l

>>Tutkimus >> Muut toimet >> Aiemmat toimet >>Tutkinnot >>Julkaisut >> Luottamustoimet >>Kunniamerkit


Reijo Pitkäranta , FT

Latinan kielen dosentti
Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden lehtori

Klassillisen filologian laitos
PL 24 (Unioninkatu 40A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: (09) 191 22487
reijo.pitkaranta@elisanet.fi


>> Tutkimus (meneillään)
 • Suomen kirkkojen ja hautausmaiden latinankieliset piirtokirjoitukset (ns. EFIL-projekti)
 • Neologismit Turun akatemian latinankielisissä väitöskirjoissa

>> Muut toimet

 • Ylioppilastutkintolauta, latinan jaoksen puheenjohtaja 1997-
 • Åbo Akademi, docent i klassisk filologi 1989-
 • Yleisradio Oy YLE, Nuntii Latini -viikkokatsauksen toimittaja (yhdessä Tuomo Pekkasen kanssa) 1989-
 • Helsingin yliopisto, latinan kielen dosentti 1979-
 • Jyväskylän yliopisto, latinan kielen dosentti 1979-

>> Aiemmat toimet

 • Helsingin yliopisto, klassillisen filologian vs. apulaisprofessori 1992-1994; 1996-1997
 • Åbo Akademi, tjänstförrättande professor i klassisk filologi 1986-1987
 • Helsingin yliopisto, latinan kielen eri opetustoimia 1970-1991

>> Tutkinnot

 • Ylioppilastutkinto, Seinäjoen lyseo 30.5.1964
 • Filosofian kandidaatin tutkinto 24.4.1970, aineina Rooman kirjallisuus, germaaninen filologia, estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuus, Helsingin yliopisto
 • Filosofian lisensiaatin tutkinto 13.3.1973, aineina Rooman kirjallisuus ja Kreikan kirjallisuus, Helsingin yliopisto
 • Filosofian tohtori 9.11.1978, Helsingin yliopisto

>>Julkaisut

 • Edizioni delle iscrizioni dell’Autoparco Vaticano, 1973 (muiden tutkijoiden kanssa)
 • Studien zum Latein des Victor Vitensis, 1978 (väitöskirja)
 • Latina medicorum, Latinaa lääkäreille, 1980
 • Neulateinische Wörter und Neologismen in den Dissertationen Finnlands, 1992
 • Nuntii Latini I-V, 1992-1999 (yhdessä Tuomo Pekkasen kanssa)
 • Suomi-Latina-Suomi-sanakirja (Lexicon Finnico-Latino-Finnicum), 2001
 • Lukuisia klassillisen filologian ja maamme oppihistorian alaan kuuluvia artikkeita tieteellisissä aikakauslehdissä

>> Luottamustoimet

 • Reinhold Ekholmin säätiö, puheenjohtaja 2001-, hallituksen jäsen 1991-
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta, hallituksen varajäsen 1987-1989
 • Säätiö Institutum Romanum Finlandiae, hallituksen sihteeri 1984-1992

>> Kunniamerkit

 • SL R 1, 1988

k

k
k Haku >
k

k k
k k
k k