Handlingar, Årg. 150, Band 134 (1990) 92 - 95.

165. Roman Eastern Policy and Other Studies in Roman History. Proceedings of a Colloquium at Tvärminne 2 - 3 October 1987, edited by Heikki Solin and Mika Kajava (Commentationes Humanarum Litterarum, Societas Scientiarum Fennica 91), Helsinki 1990, 174 s. (Heikki Solin, Preface, s. 3).

166. Republican Capua, ibid. 151 - 162.

167. Il nome Agathopus è nato in Africa?, in: L'Africa romana. Atti del VII convegno di studio, Sassari, 15 - 17 dicembre 1989, a cura di A. Mastino, Sassari 1990, 177 - 186.

168. Zu pannonischen Juden: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 41 (1989 [1990]) 233 - 236.

169. Kosin lääkärikoulu: Historiallinen Aikakauskirja 88 (1990) 291 - 303.

170. Arvostelu teoksesta: Concordantiae in Carmina Latina Epigraphica, ediderunt M.L. Fele, Cr. Cocco, E. Rossi, A. Flore (Hildesheim 1988): Gnomon 62 (1990) 656 - 658.

171. Analecta epigraphica CXXXIII - CXXXIX: Arctos 24 (1990) 121 - 134.

172. Arvostelut teoksista: Cirene e i Libyi; Aristoteles, Athenaion politeia, edidit M. Chambers (BT); Vetti Valentis Antiocheni Anthologiarum libri novem, edidit D. Pingree (BT); M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia, fasc. 22, Oratio pro P. Sestio, edidit T. Maslowski (BT); Titi Livi Ab urbe condita libri XXVIII - XXX, edidit P. Walsh (BT); P.E. Knox, Ovid's Metamorphoses and the Tradition of Augustan Poetry; Cornelii Taciti libri qui supersunt: I 2: Ab excessu Divi Augusti libri XI - XVI, edidit K. Wellesley (BT); G.R. Evans, The Thought of Gregory the Great; W.S. Allen, Vox Latina; Fr. Biville, Graphie et prononciation des mots grecs en latin; Codices Vaticani Latini, codices 9734 - 9782 (codices Amatiani), recensuit M. Buonocore; R. Santolini Giordani, Antichità Casali. La collezione di Villa Casali a Roma; Serta Historica Antiqua II; J.S. Morrison - J.F. Coates, The Athenian Trireme. The History and Reconstruction of an Ancient Greek Warship; Th. Grünewald, Constantinus MaximusAugustus. Herrschafts-pro-paganda in der zeitgenössischen Überlieferung; P. Dintsis, Hellenistische Helme; A. Comella, I materiali votivi di Falerii. Corpus delle stipi votive in Italia I; M. Fuchs, Il teatro di Fiesole. Corpus delle sculture; M. Conticello De' Spagnolis - E. De Carolis, Le lucerne di bronzo. Musei della Biblioteca Apostolica Vaticana; L. Cimino, La Collezione Mieli nel Museo Archeologico di Siena; Quaderni Ferraresi, fasc. 1 - 5: Arctos 24 (1990) 184 - 189, 192, 198 - 201, 207 - 208, 210 - 214, 217.

173. Note di epigrafia flegrea II: Puteoli 12 - 13 (1988 - 1989 [1991]) 65 - 76.

174. Zum Zollgesetz der Provinz Asia: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 86 (1991) 183.

175. Iscrizioni urbane ad Anzio: Epigraphica 52 (1990) 122 - 124.

176. Un'urna clusina a Napoli: Epigraphica 52 (1990) 124 - 129.

177. Varia onomastica IX. Drei verkannte Namen auf Inschriften im Vatikan: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 87 (1991) 245 - 247.

178. Sul consolidarsi del cognome nell'età repubblicana al di fuori della classe senatoria e dei liberti, in: Epigrafia. Actes du Colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance, Rome 27 - 28 mai 1988 (Collection de l'École Française de Rome 143), Rome 1991, 153 - 187.

179. Inscriptiones Latinae liberae rei publicae nr. 106, 114 - 116, 120, 147, 148, 154: ibid. 366, 374 - 377, 380 - 381, 415 - 419, 430 - 431.

180. Arvostelu teoksesta: M. Eckert, Capuanische Grabsteine (Oxford 1988): Gnomon 63 (1991) 524 - 528.

181. Analecta epigraphica CXL - CXLIV: Arctos 25 (1991) 139 - 156.

182. Arvostelut teoksista: Studia varia Bruxellensia ad orbem Graeco-Latinum pertinentia; G. Barbieri, Scritti minori; Hippocrates, vol. V - VI, with an English translation by P. Potter (Loeb); Zenobii Athoi proverbia vulgari ceteraque memoria aucta, edidit W. Bühler, vol. I; C. Iulii Caesaris Commentarii rerum gestarum, vol. I: Bellum Gallicum, edidit W. Hering (BT); Th.D. Papanghelis, Propertius. A Hellenistic Poet on Love and Death; St. Hinds, The Metamorphosis of Persephone. Ovid and the self-conscious Muse; Vellei Paterculi Historiarum ad M. Vinicium consulem libri duo, recognovit W.S. Watt (BT); J. Reynolds & R. Tannenbaum, Jews and God-Fearers at Aphrodisias; Città antiche in Italia 1 - 2; Studi e Ricerche sul Lazio antico. Collana diretta da F. Coarelli; La Civita di Artena. Scavi belgi 1979 - 1989; Archeologia e territorio. L'area peuceta. Atti del Seminario di studi; D. Scarpellini, Stele romane con imagines clipeatae in Italia; L.A. Scatozza Höricht, Le terrecotte figurate di Cuma del Museo Archeologico Nazionale di Napoli; M. Milanese, Scavi nell'oppidum preromano di Genova: Arctos 25 (1991) 199 - 205, 207 - 208, 212 - 217, 220.

183. Gli Ebrei d'Africa: una nota. L'Africa romana, in: Atti dell'VIII convegno di studio, Cagliari, 14 - 16 dicembre 1990, a cura di A. Mastino, Sassari 1991, 615 - 623.

