Historian laitoksen opinnäytetyöt

Väitöskirjat, Suomen historia sekä
Suomen ja Skandinavian historia

1986

 • Hyytiä, Osmo: Puolueettomuuden ja rauhan linja: SDP:n suhtautuminen Suomen ulkopolitiikkaan ja turvallisuuskysymyksiin. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1986. 305 s.. (Historiallisia tutkimuksia, 137)
 • Turpeinen, Oiva: Nälkä vai tauti tappoi? Kauhunvuodet 1866-1868. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1986. 307 s.. (Historiallisia tutkimuksia, 136). 2. p. 1987

1987

 • Stenius, Henrik: Frivilligt, jämlikt, samfällt: föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1987. 389 s.. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 545)

1988

 • Ahonen, Voitto: Jälleenrakennuksen politiikka ja talous: kaupunkien toipuminen isostavihasta noin vuoteen 1740. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1988. 346 s. (Historiallisia tutkimuksia, 146)
 • Kolbe, Laura: Kulosaari - unelma paremmasta tulevaisuudesta. [Helsinki] : Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö, 1988. 335 s.: kuv.

1989

 • Kujala, Antti: Vallankumous ja kansallinen itsemääräämisoikeus: Venäjän sosialistiset puolueet ja suomalainen radikalismi vuosisadan alussa. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1989. 348 s.. (Historiallisia tutkimuksia, 152)

1991

 • Ahtiainen, Pekka: Kultturi, yhteisö, yksilö: Gunnar Suolahti historiantutkijana. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1991. 235 s.: kuv.. (Historiallisia tutkimuksia, 162)
 • Tervonen, Jukka: J.R. Danielson-Kalmari: historiantutkija ja -opettaja. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1991. 295 s.: kuv.. (Historiallisia tutkimuksia, 163)

1993

 • Herlin, Ilkka: Kivijalasta harjahirteen: Kustaa Vilkunan yhteiskunnallinen ajattelu ja toiminta. Helsingissä : Otava, 1993. 492 s.: kuv.
 • Michelsen, Karl-Erik: Valtio, teknologia, tutkimus: VTT ja kansallisen tutkimusjärjestelmän kehitys. Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 1993. 429 s.: kuv.
 • Ramsay, Alexandra: Huvudstadens hjärta: filantropi och social förändring i Helsingfors - två fruntimmersföreningar 1848-1865. Helsingfors : Finska Vetenskaps-Societen, 1993. 183 s.: kuv., kartt.. (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, 144)
 • Takala, Martti: Lex Dei - Lex Politica Dei -teos ja Kaarle IX:n lainsäädäntö. Helsinki : Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1993. 292 s.. (Historiallisia tutkimuksia, 169) (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, 160)
 • Teerijoki, Ilkka: Nälkävuosien turva? Pitäjänmakasiinit Suomessa 1700-luvulla. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1993. 280 s.: kuv., kartt.. (Historiallisia tutkimuksia, 175)
 • Norrena, Leevi: Talonpoika, pohjalainen - ja punainen: tutkimus Etelä-Pohjanmaan Järviseudun työväenliikkeestä vuoteen 1939. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1993. 370 s.: kuv., kartt.. (Historiallisia tutkimuksia, 178)

1994

 • Häggman, Kai: Perheen vuosisata: perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1994. 255 s.: kuv.. (Historiallisia tutkimuksia, 179)
 • Meinander, Henrik: Towards a bourgeois manhood: boys' physical education in Nordic secondary schools 1880-1940. Helsinki : Societas scientiarum Fennica, 1994. 250 s.: kuv.. (Commentationes scientiarum socialium, 47)
 • Moring, Beatrice: Skärgårdsbor: hushåll, familj och demografi i finländsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen. Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten, 1994. 173 s.: kuv.; 25 cm. (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, 145)
 • Pohls, Maritta: Suvuista virkoihin: postilaitoksen virkakunta 1864-1899. Helsinki : Painatuskeskus, 1994. 298 s.: kuv.. Väitöskirja, Helsinki 1994

1995

 • Kulomaa, Jukka: Käpykaartiin?: 1941-1944. Helsinki : Painatuskeskus, 1995. 510 s.: kuv.
 • Landgren, Lars-Folke: För frihet och framatskridande: Helsingfors Dagblads etableringsskede 1861-1864. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995. 273 s.: kuv.. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 591)
 • Lähteenmäki, Maria: Mahdollisuuksien aika: työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910-30 -luvun Suomessa. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1995. 348 s.. (Bibliotheca historica, 2)
 • Mickwitz, Joachim: Folkbildning, företag, propaganda: den finska icke-fiktiva filmen på det fält där nationellt symbolgods skapades under mellankrigstiden. Helsingfors : Suomen historiallinen seura, 1995. 301 s.: kuv.. (Historiallisia tutkimuksia, 190)

1996

 • Aalto, Seppo: Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina. Seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö Porvoon kihlakunnassa 1621-1700.
 • Engman, Marja: Det främmande ögat. Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten.
 • Smeds, Kerstin: Helsingfors-Paris: Finlands utveckling till nation på världsutställningarna 1851-1900. [Helsingfors] : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. 397 s.: kuv.. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 598<
 • Strömberg, John: Studenter, nationer och universitetet. Studenternas härkomst och levnadsbanor vid Akademin i Åbo 1640-1808.
 • Tynkkynen, Vesa: Hyökkäyksestä puolustukseen. Taktiikan kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa".
 • Törnblom, Lena: Kastelholm, en nyckel till Sverige. Ett slottsläns politiska och militära betydelse åren 1470-1523.

1997

1998

 • Karemaa, Outi: Vihollisia, vainolaisia, syöpäläisiä. Venäläisviha Suomessa 1917-1923.
 • Niinistö, L.J.: Paavo Susitaival 1896-1993. Aktivismi elämänasenteena.
 • Forsgård, Nils-Erik: I det femte inseglets tecken. En studie i den åldrande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi

Historian laitoksen opinnäytetyöt