Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Kuukauden humanisti

7–8/2014 - Kaisa Kortekallio: Kokemus ihmisen jälkeen

Kaisa Kortekallio. Kuva: Mika Federley

Englantilaisen filologian jatko-opiskelija Kaisa Kortekallio tutkii väitöskirjassaan spekulatiivisen fiktion henkilöhahmoja, jotka eivät ole enää kaltaisiamme. Miten kokee maailman se, joka tulee ihmisen jälkeen?


Kuvitellaan tulevaisuus, jossa ihmiset poikkeavat nykyihmisistä. He saattavat olla mutaatioiden tulos tai kyborgeja eli biologisia olentoja, joihin on liitetty tekniikkaa. Mitä nämä uudenlaiset ihmiset kokevat, tuntevat, ajattelevat? Millaista on ihmiskeskeisen ajattelun jälkeinen ajattelu?

Tällaisia kysymyksiä pohtii englantilaisen filologian jatko-opiskelija Kaisa Kortekallio tulevassa väitöskirjassaan.

Tällä hetkellä Kortekallio on keskellä luku-urakkaa, sillä hän ei vielä ole valinnut kaikkia tutkimuksensa kohdetekstejä. Ainakin kirjailija Greg Bearin teos Darwinin lapset pääsee mukaan.  Siinä kerrotaan uudesta sukupolvesta ihmisiä, jotka ovat mutaation seurauksena saaneet poikkeavia kykyjä, esimerkiksi hyvin tarkan hajuaistin ja kyvyn tuottaa psykoaktiivisia tuoksuja tietoisesti.

– Kirja perustuu täysin järkeviin luonnontieteellisiin teorioihin. Monet eläimet, ihmisetkin, viestivät tuoksuilla tiedostamattaan. Kirjassa tämä biokemiallinen ilmiö on tuotu tietoiseksi, mikä johtaa myös tapakulttuurin uudelleenkuvitteluun. Kun kehon tunteet ja tarpeet ovat kaikkien haistettavissa, miten käyttäydytään kohteliaasti lounasruokalassa? Nämä spekulatiiviset jaksot horjuttavat vakiintuneita käsityksiä ihmisestä biologisena ja sosiaalisena olentona, Kortekallio sanoo.

Kortekallio muutti Helsinkiin helmikuussa. Hän on valmistunut maisteriksi Oulun yliopiston kirjallisuuden oppiaineesta. Helsingistä löytyi sopiva jatko-opiskelupaikka ja ohjaaja.

Opinnot mahdollistaa Helsingin yliopiston tiedesäätiön nelivuotinen apuraha, jonka Kortekallio sai tänä vuonna harvojen joukossa.

Kortekallio ei tiedä, miksi säätiö halusi tukea juuri häntä. Se saattaa liittyä siihen, että hänen tutkimuskohteensa liittyy laajempaan, oppiainerajat ylittävään teemaan eli humanistiseen ajatteluun sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden väliseen suhteeseen. Tutkimussuunnitelmaa on myös ohjaajan kanssa hiottu pitkäjänteisesti.

– Humanistinen tutkimus on aina pohtinut sitä, millaista on olla ihminen. Mitkä ihmisenä olemisen tavat käsitetään luonnollisiksi, ja miten luonnollisen rajat siirtyvät kulttuurien muuttuessa? Onko meillä kuolematon sielu vai olemmeko mekaanisia olentoja? Tutkimukseni on jatkoa tälle perinteelle.

Kortekalliota kiinnostaa myös luonnontieteellinen ihmiskuva, mutta ei vain teoriana vaan siinä, miten se voidaan kokea henkilöhahmoon samastumisen kautta. Ja toisaalta, milloin samastuminen loppuu ja outous alkaa.

– Jos hahmo on liian samastuttava, se on kuin kuka tahansa meistä. Spekulatiivinen kirjallisuus venyttää samastumisen kokemusta uusiin suuntiin, joita ei ennen ole koettu.

helsinki.academia.edu/KaisaKortekallio


Teksti: Heta Muurinen
Kuva: Mika Federley