184. Varia onomastica X. Euplunis: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 91 (1992) 183 - 184.

185. CIL X. Le passé, le présent, le futur, in: Rapports préliminaires, résumés des communications, Xe Congrès international d'épigraphie grecque et latine, Nîmes du 4 au 10 octobre 1992, Paris - Nîmes 1992, 211.

186. Ein Gespenstername beseitigt: Listy filologické 114 (1991 [1992]) 100 - 101.

187. Aquino: iscrizioni romane inedite nel campanile di S. Maria della Libera: Terra dei Volsci, Contributi 1992, 1, Supplemento di "La Provincia di Frosinone", anno X, n.s., numero speciale, n. 2, 1992, 7 - 13.

188. Postille aquinati: Epigraphica 53 (1991 [1992]) 250 - 252.

189. Un'ulteriore iscrizione aliena ad Anzio: Epigraphica 53 (1991 [1992]) 253 - 254.

190. Arvostelu teoksesta: D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero's Speeches (Stuttgart 1988): Gnomon 64 (1992) 499 - 502.

191. (& A. Mastino) Supplemento epigrafico turritano II, in: Sardinia antiqua, Studi in onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo compleanno, Cagliari 1992, 341 - 372.

192. Un Tuccitano a Cassino, in: Religio deorum. Actas del coloquio internacional de epigrafía Culto y Sociedad en Occidente, Barcelona 1992, 445 - 448.

193. Analecta epigraphica CXLV - CXLIX: Arctos 26 (1992) 117 - 127.

194. Arvostelut teoksista: Theophrastus, De causis plantarum, edited and translated by B. Einarson and G.K.K. Link, Loeb Classical Library; Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana: Apulei vol. I, Caesaris Commentarii rerum gestarum I, Dares Phrygius, Eutropii Breviarium ab urbe condita, Corneli Nepotis Vitae, P. Ovidi Nasonis Metamorphoses, C. Plini Caecili Secundi epistularum libri novem, epistularum ad Traianum liber, Panegyricus; P. Ovidi Nasonis Fastorum libri sex, recensuerunt E.H. Alton, D.E.W. Wormell, E. Courtney, 3. ed., Bibliotheca Teubneriana; Historia Apollonii regis Tyrii, edidit G. Schmeling (BT); R. Marino, La Sicilia dal 241 al 210 a.C.; Veder Greco - Le necropoli di Agrigento (Mostra internazionale, Agrigento); Corpus speculorum Etruscorum. France 1; D. Mureddu - D. Salvi - G. Stefani, Sancti innumerabiles. Scavi nella Cagliari del Seicento: Arctos 26 (1992) 141 - 144, 154 - 155, 158, 162 - 163.

195. (& M. Kajava) Iscrizioni rupestri del Latium adiectum, in: Rupes loquentes. Atti del Convegno internazionale di studio sulle iscrizioni rupestri di età romana in Italia, Roma - Bomarzo 13 - 15. X. 1989, a cura di L. Gasperini (Studi pubblicati dall'Istituto Italiano per la Storia Antica 53), Roma 1992, 335 - 383.

196. L'epigrafia dei villaggi del Cassinate ed Aquinate, in: L'epigrafia del villaggio, a cura di A. Calbi, A. Donati e G. Poma (Epigrafia e Antichità 12), Faenza 1993, 363 - 406.

197. Nochmals ICVR 2564: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 97 (1993) 277 - 278.

198. Le iscrizioni antiche di Trebula, Caiatia e Cubulteria, edite a cura di Heikki Solin. Caserta 1993. 188 s.

199. Hermann Post und die antiken Inschriften: Hermann Post, Tagebuch seiner Reise in den Jahren 1716 bis 1718. Diarium itineris sui per Germaniam, Italiam, Helvetiam, Galliam & Belgium ex observationibus, literis et schedulis post reditum in patriam rude com-posuit Hermannus Post J.v.D. Nach der Handschrift herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Hans-Wolf Jäger. Mit einem Beitrag von Heikki Solin (Sammlung denkwürdiger Reisen 4), Bremen 1993, 250 - 302.

200. (& M. Kajava) La raccolta epigrafica del castello di Fumone: Epigraphica 54 (1992) 89 - 115.

201. Varia onomastica XI. Ein neuer Gentilname: Rhosinius: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 99 (1993) 233 - 234.

202. Ein Arruntius Scribonianus in Aquinum?, in: Prosopographica. Herausgegeben von L. Mrozewicz - K. Ilski, Poznan 1993, 49 - 51.

203. Zur Tragfähigkeit der Onomastik in der Prosopographie, in: Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie, Kolloquium Köln 24. - 26. November 1991, herausgegeben von W. Eck, Köln - Wien - Weimar 1993, 1 - 33.

