lPaavo Sakari Castrén, FT

Klassillisen filologian professori

Klassillisen filologian laitos,
PL 4 (Kluuvikatu 7), 00014 Helsingin yliopisto

p. (09) 191 22682
paavo[at]castren.net


>> Koulutus ja työura

Nimitys Helsingin yliopiston klassillisen filologian professoriksi 01.08.1998, apulaisprofessoriksi 01.04.1987

Fil. tri, Helsingin yliopisto 02.03.1976 (ecl.)

Nimitys Helsingin yliopiston klassillisen filologian dosentiksi 25.11.1975

Klassillisen arkeologian opetuksen valvoja, Oulun yliopisto, 4 vuotta

Fil. lis., Helsingin yliopisto 25.10.1968 (ecl.)

Fil. kand., Helsingin yliopisto 02.03.1962

Yo, Kuopion yhteiskoulu 31.05.1956

Todettu pätevyys seuraaviin professorin virkoihin:

Turun yliopiston antiikin kielten ja kulttuurin professorin virka 1990

Turun yliopiston kulttuurihistorian professorin virka 1988

Helsingin yliopiston yleisen historian (vanhempi aika) professorin virka 1981

Suomen Ateenan-instituutin ensimmäinen johtaja (1984-88), apul. professorinimityksen jälkeen latinalaisen filologian vs. henkilökoht. ylim. professori 1 v. 7 kk. ja Kreikan kielen ja kirjallisuuden vs. professori 1 v.

Tiet. assistentti Suomen Rooman-instituutissa, stipendiaatti ja varttunut tieteenharjoittaja Roomassa eri jaksoissa yht. 8,5 v.

Helsingin yliopiston latinan ja Rooman kirj. tuntiop. ja tp. assistentti 2,5 v.

Helsingin yliopiston latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden assistentti 11 v., joista

Klassillisen filologian vs. apulaisprofessori 1,5 vuotta

Kuopion klassillisen yhteislyseon latinan ja kreikan vs. vanh. leht. vajaat 4 kk. 1965

Helsingin yksityislyseon latinan tuntiopettaja 4 kk. 1961-62

>> Tutkimus ja tutkijankoulutus
Tieteellinen julkaisutoimintani koostuu monografioista ja artikkeleista, jotka kuuluvat pääasiassa latinalaisen epigrafiikan, Rooman ja Pompejin sosiaalihistorian ja Kreikan ja Rooman myöhäisantiikin tai yleensä eurooppalaisen kulttuurin tutkimuksen piiriin. Lisäksi olen julkaissut oppimateriaalia ja erittäin runsaasti suurelle yleisölle suunnattua tietokirjallisuutta, tärkeimpänä yhdessä Leena Pietilä-Castrénin kanssa laadittu n. 650-sivuinen hakuteos Antiikin käsikirja. Olen myös laatinut ja toimittanut lukuisia kongressijulkaisuja ja näyttelyoppaita.

Olen luennoinut ja pitänyt seminaareja Lundin, Göteborgin, Oxfordin, Cambridgen, Göttingenin, Münchenin, Krakovan, Rooman, Napolin, Perugian, Sienan, Thessaloniken ja Ateenan yliopistoissa ja järjestänyt mm. v. 1980 Suomen Rooman-instituutissa Rooman piirtokirjoitusten ajoitusta käsittelevän kansainvälisen seminaarin, v. 1983 Espoossa pohjoismaisen antiikin historian tutkijoiden seminaarin, v. 1986 Suomen Ateenan-instituutissa kansainvälisen symposiumin antiikin lääketieteestä ja toimittanut sitä koskevan julkaisun: Ancient and Popular Healing, Vammala 1989, v. 1987 Suomen Ateenan-instituutissa symposiumin antiikin tekniikasta sekä toimittanut (yhdessä B. Huldénin kanssa) sitä koskevan julkaisun: Ancient Technology, Ekenäs 1990, edelleen v. 1988 Suomen Ateenan-instituutissa päätoimittajille ja muille journalisteille suunnatun kansainvälisen symposiumin Olympian kisojen menneisyydestä ja tulevaisuudesta sekä kev. 2001 kansainvälisen seminaarisarjan Helsingin yliopistossa Pompejin tutkimuksesta.

Olen toiminut 5 vuotta Suomen Akatemian jatkokoulutusprojektin Ideological Change and Social Reality in Late Antiquity johtajana ja johtanut yhdeksän vuoden ajan tästä projektista seuranneita valtakunnallisia jatkokoulutusseminaareja, joihin lukuisten ulkomaisten asiantuntijoiden lisäksi osallistunut vuosittain n. 40 tutkijaa ja jatko-opiskelijaa yhdeksästä yliopistosta ja korkeakoulusta. Tarkoituksena on mm. ollut antaa jatkokoulutettaville opastusta kansainvälisillä kielillä (englanniksi, saksaksi ja italiaksi) tapahtuvassa tieteellisessä keskustelussa.

Olen toiminut lukuisten pro gradu-, diplomi- ja lisensiaattitöiden ohjaajana ja tarkastajana sekä dosentin pätevyyttä käsittelevänä asiantuntijana.

