Feodalismin käsite 1900-luvun länsimaisessa historiankirjoituksessa

Yleisen historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, maaliskuu 1998


Laatinut: Jouko Nurmiainen


Sisältö

Alkusanat WWW-versioon
Tiivistelmä

English Summary

1. Feodalismin käsitteen monimerkityksisyys ja historiantutkimus

2. Katsaus varhaisempiin feodalismikeskusteluihin
2.1. Libri feudorum – läänitysoikeuden kodifikaatio ja feodaalijuridiikan perusta
2.2. Uuden ajan alun keskustelut feodaalisuudesta
2.3. 1800-luvun feodalismikeskustelujen päälinjoja
2.4. Varhaisemmat keskustelut ja niiden merkitys nykyisille feodalismikäsityksille

3. Oikeushistoria- ja sopimuslähtöiset feodalismimääritelmät, jalustinteoria ja barbaarit
3.1. Ganshof, Mitteis ja kaavamaiset "sopimusfeodalismit"
3.2. Weber, Hintze ja Brunner: läänitysfeodalismin ja maailmanhistorian rajankäynti
3.3. Barbaarit ja jalustimet feodalismikeskustelujen erikoistapauksina
3.4. Perinteisten feodalismikeskustelujen nykymerkitys

4. Feodaalisesta tuotantotavasta Euroopan erityistielle
4.1. Ensimmäinen siirtymä: orjatuotantotavasta feodaaliseen tuotantotapaan
4.2. Teoriat toisesta siirtymästä ja Euroopan erityisyyden synnystä
4.3. Feodalismikeskusteluista eurooppalaiseen kapitalismin nousuun

5. Marc Bloch ja feodaalinen yhteiskunta
5.1. Eurooppalaisen feodalismin peruspiirteet
5.2. Feodaalinen yhteiskunta ja sen osat
5.3. Kaksi feodaalista aikaa
5.4. Marc Blochin perintö

6. Feodaalinen vallankumous: Mâconin seudun paikallishistoriasta 1000-luvun eurooppalaiseen murrokseen
6.1. Georges Duby, kolme säätyä ja läntisen frankkivaltakunnan dynastinen murros
6.2. Maakunnalliset totaalihistoriat ja keskiajan muuttuva yhteiskunta
6.3. Feodaalinen mutaatio?
6.4. Thomas N. Bisson ja väittely feodaalisesta vallankumouksesta
6.5. Feodaalinen vallankumous – feodalismitutkimuksen tulevaisuus?

7. Käsitekritiikin haaste tutkimukselle – feodalismin hautajaiset?
7.1. Keinotekoisten termien tyranniaa vai hyödyllisiä käsitteitä?
7.2. Läänitykset, vasallit, kuningaskunnat ja yhteisöt
7.3. Feodalismikritiikin kritiikkiä

8. Erilaisten feodalismikäsitteiden asemasta ja tulevaisuudesta

KirjallisuusTämän sivun on viimeksi päivittänyt Jouko Nurmiainen syyskuussa 1998