Suomen historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, elokuu 1998
Laatinut: Jyrki Ilva