204. Arvostelu teoksesta: O. Masson, Onomastica Graeca selecta (Paris 1990): Gnomon 65 (1993) 730 - 731.

205. Analecta epigraphica CL - CLIV: Arctos 27 (1993) 123 - 131.

206. Arvostelut teoksista: K.W. Gransden, Virgil: the Aeneid; Cornelius Tacitus II 1: Historiae, edidit K. Wellesley (BT); L. Moretti, Tra epigrafia e storia. Scritti scelti e annotati; Opuscula Epigraphica 1 - 4: G.L. Gregori, Genealogie estensi e falsificazione epigrafica, G. Bevilacqua, Antiche iscrizioni augurali e magiche dai Codici Vaticani di Girolamo Amati, C. Ricci, Lettere montanti nelle iscrizioni latine di Roma. Un'indagine campione, S. Orlandi, Un contributo alla storia del collezionismo: la raccolta epigrafica Delfini; G. Camodeca, L'archivio puteolano dei Sulpicii I; A.E. Felle, Concordanze delle Inscriptiones Graecae christianae veteres occidentis; Inscriptiones christianae Italiae septimo saeculo antiquiores VIII. Regio II. Hirpini, a cura di A.E. Felle; Les inscriptions funéraires chrétiennes de Carthage III: Carthage intra et extra muros, éd. par L. Ennabli; Civiltà dei Campi Flegrei. Atti del Convegno Internazionale a cura di M. Gigante; M. Donderer, Die Mosaizisten der Antike und ihre wirtschaftliche und soziale Stellung. Eine Quellenstudie; S. Sande, Greek and Roman Portraits in Norwegian Collections; Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. Series altera in 8o, 7 - 8; R. Neudecker, Die Skulpturenausstattung römischer Villen in Italien; H.R. Goette, Studien zu römischen Togadarstellungen; A. Testa, Candelabri e Thymiateria; L. Crimaco, Volturnum; M. Conticello De Spagnolis - E. De Carolis, Le lucerne di bronzo di Ercolano e Pompei; L.A. Scatozza Höricht, I monili di Ercolano; Corpus delle stipi votive in Italia 4 - 5: M. Cipriani, S. Nicola Albanella. Scavo di un santuario campestre nel territorio di Poseidonia-Paestum. A. Comella - G. Stefani, Materiali votivi del Santuario di Campetti a Veio. Scavi 1947 e 1969; Studi su Siris-Eraclea; P. Pensabene, Il teatro romano di Ferento. Architettura e decorazione scultorea; S. Stucchi, Il gruppo bronzeo tiberiano da Cartoceto: Arctos 27 (1993) 159 - 161, 168 - 169, 177, 181 - 183, 187, 197 - 198, 202 - 203, 206 - 207, 209 - 211, 214 - 216.

207. Rapport général sur les Corpora épigraphiques: Compte rendu. Union Académique Internationale, Soixante-septième session annuelle du Comité, Fès du 30 mai au 5 juin 1993, Bruxelles 1994, 21 - 24.

208. Epigraafikon päiväkirjasta: Näköala. Suomen Rooman instituutti Villa Lantessa 1954-1994. Helsinki 1994, 108 - 117.

209. Ligoriana und Verwandtes: E fontibus haurire. Beiträge zur römischen Geschichte und zu ihren Hilfswissenschaften, herausgegeben von R. Günther und S. Rebenich (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, I. Reihe: Monographien 8), Paderborn 1994, 335 -351.

210. Rooman juutalaisyhteisö antiikin aikana, in: Antiikin asialla. Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja (Scripta Historica 21), Oulu 1994, 181 - 194.

211. (& M. Kajava) Iscrizioni urbane a Veroli: Epigraphica 55 (1993 [1994]) 59 - 73.

212. Ancora sulla raccolta epigrafica del Castello di Fumone: Epigraphica 55 (1993 [1994]) 172 - 173.

213. Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, curaverunt Heikki Solin et Olli Salomies. Editio nova addendis corrigendisque augmentata (Alpha - Omega, Reihe A 80), Hildesheim - Zürich - New York 1994. X, 508 s.

214. Heidnisch und christlich. Überlegungen zur Frühgeschichte des Personennamens Petrus: Bild- und Formensprache der spätantiken Kunst, Hugo Brandenburg zum 65. Geburtstag, herausgegeben von M. Jordan-Ruwe und U. Real (Boreas 17), Münster 1994, 223 - 229.

215. Arvostelu teoksesta: J.B. Brusin, Inscriptiones Aquileiae I-III (Udine 1991-1993): Ce fastu? 70 (1994) 300 - 303.

216. <Ett nordiskt sällskap för antikforskning.>, in: Antikfagene i Norden. Tradition og fremtid. Internordisk seminar i Århus 29. aug.-1. sept. 1993, 2. reviderede udgave 1994, 88.

217. Ciceronian onomastics and American scholarship: Ciceroniana. Atti dell'VIII Colloquium Tullianum, New York, 6-9 maggio 1991, Roma 1994, 79 - 85.

218. Analecta epigraphica CLV - CLVIII: Arctos 28 (1994) 107 - 113.

219. Arvostelut teoksista: Carmina Anacreontea, edidit M.L. West (BT), 2. Aufl.; Aristoteles, Athenaion politeia, edidit M. Chambers (BT), 2. Aufl.; Demosthenes, Orationes. Vol. I, pars I-III, edidit C. Fuhr (BT); Longus, Daphnis et Chloe, edidit M.D. Reeve (BT); Plutarchus, Moralia I, ediderunt W.R. Paton,...[et al.] (BT), 3. Aufl.; Plutarchus, Vitae parallelae: Alexander et Caesar, edidit K. Ziegler (BT). Demosthenes et Cicero, edidit K. Ziegler (BT); Scholia Graeca in Aeschylum. Pars I, edidit O.L. Smith (BT), 2. Aufl.; Apuleius, Opera quae supersunt. II,1: Apologia (De magia). II,2: Florida, edidit R. Helm (BT), 5. Aufl.; Aurelius Victor, De Caesaribus, edidit F. Pichlmayr (BT); M. Tulli Ciceronis Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 1: Rhetorica ad Herennium, edidit F. Marx (BT), 3. Aufl. Fasc. 19: Oratio pro P. Sulla, edidit H. Kasten (BT), 4. Aufl.; Dictys Creten-sis, Ephemeridos belli Troiani libri, edidit W. Eisenhut (BT); Iulius Frontinus, Strategemata, hrsg. von R. Ireland (BT); J. Rüpke, Domi militiae. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom; Quaderni Linguistici e Filologici I - VI; D. Pikhaus, Répertoire des inscriptions latines versifiées de l'Afrique romaine (Ier -VIe siècles). I. Tripolitaine, Byzacène, Afrique Proconsulaire; D.-A. Kukofka, Süditali-en im Zweiten Punischen Krieg; H. Volkmann, Die Massenversklavungen der Einwoh-ner eroberte Städte in der hellenistisch-römischen Zeit, 2. durchges. und erw. Aufl. von G. Horsmann; R. Duncan-Jones, Structure and Scale in the Roman Economy; Nomos. Essays in Athenian Law, Politics and Society, eds. P. Cartledge [et al.]; L. Polacco, Il teatro di Dionisio Eleutero ad Atene; G. Andreassi [et al.], Ceramica greca della collezione Chini nel museo civico di Bassano; M. Weber, Baldachine und Statuenschreine; Analecta Romana Instituti Danici XIX - XX; Artigiani e botteghe nell'Italia preromana, a cura di M. Bonghi Jovino; M.J. Strazzulla, Il principato di Apollo. Mito e propaganda nelle lastre "Campana" dal tempio di Apollo Palatino; Il Palazzo del Quirinale: Catalogo delle sculture, a cura di L. Guerrini e C. Gasparri; M.C. D'Ercole, La stipe votiva del Belvedere a Lucera; J. Bergemann, Römi-sche Reiterstatuen. Ehrendenkmäler im öffentlichen Bereich; Quaderni dell'archeolo-gia della Libia 15, a cura di L. Anselmino; G. de Francovich, Santuari e tombe rupestri dell'antica Frigia. I: Testo. II: Tavole: Arctos 28 (1994) 147 - 148, 153, 159, 162, 170, 172 - 173, 176 - 177, 179 - 181, 184 - 186, 189 - 190.

