l

>> Kiinnostuksen kohteet >> Tutkimus >> Julkaisuja >> Valikoima yleistajuisia kirjoituksia
Jaakko Frösén ,FT

Kreikkalaisen filologian professori

Klassillisen filologian laitos
PL 4 (Kluuvikatu 7), 00014 Helsingin yliopisto

puh. (09) 191 22160, fax 09-191 22161
jaakko.frosen@helsinki.fi


>> Kiinnostuksen kohteet

 • kreikan- ja latinankieliset papyrukset

 • antiikin kreikan kieli

 • hellenistinen maailma

 • Egypti ja Kreikka

 • Klassillinen arkeologia (Itäinen Välimeri)

>> Tutkimus

Tutkimushanke (Suomen Akatemian nimeämä huippuyksikkö 2000-5)
Yksikkö koostuu kolmesta tutkimushankkeesta:

1. Papyrustutkimus
2. Petran Aaronin vuoren kaivaukset
3. Aleksandrian Ortodoksisen patriarkaatin kirjasto

Kaikkien hankkeitten tarkoituksena on pelastaa ja säilyttää sekä julkaista ja selittää ennen tuntemattomia papyruksia, piirtokirjoituksia ja käsikirjoituksia ja saattaa ne asiantuntijoiden ulottuville. Yksikkö on keskittynyt tutkimaan erityisesti sellaisia vaikealukuisia kirjoituksia, jotka on jätetty liian hankalina vaille ansaitsemaansa huomioita. Vaikeudet liittyvät itse kirjoitusmateriaaliin ja sen kierrätykseen (muumiokartonkien tekstit), sen säilymistapaan (hiiltyneet papyrukset) tai tekstien ulkoasuun ja sisältöön (pergamenttikäsikirjoitukset). Näiden lähteiden käsitteleminen ja saattaminen asianmukaisesti tutkijoiden tietoisuuteen vaatii konservointimenetelmien hallintaa ja kehittämistä, digitaalisen teknologian soveltamista sekä uusia metodisia lähestymistapoja ja tieteidenvälisiä yhteyksiä.

Yhteistyökumppanit tutkimuksen ja koulutuksen alalla kotimaassa ovat Teknillinen korkeakoulu (fotogrammetria, tietojenkäsittely, arkkitehtuuri), Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu (maanmittaus, konservointi), Taideteollinen korkeakoulu (graafinen suunnittelu ja multimedia), Oulun yliopisto (arkeologia), Tampereen yliopisto (tiedotusoppi) ja Turun yliopisto (arkeologia). Ulkomaisia työkohteita ja yhteistyökumppaneita on kahdeksassa Euroopan maassa, Lähi-Idässä, Egyptissä ja Yhdysvalloissa 16 yliopistossa ja kokoelmassa.

