Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Antiikin kielet ja kulttuurit

Tietoa laitoksesta:

Yhteystiedot:

Toimisto:
Antiikin kielet ja kulttuurit
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 22681
fax (09) 191 22161

eva.nyman-kaarakka[at]helsinki.fi

Käyntiosoite:
Metsätalo (Fabianinkatu 39), A-siipi, 2. krs
Käynti 3. kerroksen kautta
Avoinna ma-pe klo 8-18

Jatko-opinnot

Kuva

 

Antiikin kielten ja kulttuurien oppiaineiden erilliset sivustot löydät:

Kreikan kieli ja kirjallisuus:
www.helsinki.fi/kreikka

Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus:
www.helsinki.fi/latina

Klassillinen arkeologia:
www.helsinki.fi/klarkeo

Nykykreikan kieli ja kirjallisuus:
www.helsinki.fi/nykykreikka

 

Hakeminen

Tarkempia tietoja hakuprosessista saa humanistisen tiedekunnan sivuilta: http://www.helsinki.fi/hum/tutkimus/hakuohjeet.htm


Jatko-opiskelijaksi pyrkimisestä on keskusteltava ensin oppiaineen professorin kanssa. Edellytyksenä hyväksytyksi tulemiselle on mm. perusteltu kirjallinen tutkimussuunnitelma.

Tutkintovaatimukset


Jatko-opintojen tutkintovaatimukset löytyvät osoitteesta: http://www.helsinki.fi/hum/jatkotutkintovaatimukset/index.htm

Jatko-opiskelijoiden edellytetään osallistuvan aktiivisesti jatkokoulutus- ja tutkijaseminaareihin silloin kun niitä järjestetään. Valtakunnallinen jatkokoulutusseminaari järjestetään yleensä kerran vuodessa. Tutkijaseminaarissa jatko-opiskelija esittelee tekeillä olevaa työtänsä. Ensimmäinen seminaari, josta sovitaan työn ohjaajan/ohjaajien kanssa, olisi tarkoituksenmukaista ajoittaa opintojen alkuvaiheeseen. Toinen tutkijaseminaari on syytä järjestää jatko-opintojen päästyä hyvään vauhtiin. Seminaareja voidaan tarpeen mukaan järjestää useampiakin.

Jatko-opiskelijoille tiedotetaan myös muista laitoksen järjestämistä tapahtumista, joiden voi katsoa nivoutuvan jatkokoulutukseen.

Ohjaussopimus

Jatko-opiskelija ja työn ohjaaja tekevät ohjaussopimuksen
Laitoksella on oma passi jatko-opiskelijoille. Passeja saa laitoksen amanuenssilta.

Ohjaajat


Jatko-opiskelijalla on oikeus hankkia työnsä ohjaajan lisäksi itselleen kaksi-kolme muuta ohjaajaa. Tämä ns. väitöskirjakomitea kokoontuu tarvittaessa, mutta varsinkin tarkastamaan opiskelijan tutkimussuunnitelmaa ja yhdessä neuvottelemaan työn päälinjoista. Ohjaajat voivat olla omalta laitokselta, muista saman yliopiston oppiaineista tai toisista korkeakouluista.

Jatko-opiskelijan edellytetään ottavan vähintään kerran lukukaudessa yhteyttä ohjaajaansa. Lisäksi hänen on raportoitava kirjallisesti ohjaajalleen tai väitöskirjakomitealle työnsä vaiheista vähintään kerran lukuvuodessa.

Muuta


Turun yliopiston ylläpitämä apurahatiedote: http://www.utu.fi/hallinto/tutkimuspalvelut/turatiedotus.htm

Helsingin yliopiston tiedotus:Tie tohtoriksi