220. Varia onomastica XII. Corcodilus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 105 (1995) 77 - 80.

221. Intervento conclusivo: L'Africa romana. Atti del X convegno di studio Oristano, 11 - 13 dicembre 1992, a cura di A. Mastino e P. Ruggeri, Sassari 1994, 1357 - 1360.

222. Remarques sur des inscriptions de Fréjus, in: L'Afrique, la Gaule, la religion romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay, rassemblés par Y. Le Bohec (Collection Latomus 226), Bruxelles 1994, 316 - 317.

223. Die sogenannten Berufsnamen antiker Ärzte, in: Ancient Medicine in its Socio-cultural Context. Papers read at the Congress held at Leiden University 13-15 April 1992, edited by Ph.J. Eijk - H.F.J. Horstmanshoff - P.H. Schrijvers (Clio medica 27), Amsterdam - Atlanta, GA 1995, 119 - 142.

224. Acta colloquii epigraphici Latini Helsingiae 3.-6. sept. 1991 habiti. Ediderunt Heikki Solin, Olli Salomies, Uta-Maria Liertz (Commentationes Humanarum Litterarum, Societas Scientiarum Fennica 104), 1995. 425 s.

225. Allocutio inauguralis: ibid. 7 - 10.

226. Zur Entstehung und Psychologie von Schreibfehlern in lateinischen Inschriften: ibid. 93 - 111.

227. Silvius: Studi classici e orientali 43 (1993 [1995]) 359 - 372.

228. Iscrizioni inedite di raccolte private a Roma: Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 95, 2 (1993 [1995]) 97 - 109.

229. Arvostelu teoksesta: R. Wachter, Altlateinische Inschriften. Sprachliche und epigraphische Untersuchungen zu den Dokumenten bis etwa 150 v.Chr. (Bern - Frankfurt am Main - New York - Paris 1987): Gnomon 67 (1995) 610 - 615.

230. Anthroponymie und Epigraphik. Einheimische und fremde Bevölkerung: Hyperboreus, Studia Classica 1 (1994/1995) 93 - 117.

231. Corpus defixionum antiquarum. Quelques réflexions: in: Latin vulgaire, latin tardif IV. Actes du 4e colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Caen, 2-5 septembre 1994, édités par Louis Callebat, Hildesheim - Zürich - New York 1995, 569 - 576.

232. Arvostelu teoksesta: D. Noy, Jewish inscriptions of Western Europe. I. Italy (excluding the city of Rome), Spain and Gaul (Cambridge 1993): Journal of Roman Studies 85 (1995) 316.

233. Die Inschrift des Berliner Christus-Maria-Diptychons, in: Römische Inschriften - Neufunde, Neulesungen und Neuinterpretationen. Festschrift für Hans Lieb, herausgegeben von R. Frei Stolba und M.A. Speidel (Arbeiten zur römischen Epigraphik und Altertumskunde 2), Basel 1995, 357 - 370.

234. Analecta epigraphica CLIX - CLXIII: Arctos 29 (1995) 175 - 182.

235. Arvostelut teoksista: G. Brugnoli & F. Stok, Ovidius?parƒdÆsaw; Cornelii Taciti libri qui supersunt I.1, edidit Stephanus Borzsák (BT); N. Horsfall, Virgilio: l'epopea in alambicco; P.M. Fraser - E. Matthews, A Lexicon of Greek Personal Names, Vol. II: Attica; Cl. Vatin, Monuments votifs de Delphes; W. Horbury - D. Noy, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt: With an index of the Jewish inscriptions of Egypt and Cyrenaica; A Passion for Antiquities. Ancient Art from the Collection of Barbara and Lawrence Fleischman; Fr. Tomasello, L'acquedotto romano e la necropoli presso l'Istmo; E. Tortorici, Argiletum. Commentario, speculazione edilizia e lotta politica, dall'analisi topografica di un quartiere di Roma di età repubblicana; Dives Anagnia. Archeologia nella Valle del Sacco (Esposizione ad Anagni, 30/5 - 30/6/1993); Lungo le tracce dell'Appia. Sessa Aurunca e Capua, due città di cultura; Formianum. Atti del Convegno di Studi sull'antico territorio di Formia, 1993; G. Di Marco, Sessa e il suo territorio tra medioevo ed età moderna; A. Nicosia, Il Lazio meridionale tra antichità e medioevo; A.M. Villucci, Sessa Aurunca. Storia ed arte; G. Camporeale, La Collezione C. A. Impasti e buccheri I; A. Pautasso, Il deposito votivo presso la porta Nord a Vulci; Sulle rive della memoria. Il lago Fucino e il suo Emissario; L. Bosio, Le strade romane della Venetia e dell'Histria; L. Bernabò-Brea & M. Cavalier, Meligunìs Lipára V: Scavi nella necropoli greca di Lipari; Lixus. Actes du colloque ... Larache, 8 - 11 nov. 1989: Arctos 29 (1995) 190 - 191, 196 - 197, 199, 216 - 222.

236. Namensgebung und Politik. Zur Namenswechslung und besonderen Vornamen römischer Senatoren: Tyche 10 (1995) 185 - 210.

