KLASSILLIS-FILOLOGINEN YHDISTYS R.Y. - KLASSISK-FILOLOGISKA F÷RENINGEN R.F.