PAPYRUS-
TUTKIMUS

Helsingin yliopisto
Klassillinen filologiaAlkuun

Papyrologia

Suomalainen papyrologia

Työryhmä

Muumiokartongit

Hiiltyneet papyrukset

Julkaisut

Linkit

Kongrenssi

Työryhmä

Kuvassa vasemmalta: Jorma Kaimio, Manna Vesterinen, Tiina Rankinen, Maarit Kaimio, Mari Mikkola, Marjo Lehtinen, Marja Vierros ja Jaakko Frösén.

Jollei toisin mainita, työryhmän jäsenet tavoittaa postitse osoitteesta:

Klassillisen filologian laitos
PL 4 (Yliopistonkatu 5)
00014 Helsingin yliopisto
fax: +358-9-19122161

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi ilman skandinaavisia pisteitä tai aksentteja, jollei toisin mainita.

Jaakko Frösén, FT, kreikkalaisen filologian professori, projektin vastuullinen johtaja

Maarit Kaimio, FT, kreikan kielen ja kirjallisuuden em. professori

Antti Arjava, FT, klassillisen filologian dosentti, Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies

Erja Salmenkivi, FT
Erja on erikoistunut muumiokartonkien papyruksiin. Lisäksi hän on osallistunut mm. Petran hiiltyneiden papyrusten konservointiin ja kodikologiseen työhön Aleksandriassa.

Marjo Lehtinen (1963-2003)
Marjo erikoistui Petran papyruksiin. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli Petran prosopografiaa 500-luvulla.

Tiina Purola, FL
Tiina työskentelee Itävallan kansalliskirjaston papyruskokoelmaan kuuluvan roomalaisaikaisen verolistan parissa. Lisäksi hän on tutkinut hellenististä kirjallisuutta, erityisesti epigrammeja.

Matias Buchholz, FM
Matias on osallistunut Petran papyrusten editointiin, ja hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli juridista terminologiaa yhdessä kokoelman laajimmista papyruksista. Hän valmistelee väitöskirjaa latinalaisen oikeuskielen vaikutuksesta kreikan kieleen.

Marjaana Vesterinen, FM
Manna on osallistunut Petran hiiltyneiden papyrusten konservointiin ja jukaisemiseen. Hän valmistelee väitöskirjaa tanssijoiden sosiaalisesta asemasta itäisellä Välimerellä keisariajalla työnimellä ”Professional Dancing in Roman Egypt (1st—4th centuries AD)”.

Marja Vierros, FM
Marja on osallistunut Petran papyrusten julkaisemiseen. Hän valmistelee väitöskirjaa aiheesta ”Greek Language of the Native Egyptian Notaries in Ptolemaic Egypt”.

Petran hiiltyneiden papyrusten konservointiin ja editointiin ovat lisäksi osallistuneet Mari Mikkola, Mari ja Matti Mustonen, Tiina Rankinen, Sampo Vesterinen ja Jan Vihonen. Jorma Kaimio on oman toimensa ohella osallistunut Maarit Kaimiolla työn alla olevan papyrusrullan rekonstruktioon ja editointiin.

Mari Mikkolan pro gradu -tutkielma liittyi Petran paikallishallintoon 500-luvulla. Mari Mustosen pro gradu -tutkielma käsitteli filosofisia papyruksia muumiokartongeista.