237. Studi storico-epigrafici sul Lazio antico. M. Kajava - K. Korhonen - H. Laaksonen - O. Salomies - H. Solin, a cura di Heikki Solin (Acta Instituti Romani Finlandiae XV), Roma 1996. VII, 259 s.

238. Sul concetto di Lazio nell'antichità: ibid. 1 - 22.

239. Appunti sulla produzione epigrafica di Formiae: ibid. 155 - 186.

240. Nuove iscrizioni di Minturnae: ibid. 221 - 227.

241. Namen im alten Rom, in: Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik 2, Berlin 1996, 1041 - 1048.

242. Thesaurus und Epigraphik:, in: Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 100 Jahre Thesaurus linguae Latinae, Vorträge der Veranstaltungen am 29. und 30. Juni 1994 in München, hrsg. von D. Krömer, Stuttgart - Leipzig 1996, 57 - 78.

243. Ancient Onomastics: Perspectives and Problems, in: Roman Onomastics in the Greek East. Social and Political Aspects. Proceedings of the International Colloquium organized by the Finnish Institute and the Centre for Greek and Roman Antiquity, Athens 7-9 September 1993, edited by A. Rizakis (MeletÆmata 21), Athens 1996, 1 - 9.

244. Die stadtrömischen Sklavennamen I-III (Forschungen zur antiken Sklaverei, Beiheft 2), Stuttgart 1996. XXIV, 727 s.

245. Names, personal, Roman, in: The Oxford Classical Dictionary, third edition, edited by S. Hornblower and A. Spawforth, Oxford 1996, 1024 - 1026.

246. Eine Wandinschrift aus Rom: in: Satura lanx, Festschrift für Werner Krenkel, herausgegeben von C. Klodt, Spudasmata 62, Hildesheim 1996, 221 - 222.

247. Coppie di nomi, in: Epigrafia e territorio. Politica e società, temi di antichità romane 4 (1996) 353-369.

248. Le iscrizioni urbane ad Anagni. Schede di M. Kajava, T. Sironen, H. Solin, O. Solin e P. Tuomisto, edizione a cura di H. Solin e P. Tuomisto (Acta Instituti Romani Finlandiae XVII), Roma 1996 (1997). 145 s.

249. Homobonus, in: Vir bonus, dicendi peritus, Festschrift für Alfons Weische zum 65. Geburtstag, herausgegeben von B. Czapla - T. Lehmann - S. Liell, Wiesbaden 1997, 389-398.

250. Analecta epigraphica CLXIV - CLXVI: Arctos 30 (1996 [1997]), 241 - 245.

251. Arvostelut teoksista: C. Monteleone, Stratigrafie esegetiche; M. Visintin, La vergine e l'eroe; Iulius Valerius, Res gestae Alexandri Macedonis, edidit M. Rossellini (BT); M. Massaro, Epigrafia metrica latina di età repubblicana; Die römische Feldmesskunst. Interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms, herausgegeben von O. Behrens und L. Capogrossi Colognesi; A. Esposito, Un'altra Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento; L. Fanizza, L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale; Museo Chiaramonti 1-3. Bildkatalog der Skulpturen des Vatikanischen Museums I, herausgegeben von B. Andreae; V. Kockel, Porträtsreliefs stadtrömischer Grabbauten; Ercolano 1738-1988. 250 anni di ricerca archeologica. Atti del Convegno Internazionale Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei 30 ottobre-5 novembre 1988, a cura di L. Franchi dell'Orto; Gervasiana vol. 1 (1993), vol. 2 (1993), vol. 4 (1994), vol. 5 (1995), vol. 6; A. Viacava, L'Atleta di Fano; M. G. Maioli - A. Mastrocinque, La stipe di Villa di Villa e i culti degli antichi Veneti: Arctos 30 (1996 [1997]), 261, 273 - 274, 281, 286 - 287, 293-294, 299, 303, 307, 309 - 310.

252. Antiikintutkimuksella edessään totuuden hetki: Tieteessä tapahtuu 3/1997, 21-23.

253. Thrakische Sklavennamen und Namen thrakischer Sklaven in Rom, in: Studia in honorem Georgii Mihailov, Sofia 1995 (1997), 433-447.

254. Spes, in: Utriusque linguae peritus. Studia in honorem Toivo Viljamaa, edited by J. Vaahtera & R. Vainio (Annales Universitatis Turkuensis B 219), Turku 1997, 1-9.

255. La seconda edizione di "Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch", in: Preatti, XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma 18-24 settembre 1997, Roma 1997, 955.

256. Arvostelu teoksesta M. R. Mastidoro, Concordanza dei Carmina Latina epigraphica compresi nella silloge di J. W. Zarker (Amsterdam 1991): Gnomon 69 (1997) 558-559.

257. (& M. Kajava) Le iscrizioni aliene del Museo Irpino: Epigraphica 69 (1997) 311-351.

258. (& M. Kajava & K. Korhonen), Due iscrizioni di S. Andrea di Conza: Epigraphica 69 (1997) 351-353.

259. Varia onomastica XII. Drei griechische Namen in römischer Überlieferung: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 118 (1997) 231-234.

260. De renatarum litterarum syllogis epigraphicis, in: De studiis classicis inde a Petrarca usque ad Melanchthonem in multis partibus Europae florentibus. Acta septimi conventus omnium gentium ac nationum linguae litterisque Latinis fovendis Erfurti a die I usque ad diem V mensis Augusti a. MCMLXXXIX habiti. Collegit G. Dummer, recensuit N. Sallmann, Academia Latinitati fovendae, Romae 1997, 127-139.

261. Kuolleet. Professori Iiro Kajanto. Maineikas latinisti ja humanisti ("Famous Latinist and Humanist"): Helsingin Sanomat 10. tammikuuta [January 10th] 1998, A 4.

262. Analecta epigraphica CLXVII-CLXXII: Arctos 31 (1997 [1998]) 135-147.

263. Arvostelut teoksista: H. Solin, Die stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch I-III; M. Donderer, Die Architekten der späten römischen Republik und der Kaiserzeit. Epigraphische Zeugnisse; Collezioni e Musei archeologici del Veneto, vol. 38, 39; D. Boschung - H. von Hesberg - A. Linfert, Die antiken Skulpturen in Chatsworth sowie in Dunham Masset und Withington Hall: Arctos 31 (1997 [1998]) 235, 241, 249.