>> Julkaisuja

 • Chi responsabile? Il trasporto del grano nell'Egitto greco e romano. Annali della facoltà di lettere e filosofia. Università degli studi di Perugia XVIII. Nuova Serie IV (1980-81). 1 Studi Classici. Rimini 1983, 162-176.
 • Grammata apo thn arxaiñthta - Letters from the Ancient World. Finnish Institute at Athens - Helsinki University Library. 63 p. Athens 1992, with Rostislav Holthoer.
 • The Petra Papyri. Jaakko Frösén and Zbigniew T. Fiema. ACOR Newsletter Vol. 6.2 - Winter 1994, 1-3
 • Petra Church Project, Petra Papyri, report of ACOR by J. Frösén, L. Koenen and Z.T. Fiema. In Patricia M. Bikai and Virginia Egan, 'Archaeology in Jordan'. American Journal of Archaeology 100 (1996), 533?535
 • Le Projet Finlandais Jabal Haroun 98. Jaakko Frösén & Zbigniew T. Fiema. Archaeologia 352 (Janvier 1999), Jaakko Frösén & Zbigniew T. Fiema, p. 6
 • Archaeologische Nachrichten und Meldungen aus der internationalen Presse. Weitreichende Verbindungen. Finnische Ausgrabungen in Jordanien. Von Jaakko Frösén und Zbigniew T. Fiema. Antike Welt 1/1999 (30. Jahrgang), S.75
 • La tombe d'Aaron près de Pétra? Communication par Jaakko Frösén et Zbigniew T. Fiema. Le Monde de la Bible 117 (Mars?Avril 1999), p. 81
 • Jordanian Mountain Yields New Historical Insights. By Jaakko Frösén and Zbigniew T. Fiema. Minerva 10.2, March/April 1999, p. 4
 • Sulla montagna di Aronne. Importanti risultati dalle prime ricerche condotte nel Gebel Harun. Jaakko Frösén e Zbigniew T. Fiema. Archeo, luglio 1999, pp. 12?13
 • Neue Ausgrabungen beim Grab Aarons. Das finnische Dschabal Harun-Projekt (FJHP) 1998. Jaakko Frösén und Zbigniew T. Fiema. Welt und Umwelt der Bibel
 • Wall calendar of the year 2000/ UPM-Kymmene. 'Papyrus', with the UPM-Kymmene's calendar team, in English, German and French, 2+12 Plates (A 2)
 • Les pélerins d'Aaron. Le monde de la Bible 127/2000, Dernières nouvelles de la cité rose - Pétra, coordonné par Agnès de Préville, conseil scientifique: La?la Nehm et Estelle Villeneuve, in Estelle Villeneuve, Des archéologues à Pétra, pp. 56?61. J. Frösén, Z.T. Fiema, pp. 56?57
 • Les papyrus de la basilique. Le monde de la Bible 127/2000, Dernières nouvelles de la cité rose - Pétra, coordonné par Agnès de Préville, conseil scientifique: La?la Nehm et Estelle Villeneuve, pp. 66?67
 • Burnt Offerings: New Discoveries from the Petra Scrolls. Archaeology Odyssey, July/August 2000, in Joseph J. Basile, When People Lived at Petra, pp. 15?31. Jaakko Frösén, pp. 26?27
 • The Scrolls of Petra. A Great City's Last Decades are Deciphered from Charred Papyrus. In: Secrets of a Desert Metropolis. The Hidden Wonders of Petra's Ancient Engineers. Scientific American Discovering Archaeology, Sept./Oct. 2000 Volume 2:4. Evan Hadingham, pp. 70?77. Jaakko Frösén, p. 75
 • Jordanie: Sur la montagne d'Aaron. Archaeologia 374 (Janvier 2001), Actualités, Jaakko Frösén, Zbigniew T. Fiema, pp. 10?11
 • Ans Tageslicht. Neue Ausgrabungen am jordanischen Jebel Harun. Antike Welt 1/2001. Archeologische Nachrichten und Meldungen aus der internationalen Presse. SS. 87?88
 • New Excavations in Jordan. The Finnish Jabal Harun Project. Minerva 12.3/2001. Jaakko Frösén and Zbigniew T. Fiema, pp. 52?53

