ALEXANDRIA
GOPAL

Helsingin yliopisto
Klassillinen filologiaAlkuun

Projekti

Kodikologia

Kirjasto

Työryhmä

Virtuaalikirjasto

Julkaisut

Linkit

Virtuaalikirjasto


Projektin keskeinen tavoite on kirjaston kokoelmien muodostaman kulttuuriperinnön pelastaminen ja säilyttäminen sekä materiaalin konservoinnin että sen digitoimisen avulla. Digitointihanke tähtää käsikirjoitusten ja varhaisten painotuotteiden taltioimiseen elektroniseen muotoon ja näin parantaa niiden säilyvyyttä ja samalla käyttömahdollisuuksia. Osa aineistosta on erittäin huonokuntoista eikä sitä voida antaa edes lukusalikäyttöön kuin poikkeustapauksissa. Virtuaalikirjasto avaa kirjaston kokoelmat tutkijoiden ulottuville verkon välityksellä.