264. Minima Sicula, in: Gli Ebrei in Sicilia dal tardoantico al medioevo. Studi in onore di Mons. Benedetto Rocco, Palermo 1998, 311-312.

265. Pompejin piirtokirjoitukset. Yleiskatsaus, in: Pompeji, Venuksen kaupunki. Näyttelykirja: Luxus. Pompejin kultaa ja koruja, Helsinki 1998, 95-96.

266. Ciriaco e l'epigrafia dell'Italia meridionale, in: Ciriaco d'Ancona e la cultura antiquaria dell'Umanesimo. Atti del Convegno internazionale di studio (Ancona 6-9 febbraio 1992), a cura di G. Paci e S. Sconocchia, Reggio Emilia 1998, 185-196.

267. Un'iscrizione di Aquino a Varsavia: Archeologia. Rocznik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 48 (1997 [1998]) 73-74, fig. XXV.

268. Epigrafi e studi epigrafici in Finlandia. Chr. Bruun - A. Helttula - M. Kajava - H. Solin - E.M. Steinby, a cura di H. Solin (Acta Instituti Romani Finlandiae XIX), Roma 1998, 170 s.

269. Storia degli studi epigrafici in Finlandia: ibid. 1-71.

270. Corpus inscriptionum Latinarum X. Passato, presente, futuro: ibid. 81-117.

271. Iscrizioni antiche di Ferentino e Alfonso Giorgi: ibid. 135-159.

272. Iiro Kajanto *7.6.1925 ? 30.12.1997: Suomalainen Tiedeakatemia. Vuosikirja 1997, Helsinki 1998, 77-80.

273. Antiikin lääketiede ja yhteiskunta: ibid. 97-108.

274. Iiro Kajanto. Obituary: Finnish Academy of Science and Letters. Academia Scientiarum Fennica. Year Book 1997, 49-49.

275. Medicine and society in Classical times: ibid. 61-68.

276. Analecta epigraphica 1970-1997; iterum edenda indicibusque instruenda curavit Michael Kajava adiuvantibus Karolo Korhonen, Martino Leiwo, Olavo Salomies (Acta Instituti Romani Finlandiae XXI), Roma 1998; XII, 530 p.

277. Arvostelu teoksesta: Inscriptiones Italiae, vol. X, regio X, fasc. V: Brixia, curavit A. Garzetti. I-III, Roma 1984-1986: Gnomon 70 (1998) 568-570.

278. Le iscrizioni paleocristiane di Avellino, in: Epigrafia romana in area adriatica. Actes de la IXe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Macerata, 10-11 Novembre 1995, a cura di G. Paci (Ichnia 2), Pisa - Roma 1998, 471-484.

279. Romerskt namnskick, in: Personnamn och social identitet. Handlingar från ett Natur och Kultur -symposium i Sigtuna 19-22 september 1996. Redigerade av T. Andersson, E. Brylla och A. Jacobson-Widding (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 42), Stockholm 1998, 179-193.

280. Su un'iscrizione di Thibilis: peculiarità onomastiche africane?: L'Africa romana. Atti del XII convegno di studio, Olbia, 12 - 15 dicembre 1996, a cura di M. Khanoussi, P. Ruggeri e C. Vismara, Sassari 1998, 1107-1110.

281. Analecta epigraphica CLXXIII-CLXXVI: Arctos 32 (1998) 235-258.

282. Arvostelu teoksesta: Inscriptiones Graecae I3, fasciculus III, Indices, Berolini 1998: Arctos 32 (1998) 285-286.

283. Appunti sull'onomastica ciceroniana, in: Ciceroniana X. Atti del X Colloquium Tullianum, Monte Sant'Angelo, 24-27 aprile 1997, Roma 1998 (1999), 69-80.

284. Veikko Väänänen ?: Gnomon 71 (1999) 573-574.

285. (& E.-L. Heino) Klassillis-filologinen yhdistys - Klassisk-filologiska föreningen; The Classical Association of Finland; Societas philologica classica, in: Suomen tieteelliset seurat 1999 Finlands vetenskapliga samfund, Helsinki 1999, 103-105.

286. Zum Problem der sog. nomina artis im antiken Rom, in: Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung Trier, 12.-17. April 1993, III, Namensoziologie, in Zusammenarbeit mit F. Debus herausgegeben von D. Kremer (Patronymica Romanica 16), Tübingen 1999, 15-23.

287. Arvostelu teoksesta: D. Geuenich - W. Haubrichs - J. Jarnut (Ed.), Nomen et gens, Zur historischen Aussagekraft frühmittelalterlicher Personennamen, Berlin - New York 1997: Rivista Italiana di Onomastica 5 (1999) 561-563.

288. Ricordo di Iiro Kajanto (1925-1997): Rivista Italiana di Onomastica 5 (1999) 661-663.

289. Eine neue Quelle für das Spätlatein: Christliche Inschriften von Abellinum, in: Latin vulgaire - latin tardif V. Actes du Ve Colloque international sur le latin vulgaire et tardif Heidelberg, 5-8 septembre 1997, édités par H. Petersmann - R. Kettemann (Bibliothek der Klassischen Altertumswissenschaften N. F. 2. Reihe 105), Heidelberg 1999, 477-485.

290. Zur onomastischen Exegese von CIL VI 200: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 129 (2000) 293-303.

291. Tervehdyssanat Slovenian Tiedeakatemian 60-vuotisjuhlass Ljubljanassa 26.11.1998: ?estdesetletnica Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti 1938-1988, Ljubljana 1999, 42-44 (tervehdyssanat latinaksi, saksaksi, italiaksi ja englanniksi).

