ALEXANDRIA
GOPAL

Helsingin yliopisto
Klassillinen filologiaAlkuun

Projekti

Kodikologia

Kirjasto

Työryhmä

Virtuaalikirjasto

Julkaisut

Linkit

ALEXANDRIAN ORTODOKSISEN PATRIARKAATIN KIRJASTO
GOPAL-projekti


Tutkimushankkeen tehtävänä on Aleksandrian kreikkalais-ortodoksisen patriarkaatin kirjaston käsikirjoitusten ja varhaisten painotuotteiden pelastaminen, säilyttäminen ja tutkiminen. Tehtäväkenttä on kolmitahoinen: kodikologinen tutkimus, konservointi ja digitointi.

Aloitteentekijänä hankkeessa toimi prof. Pekka Häyry (Helsingin yliopisto), joka on pitkään tehnyt yhteistyötä Aleksandrian patriarkaatin kanssa. Tavoitteeksi asetettiin kirjastorakennuksen peruskorjaus moderniksi kirjastoksi, johon kuuluvat turvajärjestelyt ja elektroniset valmiudet, sekä kirjastoon taltioidun kulttuuriperinnön, käsikirjoitusten ja varhaisten painotuotteiden, konservointi. Lisäksi päätettiin toteuttaa kokoelmien kodikologinen tutkimus ja digitaalinen taltiointi. Patriarkka Petros VII:n hyväksyttyä suunnitelman prof. Jaakko Frösén liitti v. 2000 GOPAL:n kodikologisen tutkimuksen, konservoinnin ja digitoinnin johtamaansa huippuyksikköön "Antiikin ja keskiajan kreikankieleiset asiakirjat, arkistot ja kirjastot". Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto myönsi kirjastorakennuksen peruskorjaukseen varat, joiden käyttöä koordinoi Suomessa Ortodoksinen Lähetys ry ja sen sihteeri Anja Hakonen.

GOPAL liittyi v. 2002 eurooppalaiseen EU:n rahoittamaan Rinascimento Virtuale -projektiin, joka kartoittaa, tutkii ja digitoi ns. palimpsestikäsikirjoituksia. Aleksandrian patriarkaatin kirjaston kokoelmista on löydetty tähän mennessä kaksi kierrätettyä ja uudelleen kirjoitettua käsikirjoitusta eli palimpsestia (koodeksit 62 ja 294).

Projektin päätavoitteena on modernin kodikologian sääntöjen mukainen katalogi, johon kootaan kaikki mahdollinen tieto jokaisen käsikirjoituksen historiasta sekä selostus materiaalista ja sisällöstä samoin kuin tiedot tekstien julkaisutilanteesta bibliografioineen. Uusi katalogi korvaa 1930—1940-luvuilla laaditun puutteellisen ja keskeneräiseksi jääneen N. S. Firippideen luettelon, jonka edesmennyt kirjastonhoitaja Theodoros Moskhonas täydensi ja julkaisi uudelleen v. 1945 (offsetpainos J.Geerlings, Studies and Documents XXVI. Salt Lake City 1965). Patriarkaatin kirjaston uusi luettelo julkaistaan virtuaalikirjaston yhteydessä elektronisessa muodossa.