VÄLKOMMEN - TERVETULOA - WELCOME

ANDRA NORDISKA SYMPOSIET OM KVINNOHISTORIA
UNDER ANTIKEN

KÖNSPERSPEKTIV PÅ KULTUR OCH RELIGION UNDER ANTIKEN

SUKUPUOLI ANTIIKIN KULTTUURISSA JA USKONNOSSA

GENDER, CULTURE AND RELIGION IN ANTIQUITY

HANAHOLMEN 20.-22.10.2000

 

Organizers:
"Death, Society and Gender in the Ancient World" -project, Department of History, University of Helsinki
Arachne
Hanasaari-Hanaholmen Kulturcentrum för Sverige och Finland

Symposium avgiftet / registration fee: 250 FIM 
Hanaholmen /Hanasaari Congress Center is a few kilometers west from Helsinki, in Espoo.  

For more information, please contact: julia.burman@helsinki.fi

 
 
PROGRAM

16.00 Registrering

 

16.30 ÖPPNING AV SYMPOSIET
Katariina Mustakallio

SESSION I
Ordförande Antero Tammisto

16.40 Juha Sihvola: Aristotle on Sex and Love

17. 10 Anna Lindblom: Om kvinnligt bruk av stenar i våldsamt syfte. En studie av våld på attiska vaser

17.35 Riikka Hälikkä: Narratives of the Female Body in Latin Literature

18.00 Marjatta Nielsen: Könskamp eller jämlikhet? Bröllopsideal i antikens konst

18.25 DISKUSSION

19.00 MIDDAG

 

FREDAG

PERJANTAI

FRIDAY

20.10.2000

 

LÖRDAG

LAUANTAI

SATURDAY

21.10.2000

 

SESSION II
Ordförande Charlotte Scheffer

10.00 Minna Skafte Jensen: Men and Women in Homer

10.30 Marie-Louise B. Nosch: The Women in Mycenean Greece and the Linear B Tablets

10.55 Timo Sironen: Den italiska kvinnan mellan myt och historia

11.20 DISKUSSION
och KAFFE

SESSION III
Ordförande meddelas senare

11.45 Gunnel Ekroth: Iphigenias klänning – om manligt och kvinnligt offerbruk i Brauron

12.10 Eero Jarva: Myt, historia och arkeologi om kvinnans arbete i antiken

12.35 Liisa Savunen: Honorary Offices for Women – Public Priestesses in Campania

13.00 DISKUSSION

13.15 LUNCH

 

LÖRDAG

LAUANTAI

SATURDAY

21.10.2000

SESSION IV
Ordförande Arja Karivieri

14.30 Agneta Strömberg: Män och kvinnor i attisk klassisk gravkonst

15.00 Charlotte Scheffer: Gudinnor – mest kvinnor eller mest gudinnor? Athenska vaser ur ett könsperspektiv

15.25 Lena Larsson Lovén: Genus-aspekter på gallo-romersk gravkonst

15.50 DISKUSSION

16.15 KAFFE

SESSION V
Ordförande Helene Whittaker

16.45 Katariina Mustakallio: Women and Mourning in Ancient Rome

17.10 Kai Heikkilä: Women in ekphora

17.35 DISKUSSION

17.45 POSTERS

18.30 MIDDAG

 

SÖNDAG

SUNNUNTAI

SUNDAY

22.10.2000

 

SESSION VI
Ordförande Antti Arjava

10.00 Helene Whittaker: Women and Fasting in 2nd and 3rd Century Christianity

10.30 Julia Burman: Death and Gender in Late Antiquity

10.55 DISKUSSION
och KAFFE

SESSION VII
Ordförande meddelas senare

11.30 Agneta Ahlqvist: "What you had to remember" Commemorial Aspects of Catacomb Painting

11.55. Jeanette Lindblom: Kvinnor och religion i Östrom

12.20 DISKUSSION OCH AVSLUTNING

13.00 LUNCH

Ytterligare information:

Lisätietoja:

For more information, please contact:

 
Tillbaka till början - takaisin alkuun - back to the beginning 
VÄLKOMMEN - TERVETULOA - WELCOME