292. Analecta epigraphica CLXXVII-CLXXXIII: Arctos 33 (1999 [2000]) 169-202.

293. Arvostelu teoksesta: Repertorium der christlich-antiken Sarkophage II (1998): Arctos 33 (1999 [2000] 231-232.

294. Arvostelu teoksesta: Onomasticon provinciarum Europae Latinarum I, Budapest 1994: Gnomon 72 (2000) 234-239.

295. Nochmals zu Berufsnamen bei antiken Ärzten: Acta classica Universitatis scientiarum Debreceniensis 34-35 (1999 [2000]) 389-393.

296. Sapfon runoja. Kreikan kielestä suomentanut Aapo Junkola, johdannon kirjoittanut Heikki Solin.

297. Epigrafia repubblicana. Bilancio, novità, prospettive, in: Atti. XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 18-24 settembre 1997, Roma 1999 (ilm. 2000), I, 379-404.

298. Iiro Kajanto ?: Gnomon 72 (2000) 379-381.

299. Från Mons till Berg, in: Språkets speglingar. Festskrift till Birger Bergh. Redaktörer: A. Jönsson och A. Piltz. Lund 2000, 291-293.

300. Den s.k. Scipiokretsen, in: Filosofen och publiken. Rapport från Platonsällskapets femtonde symposium Helsingfors 3-6 juni 1999. Redigerad av M. Kaimio, Helsingfors 2000, 107-119.

301. Fortuna a Formia, in: ÉEpigrafa€. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, a cura di G. Paci (Ichnia. Collana del Dipartimento di scienze archeologiche e storiche dell'antichità, Università degli studi di Macerata, Facoltà di Lettere 5), 2, Tivoli 2000, 1003-1009.

302. Consalutatio conventus internationalis Helsinciensis (29.8.2000): Vox Latina 36 (2000) 601-604.

303. Antium et les légions. Nouveaux témoignages, in: Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998), rassemblés et édités par Y. Le Bohec, avec la collaboration de C. Wolff (Collection du Centre d'études romaines et gallo-romaines, n.s. 20), Lyon 2000, 639-644.

304. De Bérénike à Véronique, in: Philokypros. Mélanges de philologie et d'antiquités grecques et proche-orientales dédiés à la mémoire d'Olivier Masson, édités par L. Dubois et E. Masson (Suplementos a Minos 16), Salamanca 2000, 277-283.

305. Catalogo delle iscrizioni latine del Museo Nazionale di Napoli (ILMN), vol. I: Roma e Latium, a cura di: G. Camodeca - H. Solin; F. Nasti - A. Parma - M. Kajava, e con la collaborazione di M. Kahlos, A. Kivimäki, L. Lahdensuu, H. Liekso, P. Tuomisto, J. Vihonen, Napoli 2000. 399 p.

306. La collezione epigrafica Farnese tra Roma e Napoli: ibid. 11-43.

307. Horaz und Ferentinum: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 40 (2000) 445-448.

308. Analecta epigraphica CLXXXIV-CXCI: Arctos 34 (2000 [2001]) 149-192.

309. Arvostelut teoksista: L. Bricault, Myrionymi. Les épiclèses grecques et latines d'Isis, de Serapis et d'Anubis; A. Lozano Velilla, Die griechischen Personennamen auf der iberischen Halbinsel; F. Jones, Nominum ratio: Arctos 34 (2000 [2001]) 272, 274-275.

310. Un aspetto dell'onomastica plebea e municipale. La ripresa di nomi illustri da parte di comuni cittadini, in: Varia epigraphica. Atti del colloquio Internazionale di Epigrafia, Bertinoro, 8-10 giugno 2000, a cura di G. Angeli Bertinelli e A. Donati (Epigrafia e Antichità 17), Faenza 2001, 411-427.

311. Latin Cognomina in the Greek East, in: The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium organized by the Finnish Institute at Athens May 21 and 22, 1999, edited by O. Salomies 7 (Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens 7), Helsinki 2001, 189-202.

312. Neue Namen und kein Ende. Zu CIL VI 9102: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 136 (2001)

313. Arvostelu teoksesta D. Modonesi, Museo Maffeiano. Iscrizioni e rilievi sacri latini, Roma 1995: Klio 83 (2001) 537-538.

314. Arvostelu teoksesta Epigrafia della produzione e della distribuzione. Actes de la VIIe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma 1994: Klio 83 2001) 538-539.

315. Arvostelu teoksesta Y. Le Bohec (edd.), Épigraphie et histoire: acquis et problèmes. Actes du congrès de la Société des professeurs d'histoire ancienne, Lyon-Chambéry, 21-23 mai 1993, Lyon 1998: Classical Review 51 (2001) 420-421.

316. Zur Geschichte der Namensippe f€low in der antiken Anthroponymie. in: Aspects of Friendship in the Greco-Roman World. Proceedings of a conference held at the Seminar für Alte Geschichte, Heidelberg, on 10-11 June, 2000 (Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series 43), Portsmouth, Rhode Island 2001, 51-62.

317. Analecta epigraphica CXCII-CXCVIII: Arctos 35 (2001 [2002]) 189-241.

318. Arvostelut teoksista: Grenzen der kritischen Vernunft, 1997; Xenophon, Hiero etc., 1997; Das Corpus Hermeticum 1-2; Ptolemaeus, Opera III 1, 1998; Horatius Opera, 2001; Dee, A Lexicon of Latin Derivatives in Italian, Spanish, French, and English, 1997; Horsmann, Wagenlenker, 1997; Wiegand, Das Theater von Solunt, 1997; Perry, Die Campanareliefs, 1997: Arctos 35 (2001 [2002]) 245-247, 249-250, 254, 258-259; 281-282, 291-292.

319. Griechische und lateinische Sklavennamen. Eine vergleichende Untersuchung, in: Fünfzig Jahre Forschungen zur antiken Sklaverei an der Mainzer Akademie (Forschungen zur antiken Sklaverei 35), Stuttgart 2001, 307-330.

320. Spigolature aquileiesi, in: Ceti medi in Cisalpina. Atti del colloquio internazionale, 14-16 settembre 2000 Milano, a cura di A. Sartori e A. Valvo, Milano 2002, 167-175.