Ohjaamiani väitöskirjoja on valmistunut 5 :

Antti Arjava , Women and Law in Late Antiquity, Clarendon Press Oxford, 1996

Arja Karivieri , The Athenian Lamp Industry in Late Antiquity, Helsinki 1996

Björn Forsén , Griechische Gliederweihungen, Helsinki 1996

Erkki Sironen , The Late Roman and Early Byzantine Inscriptions of Athens and Attica , Helsinki 1997

Liisa Savunen , Women in the Urban Texture of Pompeii, Helsinki 1997

Valmisteilla on lisäksi kolme (Arkkit. fil. maist. Marttiina Fränti-Pitkäranta, Hellenist. ja roomalainen urbanistiikka; fil. lis. Christa Steinby, Rooman laivasto tasavallan ajalla ; Mus. lis. Kaija Ravolainen).

>> Opetus
Olen antanut luento- ja seminaariopetusta Helsingin, Oulun, Kuopion, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa sekä Suomen instituuteissa Roomassa ja Ateenassa. Olen pyrkinyt antamaan antiikista kokonaiskuvan jäsentelemällä esitettäväni selkeästi ja kronologisesti ja käyttämällä hyväksi sekä kirjallisia että esineellisiä lähteitä. Luennoilla kuulijoita on säännöllisesti 30-150, ja heidän antamansa palaute on aina ollut hyvin positiivista, välistä jopa ylenpalttista. Luentoihini on säännöllisesti osallistunut opiskelijoita ja tutkijoita myös muista tiedekunnista ja korkeakouluista, varsinkin Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolta. Olen tuottanut oppimateriaalia ja järjestänyt kollegoitteni kanssa yhteistä opetusta. Seminaareistani eräät ovat saaneet aiheen myöhempiin tutkimuksiinsa. Sekä Rooman että Ateenan instituuteissa olen johtanut tieteidenvälisiä työryhmiä, joiden jokainen jäsen on käynyt läpi lähteitä kaikkien työryhmän jäsenten hyväksi. Yhteisissä seminaareissa aiheita on näin ollen voitu käsitellä monilta kannoilta. Työryhmien jäsenet ovat näin ollen voineet kirjoittaa ensimmäisen kansainvälisen julkaisunsa turvallisessa ympäristössä. Tämän jälkeen heidän on ollut suhteellisen helppo jatkaa työtään väitöskirjaksi. Tutkimus- ja julkaisumenetelmiämme on pidetty kansainvälisessä tieteellisessä keskustelussa vallankumouksellisina. Juuri instituuteissamme suoritetun jatkokoulutustyön ansiosta maamme antiikintutkimus on saavuttanut korkean tasonsa.

Antamani opetusnäytteet (Helsingin yliopiston yleisen historian professorin virka, Klassillisen filologian professorin virka, Turun yliopiston kulttuurihistorian professorin virka) ovat aina saaneet arvosanan erinomainen tai hyvin hyvä.

Roomassa viettämieni n. 10 vuoden aikana olen ollut säännöllisesti yhteydessä italialaisiin ja kansainvälisiin tutkijapiireihin ja toiminut epigrafiikan asiantuntijana italialaisten, ranskalaisten ja Vatikaanin suorittamilla kaivauksilla. Ateenassa osallistuin ulkomaisten instituuttien väliseen tieteelliseen toimintaan, toimin Suomen suurlähetystön kulttuuriavustajana ja Skandinaavisen kirkkoneuvoston jäsenenä.

Olen toiminut Deutsche Forschungsgemeinschaftin tutkijana 6 kk. ja European Science Foundationin The Transformation of the Roman World-työryhmän jäsenenä 5 vuotta.

Tutkimustuloksia olen hyödyntänyt pitämällä vuosittain 30-50 suurelle yleisölle suunnattua luentoa ja esitelmää eri puolella Suomea, johtamalla yli 10 vuoden aikana vuosittain ainakin yhden opinto- ja tutustumismatkan antiikin maaperälle, osallistumalla v:sta 1964 alkaen moniin TV-ohjelmiin sekä kirjoittamalla sanomalehtiartikkeleita ja tietoteoksia.

>> Muut
Kutsuttu asiantuntija Pompejin tuhoutumisen 1900-vuotismuiston merkeissä järjestetyssä suorassa televisio-ohjelmassa

Lundin yliopiston Ateenan roomalaiskautta koskevan tutkimusprojektin asiantuntijajäsen v:sta 2000 lähtien toistaiseksi

Helsingin yliopiston historian (ruots.) professorin viran asiantuntija

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen, klassillisen filologian laitoksen laitosneuvoston jäsen ja kaksi kautta Helsingin yliopiston kirjaston johtokunnan varapuheenjohtaja

Kauniaisten kaupunginvaltuuston jäsen, sekä valtuuston varapuheenjohtajana että kaupunginhallituksen jäsenenä v:sta 1993 

Helsingin seudun kesäyliopiston valtuuskunnan jäsen 1993-2000

Euroopan kulttuurisäätiön hallituksen ja valtuuskunnan jäsen

Kangasniemen kunnan kehittämistyöryhmän jäsen

Pielaveden kunnan kehittämistyöryhmän jäsen

Reinhold Ekholmin säätiön hallituksen puheenjohtaja v:een 2000

Castrén-suku r.y:n sukuneuvoston puheenjohtaja

Suomen Ateenan-instituutin säätiön hallituksen ja sen työvaliokunnan jäsen v.een 1991

Asiantuntija Helsingin kaupungin rakennusviraston Katajanokan Tulli- ja pakkahuoneen tulevaa käyttöä suunnittelevassa työryhmässä

kk
k
l Haku >
l

lk k