>> Valikoima yleistajuisia kirjoituksia

 • Uskonto hellenistisessä maailmassa. Antiikin myytit ja Uskonnot. Toim. M. Kaimio et alii. Otava 1979, 64-86. (Religion in the Hellenistic World)
 • Katsaus kreikan ja latinan kielten historiaan. Helsingin yliopisto 1980. 1+39 s. (moniste), yhdessä Jorma Kaimion kanssa. (J. Frösén - J. Kaimio, A Short History of the Greek and Latin Languages. University of Helsinki)
 • Kuoro 2500 vuotta sitten. Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat 1931-1981. Helsinki 1981, 8-12. (The Chorus 2500 Years ago)
 • Kenen on vastuu? - Veroviljan kuljetus kreikkalaisessa Egyptissä. Faravid 4 (1981), 15-29. (Who Bears the Responsibility? - The Transport of Tax-Grain in Greek Egypt)
 • Papyruksista aukeaa antiikin arki. Tiede 2000 1/1983, 18-24 (Everyday life in Ancient World opens from the Papyri)
 • Mikään inhimillinen ei ole papyrustutkijalle vierasta. Yliopisto 37/ 13.12.1985, 20-2 (All the Human Life is Well Known to a Papyrologist)
 • Keskusarkiston tuhopoltto pelasti antiikin asiakirjat. Helsingin Sanomat 21.12.1985. Julkaistu uudelleen: Suomen egyptologinen seura - Egyptologiska föreningen i Finland r.y:n Tiedotuslehti 8. Helsinki 1985, 45-46. (A Fire in the Central Archive Started by an Arsonist Saved the Ancient Documents)
 • Brev frön antiken. Mumiekartonnager och Papyri. Medelhavsmuseet, Skrifter 15. II+24 s. Stockholm 1990, yhdessä R. Holthoerin kanssa. (Letters from the Ancient World)
 • Suomen Ateenan-instituutti tutkii Ateenan arkipäivää hellenistisellä kaudella. Helikon 1991:1, 4-8. (Research Work on the Everyday Life in Hellenistic Athens at the Finnish Institute at Athens)
 • Kadonneen haudan metsästys. Yliopisto 9/1992, 14-17. (Searching a Lost Tomb)
 • Muinainen Egypti ja Kreikka - Uutta tietoa kohukaivauksista. Tieteessä tapahtuu 8/1992, 7-10. (Ancient Egypt and Greece - News from Sensational Excavations)
 • Uutta tietoa kohukaivauksista. Yliopisto 29/1992, 10-13. (News from Sensational Excavations). 44. Uudelleen julkaistu ja toimitettu: Muinainen Egypti ja pronssikauden Kreikka - Uutta tietoa kohukaivauksista. Täältä ikuisuuteen. Professori Rostislav Holthoer in memoriam. Toim. Erja Salmenkivi. Suomen Egyptologinen Seura - Egyptologiska Sällskapet i Finland ry. Saarijärvi 1997, 19-29
 • Muumiot paljastavat salaisuutensa. Yliopisto 10/1994, 4-9. (The Mummies Reveal their Secrets)
 • Uusia löytöjä: Antiikin käsikirjoituksia Petran kaupungin kaivauksista. Helikon 2/1994, 6-12. (New Finds: Ancient Manuscripts from the Excavations in the City of Petra)
 • Uutta tietoa antiikin arkipäivästä - hiiltyneet arkistot avautuvat, muumiot paljastavat salaisuutensa. Tutkimuksen etulinjassa. Toim. Jan Rydman. WSOY 1995, 58-80. (New Facts about Daily Life in Antiquity - Carbonized Archives Opened, Mummies Reveal their Secrets)
 • Petran papyrusten salat paljastuvat. Mitä Missä Milloin 1996. Otava 1995, 184-189. (The Secrets of the Petra Papyri Come to Light)
 • Tuntematon Sofokles krokotiilin kidassa. Erään sensaatiouutisen anatomia. Helikon 1/1997, 8-11. (The Unknown Sophocles Eaten by a Crocodile - The Anatomy of a Sensational News Report)
 • Pako Egyptistä - Aaronin jäljillä Petrassa. Tieteessä tapahtuu 8/1997, 11-15 (Flight from Egypt - After St. Aaron in Petra)
 • Petran Pyhän Aaronin luostarin tutkimukset. Suomalainen arkeologinen projekti Jordaniassa käynnistynyt. Helikon 4/1997, 11-13 (Studies on the Monastery of St. Aaron. The Finnish Archaeological Project in Jordan started )
 • Pyhiinvaeltajien jäljillä. Helikon 2/1999, ss. 3-5 (On Footprints of the Pilgrims)
 • Profeetta Aaronin jäljillä Petrassa. Mitä Missä Milloin 2000. Otava 1999, ss. 275?281 (On Footprints of Profet Aaron in Petra)
 • Aleksandrian kirjastot. Tieteessä tapahtuu 8/ 1999, ss. 28-38 (The Libraries of Alexandria) ( www.tsv.fi/ttapaht/998/frosen.htm )
 • Vuoden 2000 seinäkalenteri/ UPM-Kymmene. 'Papyrus'. Yhdessä UPM-Kymmenen kalenteritiimin kanssa. 2+12 taulua (A2)
 • Obodianoksen testamentin tarina. Tieteessä tapahtuu 1/ 2000, 34-38 (The Last Will of Obodianos) ( www.tsv.fi/ttapaht/001/frosen.htm )

k

k
k Haku >
k

k k
k k
k k