321. Zur Entwicklung des römischen Namensystems, in: Person und Name. Methodische Probleme bei der Erstellung eines Personennamenbuches des Frühmittelalters, herausgegeben von D. Geuenich - W. Haubrichs, J. Jarnut (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 32), Berlin - New York 2002, 1-17.

322. Att förstå romarnas reception av hellenismen, in: Att förstå inom Humaniora, under redaktion av R. Gothóni, Helsingfors 2002, 67-80.

323. Noterelle sugli Ebrei di Ostia antica, in: "Humana sapit". Études d'antiquité tardive offertes à L. Cracco Ruggini. Édité par J.- M. Carrié et R. Lizzi Testa (Bibliothèque de l'Antiquité Tardive 3), Turnhout 2002, 63-65.

324. Saluto: L'Africa romana. Atti del XIV convegno di studio, Sassari, 7 - 10 dicembre 2000, a cura di M. Khanoussi, P. Ruggeri, C. Vismara, Roma 2002, 45-46.

325. Appunti sulla presenza di Africani a Roma: ibid. 1381-1386.

326 (& B.-A. Lamberg) The Thyroid Gland in Anothomia Mundini and in the Commentaria of Berengarius: Sudhoffs Archiv 86 (2002) 171-180.

327. Analecta epigraphica CIC-CCVI: Arctos 36 (2002) 107-142.

328. Arvostelut teoksista: Science antique - science médiévale. Actes du colloque international, édités par L. Callebat et O. Desbordes (2000); M. Langner, Antike Graffitizeichnungen. Motive, Gestaltung und Bedeutung (2001); P. Brandizzi Vittucci, Antium. Anzio e Nettuno in epoca romana (2000): Arctos 36 (2002) 161, 183, 210-211.

329. Pysyvyyttä muutoksen keskellä - antiikki ja me: Folium Classicum 62 / 5.3.2003, 5-7.

Tulossa (valikoima)

330. Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, 2., täysin uusittu painos, Berlin - New York 2003, n. 1800 sivua.

331. Le iscrizioni antiche di Ferentino, Rome 2002/3, n. 150 s.

332. Le iscrizioni cristiane di Abellinum (sarjassa Inscriptiones christianae Italiae), Bari 2003(?), n. 100 s.

333. Corpus inscriptionum Latinarum, voluminis IV supplementum tertium, fasc. 5. Inscriptiones parietariae Pompeianae; painossa, ilmestynee 2002/3. Tekijät: J. Képartová, P. Kruschwitz, H. Solin, A. Varone, V. Weber.

334. Corpus inscriptionum Latinarum, volumen X, nova editio. Ensimmäisen fasikkelin pitäisi ilmestyä 2002/3. Tekijät: H.Solin, M.Kajava, K.Korhonen, O.Salomies, P.Tuomisto.

335. Johdatus kreikkalaiseen ja roomalaiseen henkilönnimistöön, 2003(?), n. 150-200 s.

336. Beiträge zur Namengebung des römischen Senatorenstandes (kirja Rooman yläluokan nimistöstä), 2003(?), n. 150 s.

337. Toinen kirja nimen P°trow Petrus historiasta antiikissa, 2003(?), n. 100 s.

338. Le iscrizioni antiche di Casinum, edite a cura di H. Solin - M. Kajava - P. Tuomisto, Montecassino 2002/3, n. 150 s.

339. Studi sull'epigrafia del Rinascimento e Umanesimo, 2003(?), n. 150-200 s.

340. Editio Battista Brunelleschin epigrafisesta koodeksista vuodelta 1511, yhdessä M. Kajavan kanssa; 2003(?); n. 200 s.

Julkaistaviksi annettuja artikkeleita

341. Sulla misteriosa dedica alle ninfe da Guarcino: Acque salutari. Atti del Colloquio internazionale (Viterbo 1992), n. 10 s.

342. Un nouveau répertoire onomastique latin de l'Internationale Thesauruskommission. Actes de la rencontre internationale d'onomastique (Rennes décembre 2000), 2002, n. 10 s.

343. Onomastics. Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology (julkaisupäivämäärä tuntematon), n. 15 s.

344. On the idea of Europe in Classical Antiquity. European Review 2002, n. 10 s.

345. The Final Greeting of the Romans. A New Approach to the Composition of the Pauline Community. New Testament Studies 2002(?), n. 20 s.

346. Die antike Namengebung. Yearbook of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 49, 1998 (2000), n. 2 s.

347. Jews and God-Fearers in Asia Minor. Journal of Jewish Studies 2002/2003, n. 15 s.

348. Arvostelu teoksesta V. Rutgers, The Jews in Late Antiquity: Journal for the Study of Judaism, n. 5 s.

349. On the Administration of the Jewish Communities in Rome (valmisteilla); n. 20 s.

350. Arvostelu teoksesta D. Noy, Jewish Inscriptions of Western Europe I-II. Gnomon 2002, n. 5 s.

351. Gavidus. Festschrift Carlo de Simone, 2002(?), n. 5 s.

352. Abuso dell'onomastica nella ricerca epigrafica. Atti del colloquio Borghesi, Genova settembre 2001, n. 10 s.

353. Iudaicum Sardum. Festschrift Giovanna Sotgiu, n. 5 s.

354. Problèmes d'onomastique du Bas-Empire. Actes du Colloque international sur l'épigraphie antique, Lille, 2001, n. 15-20 s.

355. Von Berenike zu Veronica. Latin vulgaire et latin tardif VI. Actes du 6e Congrès international du latin vulgaire, Helsinki 2000, Hildesheim 2002, n. 20 s.

356. Arvostelu teoksesta Onomasticon provinciarum Europae Latinarum II-III. Gnomon 2002, n. 5 s.

357. Zerstreute Bemerkungen zu Inschriften von Antium. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 2002, n. 20 s.

Haku
Tutkijat ja
opettajat

Arjava, Antti
Castrén, Paavo
Fiema, Zbigniew T.
Frösén, Jaakko
Kahlos Maijastina
Kaimio, Maarit
Kajava, Mika
Korhonen, Jussi
Leiwo, Martti
Luhtala, Anneli
Pitkäranta, Reijo
Salomies, Olli
Sironen, Erkki
> Solin, Heikki